Gå til indhold

Ligeløn

Formand: Komité er vigtigt skridt på vej mod ligeløn

Regeringen har taget godt imod fagbevægelsens opfordring om at nedsætte lønkomité, der skal komme med bud på, hvordan ligelønsproblemet kan løses. Et vigtigt skridt, siger forbundsformand Benny Andersen

21. maj 2021

Artikel
cb-christiansborgb.jpg

Forfatter: Søren Lauridsen

En ny komité skal undersøge lønstrukturerne i den offentlige sektor og dermed også det lønefterslæb, som blandt andre socialpædagoger og sygeplejersker har haft, siden politikerne i 1969 placerede traditionelle kvindefag nederst i hierarkiet med Tjenestemandsreformen.

Det er en samlet fagbevægelse, som i regi af FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) har opfordret regeringen til at nedsætte en komité, der skal undersøge den offentlige sektors lønstrukturer, herunder balancen mellem løn og uddannelse, opgaver og ansvar.

FH opfordrer til, at komitéen, der får deltagelse af både regering, arbejdsgivere og lønmodtagerorganisationer, ikke kun undersøger men også kommer med anbefalinger og bud på løsninger, senest i maj 2022.

Samlet fagbevægelse står bag

Forbundsformand i Socialpædagogerne Benny Andersen er glad for, at det er en samlet fagbevægelse, der nu har skrevet til regeringen.

– Det er et vigtigt skridt i vores mangeårige kamp mod uligeløn og de urimelige principper, der blev lagt fast med Tjenestemandsreformen. Vi har hele tiden sagt, at udfordringen med uligeløn kan vi kun løse, hvis fagbevægelsen står samlet. Så jeg er meget glad for, at FH har bedt regeringen om at handle, siger Benny Andersen, som tilføjer, at Socialpædagogerne længe har talt for en løsning i form af en trepartsaftale.

– Det her er det, vi har arbejdet på siden OK18. Først i Ligelønsalliancen, og siden i Forhandlingsfællesskabet. Jeg er glad for, at der nu sker noget. Det er et efterslæb fra 1969, så det er på høje tid. Man kan godt tænke, at det skal gå hurtigere. Men vi har ikke lagt skjul på, at der ikke er nogle nemme løsninger her, siger han.

Grundlaget på plads

Skatteminister Morten Bødskov(S) har som statens repræsentant taget godt imod forslaget og siger, at regeringen vil arbejde videre med at udforme et kommissorium, altså en skriftlig beskrivelse af kommissionens bundne opgaver, efter overenskomstforhandlingerne. Også regionerne og kommunerne har tilsluttet sig forslaget.

Dermed er grundlaget for en komité og formentlig efterfølgende trepartsforhandlinger på plads. Og det er den eneste farbare vej, siger Benny Andersen.

– Der er ingen løsning uden en trepartsaftale. Alternativet var, at politikerne bestemmer vores løn – det går ikke. En komité med deltagelse af både lønmodtagere, arbejdsgivere og regeringen er simpelthen en enestående mulighed for at få gjort op med den historiske uretfærdighed, som Tjenestemandsreformen var skyld i.

Det videre arbejde afventer, nu at sygeplejerskernes urafstemning om OK21 afsluttes. Resultatet offentliggøres d. 14. juni.

Læs FH’s opfordring til regeringen her

Bliv medlem