Gå til indhold

Kommentar

Vi har brug for socialpædagogers kompetencer

Op mod hver anden dimittend har allerede jobbet i hus inden sidste eksamen. Og det er godt, at deres kompetencer kommer i spil med det samme. For nye tal viser, at kun halvdelen af medarbejderne inden for faget har en socialpædagogisk uddannelse

4. august 2021

Artikel
Michael Madsen - foto Robert Wengler.jpg

Forfattere: Michael Madsen og forbundskasserer

Foto: Robert Wengler

Nu hvor sommeren går på hæld, er mange af de nyuddannede socialpædagoger allerede i gang med det første job i deres socialpædagogiske arbejdsliv. Faktisk har op mod halvdelen af dimittenderne allerede jobbet i hus inden sidste eksamen.

Og det er godt, at deres kompetencer kommer i spil med det samme. Der er brug for dem! For nye tal viser, at kun halvdelen af de medarbejdere, som arbejder inden for faget, har en socialpædagogisk uddannelse. Lederne siger samtidig, at de gerne vil ansætte flere socialpædagoger – men at de ikke kan finde dem. Det er rart for den, der mangler et job eller ønsker et nyt, at der er stillinger at søge. Men det er ikke godt for den socialpædagogiske faglighed og de udsatte borgere, når stillinger må besættes med medarbejdere uden de rette kompetencer.

Desværre ser det kun ud til at blive værre i de kommende år, og Socialpædagogerne arbejder derfor på løsninger.
Et af vores centrale ønsker er et uddannelseskrav, som kan sikre en større andel af uddannet personale på de socialpædagogiske arbejdspladser – fx ved at afsætte midler til at uddanne nuværende, ufaglærte medarbejdere og ved at sikre flere pladser på den specialiserede linje af pædagoguddannelsen.

På den korte bane arbejder vi med at formidle ledige stillinger til ledige medlemmer med de rette kompetencer. Det kræver dialog med arbejdspladserne om deres konkrete behov og sparring med ledige medlemmer om deres ønsker og muligheder. Heldigvis lykkes vi ofte med at etablere et godt match.

Bliv medlem