Gå til indhold

Initiativpuljen

Mathilde fik 10.000 til at vise, hvad hendes faglighed kan

Der kom tårer i øjnene, da kollegaerne på Marstal Ældrecenter hørte digtet ’Se nærmere til’ på en temadag, der – med støtte fra Initiativpuljen – var arrangeret af stedets eneste socialpædagog i plejen

15. september 2021

Artikel
Mathilde_1128x600.jpg
Den socialpædagogiske faglighed kan bruges mange andre steder end på botilbud, mener Mathilde Boye Larsen, der på Marstal Ældrecenter arbejder med mennesker med demens og erhvervet hjerneskade. Kort før sommeren fik hun med støtte fra Initiativpuljen mulighed for at udbrede lidt af den socialpædagogiske faglighed til sine kollegaer.

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Privat

Hvad ser du, søster, her i min stue? En gammel, sur og besværlig frue. Se nærmere til – måske kan du finde. Et barn, en brud, en mor – ja, en kvinde.

Sådan lyder et par sætninger fra digtet ’Se nærmere til’, der blev fundet i sengeskuffen hos en afdød kvinde på et plejehjem i England.

– Jeg tror, vi alle sammen blev lidt berørte, da vi hørte digtet på temadagen. Flere af os fik tårer i øjnene for de fleste kan nikke genkendende til, at vi ikke altid har mødt et ældre menneske på den rigtige måde, siger socialpædagog Mathilde Boye Larsen.

Temadagen var med til at tydeliggøre, hvad den socialpædagogiske faglighed kan

Mathilde Boye Larsen, socialpædagog

Støtte til faglig inspiration

Men netop den socialpædagogiske faglighed kan noget i mødet med det enkelte menneske – ikke mindst de ældre med bl.a. demens og senhjerneskade som Mathilde Boye Larsen og kollegaerne arbejder med. Og kort for sommeren fik hun mulighed for at udbrede lidt af den socialpædagogiske faglighed til sine kollegaer.

Gennem Socialpædagogernes Initiativpulje søgte – og fik – hun knap 10.000 kroner til en temadag om værdighed i ældreplejen, hvor hun både inviterede kollegaerne på Marstal Ældrecenter og alle socialpædagoger på Ærø.

– Det var en rigtig god temadag, som blev afholdt af Irmgard Birkegaard fra UC Lillebælts efter- og videreuddannelse. Det handlede blandt andet om kommunikation, borgernes selvstændighed og respekten for deres hjem, fortæller Mathilde Boye Larsen.  

Vil du have 10.000 kr.?

Det er igen muligt at tage initiativ med støtte fra Initiativpuljen.

Måske ønsker du at forbedre arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? Måske har I brug for ny, faglig inspiration på arbejdspladsen? Eller noget helt tredje. Kun fantasien sætter grænser – initiativet skal bare være relevant for andre medlemmer af Socialpædagogerne end dig selv.

Du kan maksimalt få 10.000 kroner i støtte fra Initiativpuljen til at gennemføre din idé. Der er løbende ansøgningsfrister.

Læs mere om Initiativpuljen på Socialpædagogernes hjemmeside.

Socialpædagogisk bidrag

Mathilde Boye Larsen blev ansat for knap et år siden – som den første socialpædagog i plejen på Marstal Ældrecenter.

– Jeg havde søgt en uopfordret stilling i aktivitetsafdelingen, og da lederen mødte mig, sagde hun, at der ikke var nogen stillinger i aktivitetsafdelingen, men at hun godt kunne se, at jeg som socialpædagog kunne bidrage med noget godt i plejedelen, siger Mathilde Boye Larsen.

Der står ’pædagog’ på hendes ansættelsesbevis, men hun indgår i arbejdet på lige fod med social- og sundhedshjælpere og -assistenter.

–Samtidig byder jeg som socialpædagog også ind med noget særligt. Især i forhold til relationsdannelse og konfliktnedtrapning. En dag talte mine kollegaer fx om en ældre herre, der om eftermiddagen har for vane at ringe 5-6 gange på nødknappen. ’Det gør han altså ikke på min vagt,’ sagde jeg – og så blev de andre nysgerrige. ’Når han ringer første gang, sætter jeg mig i hans lænestol og er lidt sammen med ham. Jeg ser måske lidt med på fjernsynet. Bare i fem minutter. Så ved han, at jeg er interesseret i ham, og så ringer han kun, når han har brug for hjælp,’ fortalte jeg. Og nu er mine kollegaer begyndt at gøre det samme.

Andre gange er det omvendt Mathilde Boye Larsen, der lærer af de sundhedsuddannede kollegaer, som hun fx spørger til råds, når en støttestrømpe skal sættes på på en særlig måde, eller hun ikke forstår en besked fra lægen.

Det hele menneske

I hendes øjne handler den socialpædagogiske faglighed i høj grad om at se det hele menneske, hvilket på smukkeste vis blev opsamlet i digtet.

– Temadagen var med til at tydeliggøre, hvad den socialpædagogiske faglighed kan, siger Mathilde Boye Larsen.

Og hendes eget pionerarbejde på ældrecentret ser ud til at åbne døre for andre socialpædagoger. I hvert fald er ledelsen nu begyndt at søge bredere, så der i jobopslaget står, at man fx kan søge som sosu, ssa´er eller pædagog.

Bliv medlem