Gå til indhold

Rekruttering

Når drømmekandidaten er svær at finde

Har du svært ved at rekruttere kompetent arbejdskraft? Så er du langt fra alene, viser lederundersøgelse. Claus Storm er en af de ledere, som oplever, at der er så få socialpædagogiske ansøgere, at han må besætte ledige stillinger med andre faggrupper

9. august 2021

Artikel
Claus-Storm02.gif
Som leder af voksenhandicaptilbuddet Siriusparken i Odsherred føler Claus Storm sig ofte nødsaget til at besætte ledige stillinger med andre faggrupper end socialpædagoger, fordi der er for få socialpædagoger, der søger.

Forfatter: Jakob Ravn Fjordbo

Foto: Sofia Busk

Der er intet, Claus Storm hellere vil, end at ansætte socialpædagoger. Alligevel er det et par år siden, det sidst lykkedes for lederen af voksenhandicaptilbuddet Siriusparken i Odsherred, som i stedet oplever, at han er nødt til at ’gå et fagniveau ned’, hvis han vil øge sandsynligheden for at besætte en ledig stilling:

– Tidligere kunne vi godt rekruttere ved at søge specifikt efter ’pædagoger’, men i dag giver den tilgang desværre alt for få ansøgere, forklarer han.

Derfor efterlyser Siriusparken nu ’dedikerede fagpersoner med socialfaglig erfaring’ i deres jobopslag, der med den brede formulering giver andre faggrupper som SOSU’er og pædagogiske assistenter mulighed for at søge. Det sker ikke med hans gode vilje – men det er det, virkeligheden kræver, hvis stillingerne skal besættes, siger Claus Storm:

– Der er ingen tvivl om, at jeg gør det af nød. For gu’ fanden er der forskel på en socialpædagog og en SOSU, når det kommer til at udvikle og vedligeholde borgernes færdigheder.

Nødvendigt med genopslag

Desværre er Claus Storm langt fra alene om at være udfordret i forhold til at kunne besætte ledige stillinger med socialpædagoger. I en medlemsundersøgelse, som Socialpædagogerne gennemførte blandt 274 ledere i november sidste år, angiver mere end hver fjerde leder, at de i høj eller meget høj grad har svært ved at rekruttere kvalificeret socialpædagogisk personale.

Samtidig har mere end hver tredje adspurgte leder inden for de sidste to år været nødsaget til at genopslå stillinger for at få tilstrækkeligt med kvalificerede ansøgere. Tilsvarende vidner tal fra Socialpædagogernes A-kasse om lav ledighed blandt socialpædagoger. I en årrække har ledigheden ligget på omkring tre procent.  

Døgnområdet særligt udfordret

I Socialpædagogernes lederlandsudvalg genkender formand Mie Karleby tendensen, og hun vurderer, at rekrutteringsproblemet er særligt markant på døgntilbud indenfor voksenhandicapområdet.

– Her er aften- og weekendarbejde en del af pakken, men det er, særligt blandt mange unge socialpædagoger, ikke lige så attraktivt som at arbejde i dagtimerne. Det er egentlig en opfattelse, jeg godt vil udfordre, for de skiftende arbejdstider giver faktisk en anden form for frihed med fx fridage midt i ugen, siger hun og påpeger samtidig, at mange døgntilbud ikke kan lokke med de helt samme vilkår som førhen.

– Tidligere kunne arbejdspladser, der havde rådighedsvagter, hvor man får løn, mens man sover, være tiltrækkende. Men dem bliver der færre og færre af. Det gav ellers mulighed for, at man på en enkelt vagt kunne arbejde 16-20 timer og dermed nå op på en fuld arbejdsuge på få dage. 

Et stærkt fagligt miljø lokker

Der findes dog også døgntilbud, hvor rekruttering af socialpædagoger ikke volder problemer. Det gælder fx bo- og aktivitetstilbuddet Skovbjergparken for voksne med autisme i Ikast-Brande Kommune, hvor centerleder Kai Kirkeby altid har held med at få ledige stillinger besat af den helt rigtige kandidat. Selv når han rekrutterer til døgn – og på trods af, at han altid skriver i jobopslaget, at han søger en socialpædagog.

– Jeg rekrutterer bevidst socialpædagoger, fordi vi er et socialpædagogisk tilbud. Det holder jeg fast i. Og når jeg i jobopslaget med rette kan signalere, at vi har et stærkt fagligt miljø med gode muligheder for efteruddannelse, fleksibilitet i arbejdet og godt kollegaskab, er det min erfaring, at vi vækker dygtige socialpædagogers interesse.

Derfor er han heller ikke bekymret, når han snart skal have besat to ledige stillinger til døgntilbuddet.

– Vi er kendte for at være en arbejdsplads, hvor de ansatte bliver i mange år. Alene det tror jeg sender et vigtigt signal udadtil, siger Kai Kirkeby

Tænker i nye løsninger

På Siriusparken har Claus Storm nu nedsat en arbejdsgruppe, der skal gøre arbejdspladsen skarpere på, hvordan de kan tiltrække flere fra nabokommunerne, fordi langt størstedelen af de ansatte er bosat i Odsherred.

– Socialpædagoger er de bedste til at omsætte deres praktiske tilgang til skriftlighed og de bedste til at sætte ord på deres faglighed. Derfor har vi nu drøftet forskellige løsninger med Socialpædagogerne som fx at indføre 12 timers vagter, så der kommer mere luft mellem de knap så populære weekendvagter og samtidig sikre færre fremmødedage, siger Claus Storm.

Men han frygter lidt for fremtiden.

– Mange ansatte er nu i slutningen af 50’erne. Hvor står vi så om fem eller 10 år? Det er nødvendigt med både en lokal og landspolitisk løsning, hvis ikke tilbud som vores skal ende som typiske kommunale plejecentre. Det er hverken værdigt overfor faget eller borgerne.

Socialpædagogernes tre bud på at løse rekrutteringsproblemer

1) Uuddannede bør merituddannes 

Merituddannelsen skaber mulighed for, at uddannede i personalegruppe kan uddannes til socialpædagoger. En øget brug af den treårige merituddannelse, hvor 2/3 kan tages på deltid, er den væsentligste løftestang til at sikre flere uddannede og højere faglighed.  Der kan søges økonomisk støtte til uddannelsen via hhv. Den Kommunale og Den Regionale Kompetencefond.

2) Skab flere studiepladser

Der er behov for at øge optaget på pædagoguddannelsens specialisering i special- og socialpædagogik, hvis udsatte borgere fremover skal modtage det samme niveau af støtte, de får i dag. Derfor bør KL’s fem kommunekontaktråd, der fastlægger dimensioneringen på pædagoguddannelsen, øge dimensioneringen, så der skabes flere studiepladser på specialiseringsdelen.

3) Styrk specialiseringen

Det skal være mere attraktivt at uddanne sig til socialpædagog. Det kræver flere midler til specialiseringen til at sikre en uddannelse af højere kvalitet og en bedre kobling mellem undervisning og praktikdelen. Praktikkerne bør bl.a. forbedres ved diplomuddannelse af flere praktikvejledere, ligesom der skal være en skarpere dimittendprofil, der tydeliggør, hvad der kendetegner professionens arbejdsområder og vilkår.

Brug jobformidlingen

Har du udfordringer med at finde socialpædagogisk arbejdskraft? Socialpædagogernes jobformidling hjælper ledere med at finde de rette kandidater til vikarstillinger eller fastansættelser.

Med et solidt kendskab til det socialpædagogiske arbejdsmarked sikrer jobformidlingens konsulenter en effektiv rekruttering af den rette socialpædagog.

Hent hjælp via sl.dk/ledere/jobformidling

 

 

Tema om rekruttering

I det næste nummer af fagbladet Socialpædagogen sætter vi fokus på lederes udfordringer med rekruttering.

Læs det samlede tema i Socialpædagogen nr. 8, der udkommer i starten af september.

 

Bliv medlem