Gå til indhold

Opkvalificering

Uddannelsen gør os til bedre plejeforældre

Snart kan endnu flere familieplejere gratis opkvalificere sig med Professionshøjskolernes Uddannelse til Plejefamilier (PUP). Ægteparret Tina og Henrik Svendsen føler, at de med uddannelsen er blevet klædt bedre på til opgaven

10. januar 2022

Artikel
Henrik-og-Tina-beskåret.jpg
Tina og Henrik Svendsen har kunnet tage Professionshøjskolernes Uddannelse til Plejeforældre gratis. Der kommer børnene til gode, mener de. Og så mindsker det stress at hvile i, at være på rette vej med dem. fortæller plejefamilieparret.

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Privat

Vi er blevet nogle bedre plejeforældre. Sådan lyder konklusionen enstemmigt fra to af Socialpædagogernes medlemmer, der begge har løftet deres kompetencer med mere uddannelse. De er gift med hinanden og er henholdsvis færdig og næsten færdig med PUP-uddannelsen, der står for Professionshøjskolernes Uddannelse til Plejefamilier. 
 
– Jeg er ikke i tvivl om, at det gør en positiv forskel for vores plejebørn. Vi har fået nogle flere værktøjer i redskabskassen, og vi er blevet endnu bedre til at sparre og reflektere med hinanden, så vi lidt hurtigere får grejet, hvordan vi bedst kan hjælpe vores plejebørn, siger Henrik Svendsen.
 
– Vi er også blevet bekræftet i, at noget af det, vi gør instinktivt, også er det rigtige at gøre – og det mindsker stress. Vi kan hvile mere i at være på rette vej med børnene, siger Tina Svendsen. 

Hun er også uddannet pædagogisk assistent, mens Henrik er uddannet maskinarbejder. Med den uddannelsesbaggrund har uddannelsen været gratis. Og nu får endnu flere mulighed for at slippe for selvbetaling – også plejeforældre med en pædagoguddannelse (se faktaboks).

Det er så fedt, at vi nu bliver endnu bedre til at tale sammen om vores plejebørn. Vi har en fælles faglighed at diskutere ud fra.

Tina Svendsen, plejemor

2-årig efteruddannelse

PUP-uddannelsen er en 2-årig efteruddannelse på deltid, hvor deltagerne en gang om ugen kommer på skolebænken for at lære om emner som anbragte børns udvikling, mentalisering, samarbejdsrelationer og low arousal.
 
– For mig har det mest givende været undervisningen i neuropædagogik. Det giver en bedre forståelse for, hvad der ligger bag et barns adfærd. Fx kan oplevelser i den helt tidlige barndom påvirke hjernens udvikling og få betydning for den måde, man reagerer på mange år senere, siger Henrik Svendsen, der mener, at den indsigt gør ham mere rummelig. 
 
– Det er vigtigt at forstå, at et plejebarn ikke er udadreagerende for at drille eller genere sin plejefar eller plejemor. Det hænger ofte sammen med barnets baggrund. 
 

Flere værktøjer

Gennem uddannelsen har Henrik Svendsen også fået flere konkrete redskaber til at reagere konstruktivt, hvis et plejebarn eksempelvis bliver udadreagerende. Det kan fx være metoder til low arousal, afledning og sansestimulation som at svøbe barnet.
 
– Det er ikke sådan, at du altid skal gøre det samme – alle børn er forskellige, og det allervigtigste er en tilgang, hvor du bliver ved med at prøve forskellige ting af. Hvis den første ting fra værktøjskassen ikke virker, så prøver du den næste. Gennem uddannelsen er jeg også blevet meget bedre til at reflektere og sparre, og det er det, der skal til for at knække nøden: Hvad skal jeg gøre i denne situation med dette barn? 
 

Fælles faglig sparring

Det var Tina Svendsen, der først gik i gang med PUP-uddannelsen. Hun blev færdig for cirka to år siden, og et halvt år efter begyndte Henrik Svendsen. 
 
– Jeg kan virkelig se, at han bliver bedre og bedre. Han suger viden til sig, og det er så fedt, at vi nu bliver endnu bedre til at tale sammen om vores plejebørn. Vi har en fælles faglighed at diskutere ud fra, siger Tina Svendsen, der varmt vil anbefale andre plejefamilier at tage uddannelsen. 
 
– Uddannelsen kan bruges i hverdagen og være med til at give plejebørnene et bedre liv, siger hun. 
 
Henrik og Tina Svendsen har også fået positive tilbagemeldinger fra Socialtilsynet, der siger, at de kan blive godkendt som forstærket plejefamilie, når Henrik har gennemført uddannelsen – og dermed blive godkendt til at tage imod plejebørn med endnu større udfordringer. 

Artiklen er en versionering af en artikel, der tidligere har været bragt i Socialpædagogerne Midtsjællands nyhedsbrev

Fakta om uddannelsen

Professionshøjskolernes Uddannelse til Plejefamilier er en 2-årig deltidsuddannelse, hvor deltagerne kommer på skolebænken en dag om ugen.


Der er tre grundmoduler med emnerne: 1) Plejebarnet, 2) Plejefamiliens relationer og samarbejde, 3) Hjernen og kroppen. Derudover skal man vælge et specialiseringsmodul.

Uddannelsen er lige nu gratis for familieplejere uden en videregående uddannelse. I 2022-2024 har Socialstyrelsen desuden sat godt 16 millioner kroner af til en pulje, så der bliver mulighed for, at familieplejere med fx en pædagoguddannelse også kan tage PUP-uddannelsen gratis. Det er uddannelsesstederne, der skal søge om penge fra puljen, så de efterfølgende kan udbyde gratis pladser. Puljen ventes at træde i kraft senere på året.

Bliv medlem