Gå til indhold

Konflikt

Sygeplejerskerne i strejke – det betyder det for dig

Socialpædagogernes formand respekterer sygeplejerskernes klare nej men mener fortsat ikke, at ligelønsproblemet alene kan løses ved overenskomstforhandlingerne

16. juni 2021

Artikel
roede_fanerb.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Med et flertal på 65,6 procent har medlemmerne af Dansk Sygeplejeråd besluttet at sige nej til den såkaldte mæglingsskitse, som DSR’s hovedbestyrelse ellers anbefalede at stemme ja til. Så mens overenskomstforhandlingerne 2021 for længst er faldet på plads for alle andre faggrupper på det offentlige område, går hver tiende sygeplejerske i kommunerne og regionerne i strejke fra på lørdag.

Omdrejningspunktet gennem hele forhandlingsforløbet har været et opgør med uligeløn og det lønefteslæb som kvindedominerede faggrupper har lidt under siden tjenestemandsreformen i 1969. Mæglingsforslaget indebar derfor også et forslag om en lønkomite, som skal undersøge lønstrukturerne i den offentlige sektor og komme med anbefalinger.

Ifølge DSR-formand Grete Christensen skal medlemmernes nej til mæglingsskitsen ikke tolkes som et nej til lønkomiteen, men som et signal til politikere og arbejdsgivere om, at de har været for vage og uklare om deres forventninger til komiteen.

Socialpædagogernes formand Benny Andersen respekterer, at sygeplejerskerne har stemt nej, men mener fortsat ikke, at problemet omkring ulige løn løses i overenskomstregi. 

- Det er jo den danske model. Man kan stemme ja eller nej. Jeg respekterer fuldt ud, at et flertal af sygeplejerskerne synes, at det, de er blevet tilbudt, ikke er nok. Og jeg mener også, vi skal have gjort op med den historiske uretfærdighed, som Tjenestemandsreformen er skyld i. Men jeg er stadig glad for det ja, et stort flertal af Socialpædagogerne stemte tidligere i år.

- Og vi følger den strategi, vi har haft siden OK18, hvor vi har arbejdet for, at de politikere, der har ansvaret for uretfærdigheden også har et medansvar for at rette op på tingene. Det ser nu ud til at lykkes med nedsættelse af en lønkomite, der skal belyse uretfærdighederne og skævheden i lønsystemet.  Det er første skridt, siger Benny Andersen og fortsætter:

- Det helt nye og meget positive er at det er en samlet fagbevægelse, der står bag forslaget om en lønkomite.  Og så er det klart, at det også medfører at der findes penge sådan, at vi som overenskomstpartnere efterfølgende kan forhandle os frem til en aftale, som gør at vi kan rette op på uretfærdighederne.

Hvad betyder sygeplejerskernes strejke for socialpædagoger?
Når sygeplejerskernes strejke starter på lørdag, kan det få betydning for de socialpædagoger, der arbejder på arbejdspladser, hvor der er ansat sygeplejersker, som er udtaget til strejke. For man må ikke udføre konfliktramt arbejde – altså arbejde, som normalt udføres af medlemmer af DSR.

Hvad er konfliktramt arbejde?

Den altovervejende hovedregel er, at den ikke-konfliktramte ansatte kun må udføre sit sædvanlige arbejde.

Det er:

  • At der arbejdes med det sædvanlige antal borgere (eventuelle udsving i antallet skal ligge indenfor normaludsving).
  • At man ikke må påtage sig overarbejde, selv om man i sygdomsperioder eller spidsbelastningssituationer normalt er pligtig til at påtage sig et vist overarbejde.
  • At man ikke må acceptere, at allerede fastlagte feriedage, afspadseringsdage o.l. omrokeres af arbejdsgiveren.
  • At en tjenestemandsansat underordnet person ikke er pligtig til at lade sig konstituere i en overordnet konfliktramt ansats stilling.
  • At en tjenestemandsansat person ikke er forpligtet til at lade sig forflytte, hvis det kan sandsynliggøres, at forflyttelsen står i forbindelse med konflikten.
  • At en tjenestemandsansat ikke må arbejde efter en plan, der er tilrettelagt alene med sigte på strejken.

Herudover må medlemmer af Socialpædagogerne ikke videreføre arbejde eller samarbejde med ansatte, der uden at være forpligtigede til det udfører arbejde, der er omfattet af konflikten.

Hvis du er i tvivl om en arbejdsopgave er konfliktramt arbejde, kan du kontakte din kreds.

Se hvilke arbejdspladser der påvirkes: Her rammer konflikten

Bliv medlem