Gå til indhold

Dit forbund

Vil du have 10.000 kr. til at forbedre dit arbejdsmiljø?

Socialpædagogerne åbner nu for Arbejdsmiljøpuljen, hvor du som medlem kan søge 10.000 kr. til et projekt, der kan styrke arbejdsmiljøet. Puljen giver dig en unik mulighed for at sætte spot på netop de dele af arbejdsmiljøet, der har betydning for dig og dine kolleger

14. januar 2022

Artikel
TEMA (2).png

Forfatter: Marie Dissing Sandahl

Måske har I brug for at undersøge jeres pausekultur, sætte gang i et faciliteret forløb med fokus på forandringer – eller måske styrke jeres kommunikation og feedback i arbejdet? Kun fantasien sætter grænser for, hvad I kan sætte i gang for at forbedre arbejdsmiljøet.

Se et eksempel på et projekt: Fik 10.000 til en skæv idé: Tog livtag med sygefravær

Socialpædagogerne stiller de økonomiske midler til rådighed. Du planlægger, gennemfører og evaluerer dit initiativ. Du kan maksimalt få 10.000 kr. i støtte fra Arbejdsmiljøpuljen til at gennemføre din idé. Det er nemt og hurtigt at søge om midler.

Ansøgningerne prioriteres ud fra følgende kriterier:

 • bidrager med nye/kreative vinkler og løsninger på en arbejdsmiljøproblematik
 • har potentiale til at udvikle sig videre fra det konkrete initiativ
 • kommer mange medlemmer af Socialpædagogerne til gode.

Temaerne kan fx være:

 • håndtering af organisatoriske forandringer på arbejdspladsen
 • forebyggelse af stress
 • kommunikation og anerkendelse i arbejdet
 • forebyggelse af vold og trusler
 • indflydelse på egen arbejdstid
 • fokus på det fysiske arbejdsmiljø, fx tunge løft og forflytninger
 • styrkelse af MED-samarbejdet
 • forebyggelse af krænkende adfærd
 • fokus på restitution og pausekultur
 • forebyggelse af sygefravær
 • fokus på balance mellem krav og ressourcer i arbejdet.

Du kan gribe dit initiativ an på mange forskellige måder. Du kan fx:

 • blive klogere på, hvordan I styrker jeres arbejdsmiljø ved at lytte til dine kolleger ved hjælp af fx
  en-til-en-samtaler, fællesmøder, spørgeskemaer eller lignende
 • involvere dine kolleger i at finde frem til nye løsninger på et forbedret arbejdsmiljø gennem fx faciliterede processer eller supervision
 • få ny viden om konkrete arbejdsmiljøspørgsmål gennem oplæg
  og lignende
 • igangsætte eller afprøve en konkret aktivitet, som møder netop de behov, I oplever på jeres arbejdsplads
 • kombinere flere af de ovenstående. Læs mere på sl.dk/arbejdsmiljøpulje
Bliv medlem