Gå til indhold

Temadag

Temadag gav os nye værktøjer

Det gav både gode redskaber til at arbejde strategisk med samtaler – og mulighed for faglig sparring og nye netværk. Sådan siger to af de ledere, der deltog på en temadag om samtalekapital arrangeret af ledersektionen i Socialpædagogerne Storkøbenhavn

29. maj 2021

Artikel
John-Langford-2.gif (1)

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Privat

En temadag, hvor man kan fordybe sig i, hvordan man som leder kan arbejde mere strategisk med samtaler – og en mulighed for at møde andre socialpædagogiske ledere og udveksle erfaringer.

Det er en cocktail, der får positiv respons fra to af de ledere, der deltog på en eksklusiv temadag i Socialpædagogerne Storkøbenhavn: Rikke Nielsen Santin, som er funktionsleder hos Boligerne Brøndbyøstervej – og Hannah Louise Dahl, som er daglig leder i CFD, Søborg.

Temadagen var arrangeret af kredsens lokale ledersektion, og de 12 deltagende ledere blev undervist i begrebet ’samtalekapital’ af organisationskonsulent John Langford.

– Det har hos mig åbnet en bevidsthed om, at en samtale ikke kun handler om kommunikation. Som leder skal man også være bevidst om, hvad det er for en type samtale, hvornår man bedst tager samtalen – og i hvilket rum, det foregår. Der er mange lag i det, når man vil arbejde strategisk med samtaler, og jeg fik rigtig mange gode værktøjer med mig, fortæller Rikke Nielsen Santin.

– Jeg har også fået gode redskaber med mig fra temadagen, hvor jeg bl.a. er blevet mere skarp på, hvordan jeg håndterer de svære samtaler og de situationer, hvor en samtale kan være konfliktfyldt. Fx har jeg lært, hvor vigtig forberedelsen er, så man gør sig overvejelser omkring, hvad man gerne vil med samtalen, og så man får sat de bedste rammer for samtalen, supplerer Hannah Louise Dahl.

Det at mødes med andre ledere i kredsen og udveksle erfaringer, er vigtigt

Rikke Nielsen Santin, funktionsleder Boligerne Brøndbyøstervej

De personlige kompetencer

I forbindelse med temadagen fik deltagerne hver især mulighed for at gennemføre en såkaldt ’SuperSkills’ test, der fokuserer på den enkeltes samtalekompetencer.

– Her lærte jeg fx, at jeg bør passe på med at gå ind til en samtale og køre den på rygraden, som man jo godt kan komme til. Mit udviklingspotentiale ligger derfor bl.a. i at forberede mig bedre før en samtale og være skarp på, hvad mit mål er, for som leder har jeg jo ansvaret for at sætte rammer og retning for samtalen. Jeg lærte også, at jeg skal øve mig i at holde fokus på bolden under samtalen, så jeg ikke bliver slået ud af kurs, hvis jeg sidder overfor en medarbejder, der bliver berørt, siger Rikke Nielsen Santin.

Også Hannah Louise Dahl fik gode personlige værktøjer med sig fra temadagen:

– Det er jo altid sundt at vide, hvad man er god til, og hvad man godt kan gøre bedre. Nogle gange oplever man jo efter en samtale med en eller flere medarbejdere, at man efterfølgende tænker: hvad gik der egentlig galt her? Og så er det godt at blive udstyret med nogle værktøjer til at blive mere fokuseret på, hvad man selv kan gøre for at skabe flere gode samtaler, siger hun.

Godt med netværk

En temadag med andre socialpædagogiske ledere giver også mulighed for at udveksle praksiserfaringer med andre ledere – og opbygge nye netværk, fortæller de to ledere:

– Jeg kommer selv fra en stor organisation, hvor jeg ofte er sammen med vores egne ledere, så jeg synes det er virkelig inspirerende at møde andre ledere og opleve, at de har samme udfordringer som mig i hverdagen. Det er godt at kunne bruge ledelse som et fagligt udgangspunkt og gennemgå ting, som er lederbaseret, hvor vi jo ellers i dagligdagen har meget fokus på drift og praksis. Så jeg er glad for den slags arrangementer målrettet ledere, siger Hannah Louise Dahl.

– Det at mødes med andre ledere i kredsen og udveksle erfaringer, er vigtigt. Det er med til, at man føler sig tilgodeset i sit forbund som leder, for det er jo også mit arbejdsmiljø, det handler om. Og på en temadag om samtalekapital får jeg både selv nogle redskaber til de svære samtaler, samtidig med at jeg møder andre ledere, som står med det samme som mig. Det netværk giver rigtig god mening, for det ville jeg ikke selv kunne støve op, lyder det fra Rikke Nielsen Santin.

 

 

Værd at vide om samtaler

Alle samtaler er et personligt møde mellem to eller flere individer, som hver repræsenterer forskellige styrker, overbevisninger, erfaringer og måder at indgå i samtalen på. I ethvert møde foregår der altid mindst tre samtaler på samme tid:

  1. Samtalen inde i dit hoved
  2. Samtalen i den anden persons hoved
  3. Samtalen mellem jer.

Kilde: Organisationskonsulent John Langford

Bliv medlem