Gå til indhold

jobformidling

Få hjælp til at finde den rigtige medarbejder

I en tid hvor ledigheden er lav og mange socialpædagogiske arbejdspladser mangler personale, kan der være god hjælp at hente hos Socialpædagogernes Jobformidling. Jobkonsulenterne er specialiserede i at matche den rette kandidat med det rette job

17. juni 2021

Artikel
puslespil.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Colourbox

Trine Troldborg Johansen er en matchmaker. Ikke den slags, vi møder i Gift ved første blik eller til boksekampe, men den slags, der hjælper arbejdspladser og jobsøgende med at finde hinanden. For nogle gange skal det gode match hjælpes lidt på vej, og til det formål bruger jobkonsulent Trine Troldborg Johansen sin viden om jobsøgere og arbejdsgivere i sit arbejde hos Socialpædagogernes Jobformidling.

– Arbejdsgiverne ringer til os, fordi de har brug for helt særlige kompetencer i et særligt tidsrum, siger Trine Troldborg Johansen.

Skræddersyet løsning
For at finde den rigtige kandidat til jobbet starter jobkonsulenten med at udspørge arbejdsgiveren om de ting, hun ved, er relevante, for det kvalificerer processen.

– Jeg stiller de spørgsmål, som jeg ved betyder noget for medlemmerne, det kan fx være spørgsmål om hvad jobbet indebærer ift. omfanget af udadreagerende adfærd blandt borgerne, opgaven omkring personlig pleje eller omfanget af dokumentation. Eller konkrete ting som: Skal man have kørekort eller arbejde alene? Jeg vil gerne vide lidt ekstra, end arbejdsgiveren måske selv har tænkt på eller skriver i et jobopslag, siger Trine Troldborg Johansen og nævner i den forbindelse, at arbejdsgiverne ofte sætter stor pris på den snak, fordi de får sat ord på, hvad de prioriterer, og dermed selv bliver skarpere på, hvordan de fastholder og rekrutterer personale.

Derpå konkretiserer Trine Troldborg Johansen arbejdsopgaven, og udvælger på den baggrund egnede kandidater, som hun sætter ind i tilbuddet og opfordrer til at tage kontakt til arbejdsgiveren.

Jeg sætter ikke nogen til at søge et job, uden de selv har lyst.

Trine Troldborg Johansen

Håndplukkede kandidater
Nogle gange er det arbejdspladser, der allerede kender Socialpædagogernes Jobformidling, som benytter sig af muligheden, når de står og mangler arbejdskraft, men alle kan gøre brug af tilbuddet, store som små, private som offentlige og tilbud indenfor hele spektret af det socialfaglige område.

– En af fordelene ved at bruge os er, at vi kender faget og ved, hvilke kompetencer der er behov for i de forskellige stillingstyper. Mange socialpædagoger er højt specialiserede, så alle kan ikke det samme. Der er stor forskel på, hvad stillingerne indebærer, og jeg kan som regel håndplukke kandidater til en stilling ud fra min viden om, hvad det kræver.

Både vikariater og faste stillinger
Når arbejdsgiverne ringer til Socialpædagogernes jobformidling står de ofte i en situation, hvor de har relativt akut brug for arbejdskraft og fx ikke kan nå at lave et jobopslag og køre en ansættelsesproces igennem. Derfor er det oftest vikariater af forskellig varighed, der formidles, men Socialpædagogernes jobformidling formidler også personale til faste stillinger.

De ledige, som Trine Troldborg Johansen har i sin ’stald’, er fx de helt nye på arbejdsmarkedet, for hvem det kan være lidt svært at få det første job, eller det kan være medlemmer, der har været ledige længe, og som er blevet desillusionerede af forgæves jobsøgning. De er kvalificerede, men kan have brug for en hjælpende hånd til at få lukket mulighederne op.

- Arbejdsgiverne stoler på, at jeg screener kandidaterne, og jeg står inde for det valg, jeg træffer. Jeg sætter ikke nogen til at søge et job, uden de selv har lyst. Til gengæld kan jeg ofte få øje på flere kompetencer hos den enkelte, end de selv kan, og det er vejen frem, når vi har mangel på socialpædagogisk arbejdskraft, siger Trine Troldborg Johansen.

Både nyuddannede og seniorer finder vej
En af de seneste match, Trine Troldborg Johansen har skaffet, er hele tre nyuddannede dimittender, der nu har fået foden indenfor på jobmarkedet. I det tilfælde blev hun kontaktet af en leder på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud, som havde brug for hjælp, da han pludselig stod med en gruppe ekstra børn og dermed behov for flere socialpædagoger. Men også i den anden ende af aldersskalaen kan jobformidlingen hjælpe. Under coronakrisens nedlukning af dag- og aktivitetstilbud opstod der i en kommune behov for at sætte ind med et alternativt tilbud til nogle af de borgere, som blev ramt af nedlukning.

-I den forbindelse fik jeg formidlet et job til et 60-årigt medlem, som i kraft af sin erfaring og kvalifikationer mere eller mindre skabte sin egen stilling i den helt specielle situation, fortæller Trine Troldborg Johansen.

Positiv respons
Selvom det typisk starter med en midlertidig stilling, fører rigtig mange af de match, jobformidlingen hjælper med, til varige jobs. For når først man har lært hinanden at kende, er det nemt og praktisk for arbejdspladsen at holde fast i folk, der allerede kender stedet, og som de ved, hvem er.

Socialpædagogernes Jobformidling får god respons fra de arbejdsgivere, som har benyttet sig af deres tilbud. De giver udtryk for, at de har været glade for formidlingen, at det har været et præcist match, og at deres behov hurtigt er blevet imødekommet.

Og i langt de fleste tilfælde lykkes det at få behovene til at gå op, fortæller Trine Troldborg Johansen, som især noterer sig arbejdsgivernes positive respons, når de vender tilbage.

-Når arbejdsgiverne ringer igen og spørger efter flere, så bekræfter det mig i, at de oplever, at vi kan hjælpe dem.

Læs mere om, hvordan I kan bruge Socialpædagogernes Jobformidling: https://sl.dk/nymedarbejder

Bliv medlem