Gå til indhold

Mit faglige fokus

Mit faglige fokus: ’Nysgerrighed gavner borgerne’

Som underviser på uddannelsen ’Autismepiloten’ opfordrer socialpædagog Ann-Marie Lehnskov kursisterne til at være nysgerrige på borgerne og på egen praksis – og bruger sin egen erfaring som redskab i undervisningen

23. september 2021

Artikel
Ann-Marie-Lehnskov-SK02_1128x600.jpg

Forfatter: Ulla Abildtrup

Foto: Søren Kjeldgaard

Socialpædagogisk faglighed forandrer liv. Men hvordan bruger socialpædagoger deres faglighed i det daglige arbejde, og hvilke faglige refleksioner ligger der bag handlingerne? Det undersøger vi i portrætserien ’Mit faglige fokus’.

Ann-Marie Lehnskov

Uddannet socialpædagog i 2003. Socialpædagogisk konsulent ved Konsulentenheden Autismefokus under Specialområde Autisme i Hinnerup/Region Midtjylland og underviser på den kompetenceudviklende basisuddannelse Autismepiloten. Uddannelsen er målrettet medarbejdere, der arbejder med børn og voksne med Autismespektrumforstyrrelser.

Hvad er dit faglige fokus?

Vi skal gøre os stor umage for at forstå borgerne, for når vi gør det, bliver vi i stand til at kunne rumme og hjælpe dem. Derfor er kursisternes lyst til at turde og mulighed for at reflektere over egen praksis og deres nysgerrighed i forhold til, hvad borgerens adfærd kan være et udtryk for, afgørende på uddannelsen. Kort sagt hjælper jeg som underviser på Autismepiloten med at kvalificere kursisternes faglige metoder og gør dem nysgerrige på borgernes forudsætninger.

Hvorfor er det fokus vigtigt at have i dit arbejde?

Vores autismefaglighed styrkes, når vi har det samme ståsted og ser på autisme ud fra de samme teorier. Det styrker også vores nysgerrighed i forhold til de mennesker, som vi samarbejder med, hvilket i sidste ende gavner samarbejdet med mennesker med autisme.

Beskriv en situation fra din hverdag, hvor din faglighed gjorde en forskel

Når jeg underviser, kobler jeg altid eksempler på fra mine mange år som socialpædagog eller fra den afdeling på et bosted, hvor jeg er tilknyttet som huskonsulent.

Et eksempel kan være en borger, som smækker med døren. Hans handling kan være et udtryk for anderledes sensorisk bearbejdning, altså at han har svært ved at mærke, hvor hårdt han lukker døren og derfor kommer til at smække med den. Der kan måske også være tale om en nedsat mentaliseringsevne, så han ikke ved, at andre kan blive forskrækket, når han gør det, og derfor ikke har tænkt over at det kan være forstyrrende for andre. En helt tredje teori kan handle om, at han har eksekutive vanskeligheder, og at han derfor kan have svært ved at vurdere, hvor hårdt han skal lukke døren.

Sammen med kursisterne taler jeg om de forskellige teorier og kommer med faglige gæt på, hvorfor han smækker med døren. Vi er hele tiden bevidste om, at der ikke er én sandhed, og at vi derfor skal være nysgerrige på borgeren. Vi danner velbegrundede hypoteser for på den måde at kvalificere vores indsats i forhold til at vide, hvad vi skal kompensere for eller skabe læring for borgeren omkring. Når vi har vores hypoteser, vælger vi metoder og tilgange og målretter til den enkelte borger.

Hvorfor griber du opgaven an, som du gør?

Når jeg kobler eksempler på teorien, hjælper jeg kursisterne med at omsætte teorien og gøre den mere forståelig, så de kan bruge den i det direkte samarbejde med elever og borgere med autisme. Samtidig understreger jeg hele tiden vigtigheden af nysgerrighed, da den er nødvendig for at kunne rumme andres adfærd, og først når vi kan rumme borgeren, kan vi hjælpe.

Jeg er også altid selv nysgerrig på kursisternes praksis, og imellem hver undervisningsgang får kursisterne en praksisopgave, som de får feedback på, inden de kommer til næste undervisning. Opgaverne skal sikre, at den nye viden fra uddannelsen bliver forankret i egen praksis.

Hvilke faglige redskaber eller viden kan du ikke undvære i dit arbejde?

På Autismepiloten underviser vi bl.a. i måder at indhente viden på, fx om borgerens indefra-perspektiv samt konkrete visuelle metoder, som kursisterne under uddannelsen øver sig i at bruge i forbindelse med deres opgaver. Det er blandt andet 'Sociale Historier', fysisk organisering, strukturerede samtaler, motivations- og ressourceundersøgelse mm. Vores nysgerrighed over for borgerne og vores fagspecifikke viden er noget, som jeg ikke kan undvære i mit arbejde.

 

Hvad er DIT faglige fokus? Har du eller en kollega et fagligt fokus, som vi skal fortælle om? Så send endelig en mail med en kort beskrivelse til redaktør Frederikke Halling Hastrup på frh@sl.dk

Bliv medlem