Gå til indhold

Fif fra juristen

Familieplejere og arbejdsskader

Er der hjælp at hente hos Socialpædagogerne, hvis du som familieplejer får en arbejdsskade, og hvordan anmeldes arbejdsskader? Læs juristens svar og gode råd nedenfor

11. august 2021

Artikel
Fif fra jur - EVA.png

Forfatter: Eva Schramm

Socialpædagogerne hjælper, hvis du som familieplejer får en arbejdsskade. Arbejdsskadeteamet kan kontaktes på 7248 6040 eller på arbejdsskade@sl.dk – det gælder både generel rådgivning og konkrete sager.  

Du kan læse mere om anmeldelse af sager i afsnittet om arbejdsskader på Socialpædagogernes hjemmeside. Arbejdsskader for familieplejerne skal nemlig anmeldes i samme system som alle andre arbejdsskadesager.

Selvom du ikke har været udsat for en skade, er det en god ide at kontakte din arbejdsgiver, altså kommunen, og spørge, hvem der har ansvaret for arbejdsskader. Så ved du hvem du skal gå direkte til, hvis du en dag får en skade. Nogle kommuner klarer det selv, mens andre kommuner har udliciteret opgaven til andre.

Har du ikke været udsat for en ulykke, men er du blevet syg efter længere tids belastning, kan du kontakte lægen. Lægen har pligt til at anmelde sagen og kan også henvise dig til en psykiater eller anden relevant læge. 

Man kan få erstatning for varige følger, behandlingsudgifter og tab af erhvervsevne. Tab af erhvervsevne er kun relevant, hvis man mister indtjening som følge af skaden. De fleste familieplejere er i stand til arbejde videre med skaden og har derfor ikke noget tab af indtjening. 

Vil du vide mere om, hvad der tæller som en arbejdsskade, og hvad du skal være opmærksom på i forhold til dokumentation, hvis du er fysisk eller psykisk belastet af arbejdet som familieplejer? Se Socialpædagogernes webinar for familieplejere om arbejdsskade.

Bliv medlem