Gå til indhold

Faglighed

Det kræver et socialpædagogisk blik

På behandlingsinstitutionen Hald Ege leder afdelingsleder Kim Musgaard Jakobsen en personalegruppe, hvor 24 ud af 25 er socialpædagoger. For at sikre høj faglighed i arbejdet med de psykisk udfordrede børn og unge er der brug for en fælles teoretisk, metodisk og menneskelig forståelse

8. juni 2021

Artikel
Faglighed_tema_GitteSkov(1).png

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Foto: Gitte Skov

– På Hald Ege har vi altid tilstræbt at ansætte uddannede socialpædagoger. Det kræver målgruppen simpelthen. For på samme arbejdsdag kan du være tæt på et omsorgssvigtet barn – og et barn med spiseforstyrrelser og en angstdiagnose. Det kræver en bred teoretisk og metodisk indsigt om fx diagnoser, så du kan tilpasse din tilgang til den enkelte. Og den er nemmere at tilegne sig, hvis du har en pædagogisk uddannelse bag dig.

– Men høj faglighed handler også om evnen til selverkendelse af egen indsats og følelser, for vi må løbende spørge os selv: ’Hvad gør det ved mig, når jeg dag efter dag møder en spiseforstyrret pige, der nægter at spise, eller et barn, der bliver udadreagerende på et splitsekund?’ Der skal vi kende os selv og kunne reagere fagligt og ikke intuitivt. Derfor evaluerer vi også løbende vores indsats – både individuelt og gennem supervision. På den måde lærer vi af vores fejl, og vi udvikler os sammen konstant, fordi vi deler faglighed og et fælles sprog.

– Vores ansatte skal kort sagt kunne være faglige i alle situationer. For det ligger i miljøterapien, som vi arbejder ud fra, at den foregår med børnene hele dagen. Intet af det, vi foretager os, er tilfældigt. Hele vores dagsstruktur er bygget op omkring tid, sted og opgaver med rum for, at vi kan sadle om, hvis barnet har brug for det. Det kræver et socialpædagogisk blik at kunne træffe den beslutning på det rette tidspunkt.

Bliv medlem