Gå til indhold

Psykiatriplan

Gode visioner i fagligt oplæg til 10-års psykiatriplan

Et nyt fagligt oplæg til en 10-års psykiatriplan slår fast, at en stærk socialpsykiatri er en af nøglerne til at løse de massive udfordringer, der er i indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser. – En tydelig anerkendelse af den socialpædagogiske faglighed, siger forbundsnæstformand Verne Pedersen

13. januar 2022

Artikel
RM_verneB.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Ricky John Molloy

Med et netop offentliggjort fagligt oplæg tages et vigtigt skridt i forhold til at realisere en 10-års psykiatriplan. Det faglige oplæg er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen med bidrag fra en følgegruppe, hvor bl.a. Socialpædagogerne har siddet med.

– Vi er helt overordnet meget tilfredse med det faglige oplæg, som klart og tydeligt anerkender de store udfordringer, vi gennem mange år har peget på i indsatsen over for mennesker med psykiske lidelser. Det gælder bl.a. manglende sammenhæng og utilstrækkelig kvalitet i indsatserne, væsentlige udfordringer med at rekruttere og fastholde medarbejdere – og utilstrækkelig faglig udvikling, siger forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Verne Pedersen.

Oplægget slår fast, at socialpsykiatrien er en forudsætning for den samlede indsats

Verne Pedersen, forbundsnæstformand Socialpædagogerne

De har lyttet til os

Men først og fremmest er der i Socialpædagogerne glæde over, at man i de to styrelser har lyttet til forbundets input. Det faglige oplæg til psykiatriplanen afspejler således tydeligt, at der er behov for en styrket socialpsykiatri og herunder en bred og helhedsorienteret indsats for at hjælpe mennesker med psykiske lidelser.

– Vi er særligt glade for, at det faglige oplæg har så stærkt et fokus på socialpsykiatrien. Det er jo her, mennesker med psykiske lidelser lever deres liv, og hvor deres hverdag skal fungere. Oplægget slår fast, at socialpsykiatrien er en forudsætning for den samlede indsats, og fx står der specifikt, at der er brug for en højere andel af medarbejdere med socialpædagogiske kompetencer, siger Verne Pedersen.

I oplægget er der bl.a. formuleret følgende mål for om ti år: ’Indsatsen til mennesker med psykiske lidelser har fokus på muligheden for at leve et meningsfuldt liv med aktiv deltagelse i de almene fællesskaber i fritiden, på en uddannelse og på en arbejdsplads.’

Læs også de 8 konkrete bud fra KL, FOA og Socialpædagogerne på, hvad der skal til for at løfte indsatsen på det socialpsykiatriske område

Den nødvendige faglighed

Også behovet for de rette faglige kompetencer og den rette uddannelse er fremhævet i det faglige oplæg, hvor uddannelse og kompetencer samt merit specifikt indgår som en del af anbefalingerne. Der står fx: ’Der er behov for at løfte kompetenceniveauet blandt ledere og medarbejdere på de sociale tilbud og for at styrke rekruttering og fastholdelse af kompetente medarbejdere i socialpsykiatrien. (….) Der sker en øget anvendelse af merituddannelse’.

– Oplægget sætter et nødvendigt og tiltrængt fokus på medarbejdernes uddannelse som en forudsætning for kvalitet – og et fokus på at sikre rekruttering til området fremadrettet. Det er meget positivt, at det står så tydeligt, at mennesker med psykiske lidelser skal have den rette støtte og mødes med den rette faglighed fra fx socialpædagoger. Det er en forudsætning for, at der er kvalitet i den støtte, der tilbydes, lyder det fra Verne Pedersen.

Husk dem, det handler om

Men, siger Verne Pedersen: Det er helt afgørende, at der også følger ressourcer med de gode takter i det faglige oplæg:

– Der er både brug for øget kapacitet og brug for, at der tilføres nye varige ressourcer til området, som kan mærkes helt ude i praksis. Ellers er der en risiko for, at alle de gode intentioner drukner i planer, udviklingsarbejde og strategier, siger hun og tilføjer, at man heller ikke må glemme dem, det hele handler om: Mennesker med psykiske lidelser.

– Vi hører det så ofte, at mennesker med psykiske lidelser gang på gang oplever, at der træffes beslutninger hen over hovedet på dem, og at de ikke inddrages i eget liv. Det må og skal vi gøre bedre med den kommende psykiatriplan. Derfor er det utrolig vigtigt, at vi også inddrager dem, det hele handler om, i, hvordan de gode planer skal udmøntes i praksis.

Den videre proces er nu, at regeringen på baggrund af det faglige oplæg udarbejder et udspil, og herefter indledes de politiske forhandlinger om en ti-årsplan for psykiatrien.

Værd at vide om det faglige oplæg

Det faglige oplæg til en 10-års plan for bedre mental sundhed og en styrket indsats til mennesker med psykiske lidelser er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen – og Socialpædagogerne har bidraget til arbejdet i en følgegruppe.

Det faglige oplæg bygger på ni prioriterede temaer:

  • Lighed og afstigmatisering
  • Viden, udvikling og stærke faglige miljøer
  • Mental sundhedsfremme
  • Børn og unge
  • Tidlige indsatser for voksne
  • Udredning og behandling
  • Retspsykiatri
  • Socialpsykiatrien
  • Sammenhæng

Læs hele det faglige oplæg her: 

Læs også Sundhedsstyrelsens pixiudgave af de faglige anbefalinger:

Styrket kvalitet i socialpsykiatrien

Læs også Socialpædagogernes bidrag til at styrke kvaliteten i indsatserne for mennesker med psykisk sygdom.

Du finder publikation på sl.dk

Bliv medlem