Gå til indhold

Low Arousal

10 mio. til projekt om voldsforebyggelse

Nu udbyder Socialstyrelsen en pulje på 10 mio. til et projekt, som skal undersøge, om metoden Low Arousal 2 kan forebygge voldsomme episoder og magtanvendelser. Botilbud for udviklingshæmmede kan søge om at være med i projektet.

9. september 2021

Artikel
udviklingshæmmet_sølund.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Voldsomme episoder og magtanvendelser er en væsentlig udfordring for beboere og fagprofessionelle på botilbud for mennesker med udviklingshæmning. Derfor søsætter Socialstyrelsen nu et projekt, som skal afprøve, om metoden Low Arousal 2 (LA2) kan afhjælpe problemet.

LA2 er en metode, der fokuserer på, hvordan fagprofessionelle gennem egen adfærd kan støtte borgeren i at udvikle nye strategier til mere hensigtsmæssig adfærd i vanskelige situationer. Tankegangen er, at når de fagprofessionelle ændrer deres adfærd overfor borgeren, kan borgeren også ændre adfærd og således forebygges konflikter. Metoden har tidligere vist lovende resultater.

Projektet skal bidrage med viden om, hvordan det at bruge en systematisk tilgang i den daglige praksis kan forebygge voldsomme episoder. Som ekstragevinst forventes det, at voldsforebyggelsen også kan fremme trivslen og mestringsevnen både hos mennesker med udviklingshæmning og medarbejderne på bostederne.

Projektet som løber over 4 år og har en pulje på 10,0 mio. kr. til fordeling til fire til seks kommuner og/eller regioner i samarbejde med botilbud. Ansøgningsfristen er 27. oktober 2021 kl. 12.00.

Læs om hvordan man søger: Socialtilsynet Center for Handicap og Psykisk sårbarhed

Bliv medlem