Gå til indhold

Kommentar

Handicapområdet skal løftes

Ambitionsniveauet skal hæves – og som et minimum skal det sikres, at udsatte mennesker mødes af faglighed, og at der er nok socialpædagoger med de nødvendige socialpædagogiske færdigheder, siger forbundsnæstformand i Socialpædagogerne Marie Sonne

24. august 2021

Artikel
Marie Sonne - foto Robert Wengler.jpg

Forfattere: Marie Sonne og forbundsnæstformand

Foto: Robert Wengler

Sjældent har en politisk evaluering været mere tiltrængt end den, vi lige nu venter på: ’Evalueringen af det specialiserede socialområde’. For hold da op, der er et behov.

Socialpædagoger ser det hver dag. At en meget stor del af handicap­området er fagligt og økonomisk udhulet. Alt for mange udsatte mennesker får ikke den støtte, de har brug for. Ofte fordi de ikke er visiteret til den – eller fordi de ikke bliver re-visiteret, hvis omstændighederne ændrer sig. Men desværre også, fordi fagligheden og kvaliteten i de sociale tilbud er alt for lav.

Det skal der laves om på. Og her er det bl.a. vigtigt at få langt mere faglig kvalitet ind i indsatserne. Mennesker med særlige behov skal have den rette hjælp første gang. Her er en af metoderne, at vi kræver, at der stilles højere krav til de fagligheder, der er på arbejde. Og at vi holder kommunerne fast på, at området skal prioriteres, så der rent faktisk er penge til at ansætte de rette fagligheder – og nok af dem. For rent ud sagt skal vi på socialområdet have flere medarbejdere med uddannelsesmæssige kvalifikationer og indsigt i de udfordringer, borgerne har. I dag er der ganske enkelt for mange ufaglærte, alt for mange vikarer og alt for store lokale forskelle.

Ambitionsniveauet skal hæves – og som et minimum skal det sikres, at udsatte mennesker mødes af faglighed, og at der er en tilstrækkelig mængde socialpædagoger med de nødvendige socialpædagogiske færdigheder.

Derfor ønsker vi også politikerne god vind med finansloven for 2022. Her skal der findes penge til at investere i at give mennesker med handicap og socialt udsatte livsmuligheder og livskvalitet.
Det skylder vi som samfund!

Rent ud sagt skal vi på socialområdet have flere medarbejdere med uddannelsesmæssige kvalifikationer og indsigt i de udfordringer, borgerne har.

Marie Sonne, forbundsnæstformand
Bliv medlem