Gå til indhold

Efteruddannelse

Gør dig fagligt attraktiv med disse efteruddannelser

Hvad går ledere efter, når de ansætter socialpædagoger? Og hvordan mener de, at du kan kvalificere dig med efteruddannelse? Her får du et bud fra 5 ledere fra vidt forskellige socialpædagogiske arbejdspladser

16. juni 2021

Artikel
CB2798574_1128x600.jpg

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Colourbox

Vi har spurgt fem ledere, hvad de kigger efter, når de ansætter socialpædagoger - og hvilke typer af efteruddannelse, der vil få din socialpædagogiske faglighed til at stå endnu skarpere, hvis du skal arbejde med deres målgruppe:

Jens Helstrup Jensen

Leder af Værkstedet Kuglen i Vojens, der er et aktivitets- og beskæftigelsestilbud for voksne med nedsat fysisk og psykisk funktion

Hvad går du efter, når du ansætter?

I gamle dage kunne man måske tænke, at det ville være fint at ansætte en tømrer på vores træværksted, men sådan tænker vi ikke længere. Nu går vi først og fremmest efter de pædagogiske – og helst specialpædagogiske – kompetencer, og så er det et plus, hvis man fx også har erfaring med træ. Jeg ser både på personen og på uddannelse og arbejdserfaring.

Hvilken efteruddannelse vil du anbefale?

For de nyuddannede er det fint med kortere kurser indenfor det social- og specialpædagogiske område. Fx om low arousal eller særlige målgrupper som mennesker med autisme. Hvis du gerne vil komme i betragtning som en meget erfaren socialpædagog, vil jeg anbefale, at du kigger på den pædagogiske diplomuddannelse i specialpædagogik eller andre diplomuddannelser. Du kan både tage en fuld uddannelse og et enkelt modul.

INSPIRATION: Socialpædagogernes Podcast om Low Arousal

Få rabat på kurser og efteruddannelse

Rabat på kurser

Socialpædagogerne samarbejder med en række kursusudbydere på social- og velfærdsområdet. Det betyder, at du som medlem kan få rabat på udvalgte kurser og uddannelser.
Læs mere om hvor du får rabat

Tilskud fra Kompetencefonden

Som en del af overenskomstforhandlingerne OK18 er der afsat en pulje penge til efter- og videreuddannelse af socialpædagogernes personalegrupper i kommuner og regioner.
Læs mere om Kompetencefonden

Anne Mette Hansen

Daglig leder på bofællesskaberne Inge og Sofie Marie i Ringsted, der er hjem for 62 mennesker med fx udviklingshæmning

Hvad går du efter, når du ansætter?

Pædagoguddannelsen er et must. Men når den er på plads, vægter jeg faktisk de personlige kompetencer højst. Det allervigtigste er, at du har et menneskesyn, hvor etikken er i højsædet, og at du er åben og nysgerrig for selv at udvikle dig. Alt andet kan i princippet tillæres.

Hvilken efteruddannelse vil du anbefale?

Jeg vil klart anbefale moduler indenfor den neuropædagogiske og neuropsykologiske diplomuddannelse, som også er den efteruddannelse, vi selv har givet til det faste, socialpædagogiske personale. Diplomuddannelsen kobler teori og praksis på en rigtig god måde, og du får blandt andet en god forståelse for hjernens opbygning, så du kan møde beboerne ud fra deres egen forudsætninger. Du bliver også klogere på sanseintegration og baggrunden for autismepædagogik: Hvorfor er forudsigelighed så vigtig?

LÆS OGSÅ: De mest populære efter- og videreuddannelser for socialpædagoger i 2021

Birger Bugtrup

Forstander på Magnoliegården på Stevns, der er en behandlingsinstitution med døgn- og dagpladser til børn med psykosociale problemer

Hvad går du efter, når du ansætter?

Rent fagligt går jeg først og fremmest efter målgruppeerfaring, det vil sige erfaring med børn, der har tilknytningsforstyrrelser som følge af omsorgssvigt. Men jeg lægger også meget vægt på det personlige og på at sætte et hold, hvor personalet passer godt sammen og rummer forskellige kvaliteter. Og så kan jeg nogle gange ansætte ’det talentfulde guld’ uden målgruppeerfaring. Fx en nyuddannet.

Hvilken efteruddannelse vil du anbefale?

Hos os vil der altid være brug for viden om tilknytningsforstyrrelser og omsorgssvigt samt ADHD og autisme. Herudover afhænger det af den aktuelle gruppe børn. Fx kan det på ét tidspunkt være et hit med en efteruddannelse i pædagogisk massage, mens det på et andet tidspunkt ikke giver mening, fordi for mange børn har problemer med den taktile sans og ikke tåler berøring.

Mette Ove

Forstander på Glostrup og Bagsværd Observationshjem under LIVSVÆRK, der er en døgninstitution for 0-6-årige samt familier i familiebehandling

Hvad går du efter, når du ansætter?

Det afhænger meget af den konkrete stilling, men generelt lægger jeg stor vægt på erfaring med arbejdet på en døgninstitution - også så man ved, hvad man går ind til i forhold til at skulle arbejde, når andre holder fri. Derudover er det meget vigtigt med kommunikative evner, da vi har rigtig meget arbejde med skriftlig dokumentation og mødevirksomhed. Man skal kunne sætte ord på sin socialpædagogiske praksis.

Hvilken efteruddannelse vil du anbefale?

Meget gerne noget vedrørende mentalisering eller det neuroaffektive område. For nogle kan det være en fordel med en akademisk overbygning på pædagoguddannelsen som fx en kandidatgrad i pædagogisk psykologi. Men det er ikke en automatisk adgangsbillet til en stilling hos os, for det skal være koblet med praksiserfaring.

INSPIRATION: Socialpædagogernes podcasts om mentalisering og neuroaffektiv udviklingspsykologi

Benny Jensen

Leder af Socialpsykiatrisk Center Frederikshavn, der tilbyder bostøtte i eget hjem til borgere med psykiske vanskeligheder

Hvad går du efter, når du ansætter?

Men skal have en relevant uddannelse – jeg ansætter aldrig ufaglærte. Derudover er den vigtigste faglige kvalifikation psykiatrierfaring og evnen til at arbejde selvstændigt.

Hvilken efteruddannelse vil du anbefale?

Lige nu er metakognitiv terapi det helt hotte i forhold til vores målgruppe. Sloganet lyder: Tænk mindre og lev mere, og det handler om redskaber til at få et bedre liv og her og nu – ikke om at grave i fortiden. Derudover er det yderst relevant at få viden om dobbeltdiagnosticerede (mennesker, der både har et misbrug og en psykisk sygdom) samt om angst og ADHD. En efteruddannelse, der kvalificerer til at lave gruppeforløb og undervise andre, er også relevant.

INSPIRATION: Socialpædagogernes podcast om metakognitiv terapi

Bliv medlem