Gå til indhold

Familieplejer

Efter KL-møde: Løfter om bedre vilkår, men ingen aftale

Familieplejere har brug for langt bedre vilkår, erkendte KL overfor Socialpædagogerne på nyt møde om OK-spørgsmålet. Det vidner om større samarbejdsvilje end tidligere, men de gode hensigter skal følges op af konkrete løsninger, understreger forbundsformand Benny Andersen

18. juni 2021

Artikel
Benny_3_HIGH_1128x600.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Foto: Ricky John Molloy

Det mundede ikke ud i en aftale, da Socialpædagogerne og KL mødtes d. 17. juni for at drøfte spørgsmålet om en overenskomst for familieplejere. Men KL udtrykte et langt større ønske om at forbedre vilkårene for familieplejere, end de tidligere har gjort, fortæller Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen:

– KL erkendte, at familieplejernes ansættelsesforhold er problematiske, som de er i dag. KL anerkendte også behovet for en bedre lønmodel, ordentlige opsigelsesvarsler og pensionsordninger.

Det illustrerer ifølge Benny Andersen, at kommunerne efter lang tids pres fra bl.a. Socialpædagogerne har indset, at der er behov for markante forbedringer, hvis de skal løse problemerne med rekruttering af nye familieplejere, fastholdelse af de nuværende og dermed sikre grundlaget for en ordentlig kvalitet i indsatsen.

Det budskab er forbundsformanden glad for. For det er bl.a. netop de argumenter, Socialpædagogerne har fremført i årevis, når de har talt for en overenskomst til familieplejere, fortæller han.

– Det er et lille, men vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi har længe argumenteret for, at ordentlige arbejdsforhold må være en fælles interesse for os og kommunerne, og meget tyder på, at de har lyttet, når de nu også er nået frem til den erkendelse.

Var parat til at indgå en aftale

Benny Andersen lægger dog ikke skjul på, at han meget gerne havde set kommunerne gå skridtet videre på torsdagens møde.

– Det bedste havde været, hvis vi var blevet enige om at lave en skitse til en aftale. Det var vi helt parate til, men der er KL ikke endnu, siger han. 

Deres budskab var i stedet, at de er nødt til at blive klogere på Folketingets videre arbejde med den politiske aftale Børnene Først, hvor en politisk arbejdsgruppe er nedsat for at se på forbedringer af faglig støtte og bedre arbejdsvilkår på plejefamilieområdet – bl.a. spørgsmålene om en landsdækkende aflønningsmodel, retten til pension og længere opsigelsesvarsel. Arbejdsgruppen skal afrapportere og siden implementere en reform af området gradvist fra 2025 og frem.

KL’s afventende udmelding er Benny Andersen ærgerlig over, og han slår fast, at Christiansborgs arbejdsgruppe ikke må blive en undskyldning for, at KL kan vente yderligere fire år, før de vil forhandle om en aftale:

– Det ville være bedst for alle parter at lande en aftale nu, for på trods af Christiansborgs store ambitioner på området, kan familieplejerne ikke være tjent med at vente yderligere på ordentlige vilkår. Det har jeg også meddelt KL.

Indsatsen fortsætter

Socialpædagogerne er nu blevet enige om at fortsætte dialogen med KL efter sommerferien, og torsdagens møde har ikke ændret på forbundets ambitioner om en aftale.

– Og det tror jeg heller ikke, KL er i tvivl om, siger Benny Andersen.

– Vi er selvfølgelig parate til at tage et nyt møde med dem, men jeg fortalte dem også, at vi vil arbejde videre både kommunalt og på Christiansborg for, at den aftale kommer på plads. Jo større politisk pres, vi kan mobilisere, jo hurtigere kan KL nå frem til det sted, hvor vi kan snakke konkrete løsninger.

Bliv medlem