Gå til indhold

TR

TR på det private - søg om tilskud

Er du TR på en arbejdsplads, der er omfattet af landsoverenskomsten med Dansk Erhverv, kan din arbejdsgiver nu søge refusion for din løn, når du deltager på TR-kurser og TR-møder.

11. august 2021

Artikel

Forfatter: Malene Dreyer

Førhen måtte tillidsrepræsentanter på det private betale af egen lomme, hvis de skulle på TR-kursus eller til møder, medmindre de havde en aftale med deres arbejdsgiver. Med ved seneste OK-forhandling har Socialpædagogerne forhandlet sig frem til en model, som giver mulighed for at passe TR-hvervet med løn.

Modellen betyder, at alle tilbud, som er omfattet af overenskomsten, betaler 5 øre pr. medarbejdertime til en fond: Samarbejds- og uddannelsesfonden. Det gælder uanset, om de har tillidsrepræsentanter eller ej. Og der skal betales for alle ansatte, også dem der har valgt ikke at være medlem af fagforeningen.

Søg om tilskud
Virksomhederne kan fra 1. januar 2021 til og med 28. februar 2023 søge fonden om tilskud til lønudgiften, når tillidsrepræsentanter deltager i TR-kurser og TR-møder afholdt af Socialpædagogerne ligesom princippet i AKUT-fonden, som gælder for tillidsrepræsentanter på det offentlige område.

 Ansøgningerne skal sendes til Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Du kan finde overenskomsten for det private område her: https://sl.dk/media/11807/opholdssteder-og-botilbud-2020-2023.pdf

Bliv medlem