Gå til indhold

Økonomiaftale

Skuffet formand: Intet løft af socialområdet i økonomiaftale

Den nye økonomiaftale mellem regeringen og KL indfrier ikke kommunernes ønske om flere midler til socialområdet. En skuffende aftale mener Socialpædagogerne, der i stedet vil kæmpe for forbedringer ved de kommende finanslovsforhandlinger

10. juni 2021

Artikel
Benny news økonomiaftale.png
Det er en kæmpe skuffelse. Jeg hører hver dag fra socialpædagoger, at mennesker med handicap og socialt udsatte ikke får de muligheder i livet, som vi kunne have givet dem, hvis vi havde lidt flere ressourcer. Sådan lød budskabet, da forbundsformand Benny Andersen blev interviewet om den nye økonomiaftale mellem KL og regeringen tidligere på ugen.

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Der kommer ingen ekstra midler, som for alvor kan forbedre vilkårene for borgere og ansatte, fx socialpædagoger, på det specialiserede socialområde i kommunerne. Det står klart, efter KL og regeringen tirsdag aften indgik aftale om kommunernes økonomi for 2022.  

Forud for aftalen havde KL ellers lanceret et ønske om at få tilført 5,5 mia. kr. over tre år til at hæve kvaliteten på området, men det ønske nåede kommunerne ikke i mål med – eller i nærheden af.

Derimod blev parterne enige om, at kommunerne fortsat ’skal have fokus på at styre og prioritere udgifterne på området’, som det hedder i aftalen.

Det betyder, sammen med de manglende midler, at økonomiske hensyn fortsat vil præge området fremover, siger KL’s formand Jacob Bundsgaard. Kommunerne kan kort sagt ikke love et løft af området.

Socialpædagogerne: En tynd aftale

Hos Socialpædagogerne er forbundsformand Benny Andersen skuffet over aftalen, da han havde forventet en større vilje til, at man fra regeringens side prioriterede socialområdet. Og han havde med glæde noteret sig, at KL forud for forhandlingerne bad om flere midler:

– Aftalen løfter ikke området, som den bør. Det er virkelig en tynd omgang, der ikke tager hensyn til, at der stadig er mennesker med handicap, som er afhængige af et velfærdssamfund.

For de stramme økonomiske rammer, som i forvejen prægede området, bliver ikke mindre i fremtiden, siger Benny Andersen:

– Vi vil stadigvæk skulle opleve, at borgere skal tidligere i seng, end de vil, fordi der ikke er personale nok, og vi vil stadig opleve, at de får skåret aktivitetstilbud væk.

Kan påvirke socialpædagogers arbejdsvilkår

Forbundsformanden frygter også, at det manglende økonomiske løft kan få negative konsekvenser for socialpædagogers arbejdsvilkår.

– Det kan fx betyde, at der bliver skåret i timerne, at der bliver et større pres, som kan gå ud over arbejdsmiljøet. Derfor er det helt, helt afgørende, at vi nu holder de kommunale politikere fast på, hvorfor der er brug for et løft. Det er jo ikke forbudt lokalt at prioritere området, når der skal lægges budgetter for 2022, også selvom regeringen ikke ville, siger han.

For socialområdet har i den grad brug for mere kvalitet, supplerer Benny Andersen:

– Vi ser jo fx også, at kun godt halvdelen af ansatte på sociale tilbud har en uddannelse som socialpædagog.

Det specialiserede socialområde er kort sagt præget af et økonomisk efterslæb, som økonomiaftalen heller ikke tager højde for:

– Vi skal huske, at socialområdet aldrig har mærket et velfærdsløft, ligesom andre områder har. Imens stiger antallet af mennesker, som har brug for hjælp. Der har ikke været tilført penge ligesom på minimumsnormeringer. Så vi har et efterslæb, og det retter det ikke engang op på, siger han.

Ser frem til finansloven

Forbundsformanden vil arbejde videre for et mere opmuntrende resultat ved de kommende finanslovsforhandlinger for 2022 og den kommende evaluering af det specialiserede socialområde:

– Derfor fortsætter vi dialogen med de relevante ministre og politikere, for det er afgørende, at de kender til socialpædagogers virkelighed, så de kan handle på det, siger han og fortsætter:

– Vi skal nemlig fortsat have ambitioner om udviklingen af kvaliteten i indsatserne. For menneskers liv kan forandres med den rette indsats. Men det sker ikke uden en økonomisk prioritering.

Det indeholder økonomiaftalen bl.a.:  

  • Den kommunale serviceramme løftes med 1,4 mia., som især skal dække den demografiske udvikling med flere ældre og børn.
  • På det specialiserede socialområde er parterne enige om, at kommunerne skal blive ved med at have fokus på at styre og prioritere udgifterne på området inden for rammen – i samspil med en høj socialfaglighed.
  • Regeringen og KL er enige om, at det specialiserede socialområde bedst forankres i kommunerne.

Kilde: Kommunernes Landsforening

Bliv medlem