Gå til indhold

sundhed

Bliv skarp til sundhedsfaglig journalføring

Et nyt e-læringskursus målrettet pædagogisk personale på bosteder skal gøre det let og hurtigt at få indblik i sundhedsfaglig journalføring

2. februar 2022

Artikel
blindenetvaerket_020_c60i0089.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Kasper Løftgaard

At hjælpe en beboer med øjendråber, skifte plaster på et sår eller udlevere beboerens aftenmedicin – det er alt sammen sundhedsfaglige opgaver, som er en del af hverdagen på de fleste socialpædagogiske arbejdspladser. Samtidig er det opgaver, der skal føres ind i en sundhedsfaglig journal, også selvom man ikke er sundhedsfaglig medarbejder.

Men nogle steder mangler der viden om sundhedsfaglig journalføring blandt det socialpædagogiske personale på bosteder, og det går ud over journaliseringens kvalitet, erfarer Styrelsen for Patientsikkerhed.

– En sundhedsfaglig journal kan opleves som noget, der kun angår sundhedspersoner i hvide kitler. Men det er for alle, der udfører sundhedsfaglige opgaver, siger Camilla Rønnov Molin, sektionsleder i Styrelsen for Patientsikkerhed og understreger dermed, at også pædagogisk personale skal journalføre sundhedsfaglige opgaver:

– De skal journalføre opgaver som fx medicinhåndtering, blodtryksmålinger med videre, men de skal også bruge journalen til at følge op på og evaluere borgernes helbred. Det er helt centralt for patientsikkerheden, at alle sundhedsfaglige opgaver journalføres af den, der udfører dem, også selvom ens primære arbejdsopgave er pædagogisk, siger hun. 

Kursus på 15 minutter
Som en hjælp til at journalføre sundhedsfaglige opgaver har Styrelsen for Patientsikkerhed udviklet et nyt e-læringskursus målrettet pædagogisk personale på bosteder. Så nu kan du hjemmefra og i dit eget tempo få et hurtigt kursus i sundhedsfaglig journalføring. Det tager ca. 15 minutter og er gratis tilgængeligt på styrelsens hjemmeside.

E-læringskurset er bygget op i fem moduler, som trin for trin guider dig gennem opgaverne. Undervejs kan du få svar på spørgsmål som: Hvad er en sundhedsfaglig opgave? Hvad er sundhedsfaglig journalføring? Hvad er er de 12 sygeplejefaglige problemområder? Hvordan skriver jeg en god sundhedsfaglig journal? Og hvem har ansvaret for den sundhedsfaglige journalføring?

Personalets arbejdsredskab
Den sundhedsfaglige journal er vigtig, fordi den sikrer personalets faglige kommunikation om den enkelte borgers sundhed, og den er samtidig medarbejdernes arbejdsredskab til dokumentation, evaluering og opfølgning af pleje og behandling af borgerne.

Det nye e-kursus gør også klart, hvad forskellen er på den pædagogiske dokumentation og den sundhedsfaglige journalføring, forklarer Camilla Rønnov Molin.

– Journalføring er også vigtig for at få det pædagogiske og det sundhedsfaglige arbejde til at spille sammen. En borger, der får den rigtige behandling, har også langt bedre forudsætninger for at gøre pædagogiske fremskridt og leve et godt og værdigt liv, siger hun og tilføjer:

– Det behøver ikke være langt. Det er vigtigt, at den sundhedsfaglige behandling er overskueligt beskrevet og nem at genfinde, når en kollega skal overtage en opgave, eller man skal videregive oplysninger til fx en læge.

Du finder e-læringskurset her: Sundhedsfaglig journalføring for pædagogisk personale

På Styrelsen for Patienssikkerheds hjemmeside kan du også hente skriftligt materiale om god journalføring: Styrelsen for patientsikkerhed

Bliv medlem