Gå til indhold

Faglighed

Sorø Kommune: Svært at rekruttere socialpædagoger

Ifølge en ny analyse har Sorø Kommune landets laveste andel socialpædagoger på indsatser for voksne med særlige behov, mens over 20 pct. er ikke-uddannede. Det skyldes bl.a. rekrutteringsudfordringer, skriver kommunens centerchef for Social og Sundhed Annette Homilius i et mailsvar

14. juni 2021

Artikel

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Hvorfor har Sorø Kommune på sociale indsatser for voksne med særlige behov kun 26 pct. socialpædagoger og 22 pct. ikke-uddannede ansat?

– Det hænger bl.a. sammen med rekrutteringsudfordringer. Vi har flere tilbud, der er afsides placeret i mindre bysamfund. Der har vi også brug for at kunne have en døgnvagt. De stillinger er ikke nemme at besætte, og historisk set har det betydet, at der er ansat flere ufaglærte.

– Vi har fokus på at ansætte faglærte medarbejdere i nyansættelser – trods de geografiske udfordringer. Når vi rekrutterer, slår vi stillinger op, som kan modtage ansøgninger fra et bredt – men faglært – felt. Stillingerne kan ofte besættes af såvel sygeplejersker som socialpædagoger eller social- og sundhedsassistenter. Det lykkes vi overordnet set med.

– De ufaglærte medarbejdere, vi allerede har ansat, får jeg indtryk af, gennem samtaler med flere centerledere og afdelingsledere, har været hos os i lang tid. De har opbygget værdifuld erfaring og har en høj arbejdsmoral, så dem er vi ikke interesserede i at skille os af med. Derfor har vi stadig en forholdsvis høj andel af ufaglærte medarbejdere i de tilbud.

– Vi har også set en udvikling i behovsbilledet hos vores brugere, hvor vi oplever, at de er mere sundhedsfagligt plejekrævende end før. Derfor ansætter vi bredt blandt de relevante fagligheder inden for tilbud til voksne med særlige behov. Derudover mener vi også, at social- og sundhedsassistenterne, og bestemt også de sygeplejersker, der er ansat, bidrager til den samlede socialpædagogiske indsats i et tværfagligt samarbejde, som vi vægter højt.

Kommuner med flest og færrest socialpædagoger på voksenområdet

Der er stor variation i andelen af socialpædagoger og ufaglærte i sociale indsatser for voksne på tværs af kommunerne. Ud over de nedenstående grupper består personalesammensætningen i kommunernes sociale indsatser også af andre faggrupper – fx SOSU-personale, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, værkstedspersonale, psykologer og pædagogiske assistenter.

I toppen:

I bunden:

Bliv medlem