Gå til indhold

Faglighed

’Et lille projekt kan gøre en stor forskel’

En kaffetjans på køkkenholdet førte til et mere socialt liv. Arbejdet med en mindebog gav modet til nye udfordringer. Det er bare nogle af de oplevelser, Kamilla Gundersen kan fortælle om, hvor hun med sin socialpædagogiske faglighed har været med til at forandre liv

31. maj 2021

Artikel
Karina Kamilla Gundersen06.jpg
Man skal kunne rumme, hvad der sker i en andens sind, rumme personens problemer og oversætte dem til, hvordan man bedst støtter. Sådan fortæller socialpædagog Kamilla Gundersen om sin socialpædagogiske faglighed.

Foto: Sofia Busk

Et lille projekt kan gøre en stor forskel. Det ser socialpædagog Kamilla Gundersen hver eneste dag på det aktivitetscenter, som hun er tilknyttet i Kalundborg, hvor hun bruger sin faglighed til at støtte borgerne i at nå de mål, som de selv sætter.

 – Jeg arbejdede med en kvinde med en psykisk funktionsnedsættelse. Hun ville gerne kunne invitere veninder hjem til kaffe – og måske et stykke kage. For dig og mig er det en simpel ting, men for hende ville det gøre en verden til forskel. Sammen satte vi derfor en række delmål, som kunne hjælpe hende mod dette, fortæller Kamilla Gundersen.

Kvinden blev en fast del af aktivitetscentrets køkkenhold. Her bryggede hun kaffe og gentog de samme kageopskrifter, så hun lærte og blev selvsikker i, hvordan det skulle gøres.

– Det handler om at anvende metoder, som kan visualisere og træne det, som er svært for hende. I dag kan hun invitere veninder hjem på besøg og selv servere kaffe og kage for dem. Det gør en kæmpe forskel og giver hende stor livskvalitet og glæde, siger Kamilla Gundersen.

Læg egne holdninger til side

Kamilla Gundersen blev uddannet i 2003 og arbejder med borgere med bl.a. autisme, udviklingshæmning eller en psykiatrisk diagnose. Hun støtter dem i aktivitetscentrets væld af tilbud om alt fra at dyrke musik, kreativitet og teatergrupper til at lære at lave mad over bål eller få en succesoplevelse med at sy og strikke. Og hun er ikke i tvivl om, at hendes socialpædagogiske faglighed er helt nødvendig i det arbejde.

Kamilla Gundersen fremhæver særligt et aspekt af den socialpædagogiske faglighed: Evnen til at se individet og lægge egne holdninger til side for at fokusere på behovene hos dem, som har brug for støtte.

– Vi skal ikke have en forudfattet holdning. Jeg var engang på hyttetur med en borger med udviklingshæmning. Og da vi skulle hjem, spurgte han mig, om vi ikke snart kunne tage af sted igen med den begrundelse, at ’I taler ikke handicapsprog til mig’. Det rørte mig dybt. Vi skal ikke sætte baren for lavt, og situationen siger alt om det behov, som udsatte borgere har for at blive mødt med respekt og ligeværd, siger hun.

At se det lykkes – se forskellen – dét gør mig glad og giver rigtig meget energi.

Kamilla Gundersen, socialpædagog

Den socialpædagogiske faglighed består i at forstå borgernes adfærd og behandle vedkommende med ligeværd og forståelse.

Kamilla Gundersen, socialpædagog

Ligeværd og forståelse

Derudover fremhæver Kamilla Gundersen, at det kræver menneskelig forståelse og engagement at være socialpædagog, men også en fornuftig del tålmodighed og nysgerrighed.

– Man skal være åben over for, hvordan den person, man arbejder med, oplever og forstår verden. Det er den vigtigste vej til at hjælpe vedkommende videre, siger hun og fortsætter:

– Den socialpædagogiske faglighed består i at forstå borgernes adfærd og behandle vedkommende med ligeværd og forståelse. Man skal som menneske kunne rumme, hvad der sker i en andens sind, rumme personens problemer og oversætte dem til, hvordan man bedst støtter.

Giver energi at hjælpe andre

Selv beskriver Kamilla arbejdet som ’det bedste jeg nogensinde har haft’, fordi hun er med til at gøre en forskel og ændre hverdagen i retning af højere livskvalitet for borgerne.

– Én, jeg arbejder med, havde ikke været ude at handle i flere år, men for kort tid siden var vi sammen i Brugsen. Vi har længe arbejdet mod det, så det var helt fantastisk at se den fremgang. Det åbner en verden af muligheder, når man kan handle ind som alle andre mennesker. At se det lykkes – se den forskel min faglighed gør – dét gør mig glad og giver rigtig meget energi, forklarer hun.

Hun bemærker selv, at det lyder som lidt af en kliche, når man siger, at man får energi af at gøre en forskel for andre. Ikke desto mindre er det sådan, det forholder sig – både for hende og for mange andre socialpædagoger, hun kender.

– Jeg hjalp på et tidspunkt en kvinde, som havde mistet begge forældre, med at lave en mindebog. Hun skulle bearbejde billeder digitalt, og hun lærte så meget om teknologi i processen. Dels gav det hende en bog med minder, som hun kan vise frem, men det giver hende også selvsikkerhed, mod på nye udfordringer og følelsen af at lykkes. På den måde er hun ikke anderledes end dig eller mig. Vi har alle brug for at være noget, brug for at lykkes og for at være en succes.

SOCIALPÆDAGOGERNE: NÅR FAGLIGHED FORANDRER LIV

Socialpædagogerne sætter fokus på, hvor livsforandrende den socialpædagogiske faglighed er for de mennesker, socialpædagoger arbejder for og med. I kampagnen møder vi udsatte borgere og deres pårørende, for hvem mødet med socialpædagoger blev et vendepunkt. Og vi får ansigt på nogle af de mange socialpædagoger, der hver dag arbejder for at forandre liv – og den faglighed det kræver.

For virkeligheden er, at kun lidt over halvdelen af dem, der arbejder med børn, unge og voksne med særlige behov i kommuner og regioner, er socialpædagoger. Derfor skal der indføres et uddannelseskrav på det sociale område: På socialpædagogiske arbejdspladser skal de ansatte være socialpædagoger.

Læs mere på sl.dk/faglighedforandrerliv

Bliv medlem