Gå til indhold

Rekruttering

Faglighed og medindflydelse er nøglen

På autismetilbuddet Skovbjergparken i Ikast-Brande Kommune bliver ledige stillinger besat af socialpædagoger. Det skyldes bl.a. gode efteruddannelsesvilkår og medarbejdernes store indflydelse på vagtplanlægning, mener centerleder Kai Kirkeby

24. august 2021

Artikel
KaiKirkeby0009_1128x600.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Foto: Tor Birk Trads

– På Skovbjergparken bliver de ansatte typisk i mange år. Men når jeg som centerleder en til to gange om året opslår en stilling, søger jeg specifikt en socialpædagog. For vi er et socialpædagogisk tilbud, og det er socialpædagogiske kompetencer, borgerne med autismespektrumforstyrrelser har brug for. Det er heller ikke noget problem at få stillingerne besat af den rigtige kandidat til døgntilbuddet, men der er typisk lidt flere ansøgere til dagtilbuddet.

Faglighed er ikke kun et stærkt kort for den jobsøgende. Det er det også for arbejds­pladsen, der skal ansætte.

Kai Kirkeby, centerleder Skovbjergparken

– Jeg tror dels, det skyldes den store stabilitet i medarbejdergruppen, som skaber et godt ry udadtil og danner grundlaget for, at det faglige miljø kan vokse i takt med medarbejdernes erfaring. Derudover oplever jeg, at vi tiltrækker dygtige ansøgere, når vi i jobopslaget er tydelige på de faglige udviklingsmuligheder. Vi tilbyder kontinuerligt efteruddannelse, vi har jævnligt temadage med dygtige oplægsholdere – og vi har en stærk supervisionskultur. For faglighed er ikke kun et stærkt kort for den jobsøgende. Det er det også for arbejdspladsen, der skal ansætte.

– Desuden giver vi de ansatte stor medindflydelse i vagtplanlægningen. Jeg plejer at sige, at vagtplanen er det mest læste papir på et døgntilbud. Det skal man ikke underkende. Skal du have fri på en særlig dag, kan du typisk få det. Det kan vi tilbyde, fordi vi har en stor, erfaren og kompetent vikarpulje, der bl.a. tæller tidligere praktikanter.

– Hvis jeg en dag skal ansætte andre faggrupper, skal der være en faglig grund til det. Fx kan det på sigt måske blive nødvendigt at ansætte en SOSU, men det skyldes, at de ældre borgere evt. kan få større plejebehov, og så giver det jo god mening.

I den anden ende af landet har leder Claus Storm store udfordringer med at tiltrække dygtige socialpædagoger til sin arbejdsplads. Men han arbejder på en løsning. 

Bliv medlem