Gå til indhold

Barsel

Ny barselsmodel er godt nyt til alle

FH og DA er nået til enighed om en model for øremærket barsel. Det er fantastisk – både for ligestillingen og for samfundet, mener forbundsnæstformand Verne Pedersen

15. september 2021

Artikel
Barsel_1128x600.jpg

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

Fremover skal barsel fordeles langt mere ligeligt, end det hidtil har været tilfældet. I hvert fald hvis det står til den nye model, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiverforening (DA) er blevet enige om.

Den nye model betyder bl.a., at der skal øremærkes 11 ugers barsel til hver forælder. De øremærkede barselsuger kan ikke overføres mellem forældrene, så hvis ikke den ene part tager fri fra arbejde i 11 uger, vil barslen gå tabt. Desuden tildeles begge forældre 13 ugers barsel hver, som de frit kan fordele mellem sig.

Modellen skal være med til at sikre større ligestilling på arbejdsmarkedet og give både mødre og fædre lige meget barsel. Og det hilser forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Verne Pedersen velkommen.

– Det er godt for mændene, som får ret til at være sammen med deres børn, og det er godt for kvinderne, der i langt højere grad bliver ligestillet i forhold til karriereliv og pension. Det er også godt for børnene, som får stor glæde af, at både mor og far går hjemme med dem. Og så er det godt for os som samfund, fordi vi har brug for kvindernes kompetencer på arbejdsmarkedet, siger hun.

Den danske model virker

Aftalen sikrer retten til barsel, men ikke fuld løn under barsel (men derimod barselsdagpenge). Her er socialpædagoger på det offentlige område dog omfattet af overenskomster, der fx vil sikre mænd fuld løn i den øremærkede periode. Det samme gælder for socialpædagoger på det private område, hvor der er indgået landsoverenskomst med Dansk Erhverv. For dem vil den øremærkede barsel derfor ikke være forbundet med en reduceret indkomst i perioden.

Med den nye aftale har arbejdsmarkedets parter endnu engang bevist, at den danske model virker, tilføjer Verne Pedersen.

– Det er fantastisk, og det er lykkedes, fordi begge parter har udvist stor ansvarlighed og velvilje. Så burde det også være lige til for regeringen og Folketinget at vedtage modellen, siger hun.

FH og DA’s anbefalinger bliver nu videresendt til regeringen og Folketinget, som ventes at tage stilling til modellen snarest.

Kort om modellen

Den nye model for barsel lægger op til en total ligedeling af orloven efter fødsel, hvor far og mor hver kan afholde i alt 24 ugers orlov med ydelser, hvis forældrene ikke foretager sig noget.

Mor vil have mulighed for at overføre i alt 13 uger til far, og far vil have mulighed for at overføre 13 uger til mor. Vælger far at overføre sine 13 overførbare uger til mor, kan hun afholde 41 ugers orlov inklusiv de 4 ugers graviditetsorlov. Far kan holde 11 uger efter fødslen.

Vælger mor at overføre alle sine 13 overførbare uger til far, kan han holde 37 ugers orlov efter fødslen.

Begge forældre får dog øremærket 11 uger, som enten skal afholdes eller bortfalder, da de ikke kan overføres. Ordningen er samtidig en implementering af EU’s orlovsdirektiv, som også indeholder andre orlovselementer.

Læs mere om modellen på FH's hjemmeside

Bliv medlem