Gå til indhold

Podcast

Metoder og tilgange: Theraplay

Hvordan kan du skabe en tryg relation til et omsorgssvigtet barn med tilknytningsforstyrrelser? Theraplay er en relationsbaseret legeterapi, som skaber tilknytning mellem barnet og den betydningsfulde voksen, fx socialpædagogen

20. januar 2022

Podcast
Theraplay.png

Forfatter: Frederikke Halling Hastrup

Foto: Nils Lund Pedersen

Theraplay er en kobling mellem terapi og leg, og er udviklet til normaltbegavede børn og unge, der har været udsat for omsorgssvigt og har tilknytningsforstyrrelser.

Omdrejningspunktet i Theraplay er legen og den emotionelle udvikling hos barnet, og formålet er at skabe eller genskabe kontakten mellem barnet og de betydningsfulde voksne, der er i barnets liv - fx socialpædagoger. 

I podcasten bliver du klogere på bl.a. de fire essentielle kvaliteter i forældre-barn-relationen, som metoden tager udgangspunkt i: struktur, omsorg, engagement og udfordring. Du kan også høre, hvordan du som socialpædagog kan bruge Theraplay i dit daglige arbejde med børn og unge med tilknytningsforstyrrelser.

Sådan lytter du:

 

Brug podcasten til faglig refleksion

Hos Socialpædagogerne ønsker vi, at I tager de gode læringer fra vores podcast med ud i jeres virkelighed. At I enten individuelt, i grupper eller på hele arbejdspladsen kan blive inspireret til at bruge den viden, I har fået om Theraplay, i jeres egen praksis.

Derfor har vi lavet dette refleksiondokument, som I kan downloade og printe, og bruge som udgangspunkt for faglig debat og refleksion.
Hent refleksionsdokumentet her (pdf)

Medvirkende:

Berit Bøgekær, Socialpædagog på Skole- og behandlingshjemmet Skovgården
Charlotte Hagmund-Hansen, psykolog og Theraplay terapeut bl.a. på Skole- og behandlingshjemmet Skovgården

Tilrettelæggelse og produktion: Mads Christian Heede / Kontekst&Lyd

Bliv medlem