Gå til indhold

Arbejdspladsbesøg

'Vi lærer borgerne at turde drømme'

'Det Blå Hus' bugner med tilbud om aktiviteter og beskæftigelse. Men for socialpædagogerne på aktivitetscentret er fokus grundlæggende på en ting: At give mennesker mulighed for livskvalitet og fællesskab. Og det viste de stolte frem på årets første arbejdspladsbesøg for Benny Andersen

21. april 2021

Artikel
Det_blå_hus_Lars_Horn_1128x600.jpg
I aktivitetscentret 'Det blå Hus' i Brønderslev er en af socialpædagogernes fornemmeste opgaver at give mennesker adgang til fællesskab. Huset byder blandet mange andre tilbud på fællesspisning, og der laves hver dag varme, klassiske retter.

Forfatter: Lise Møller Aarup

Foto: Lars Horn

Den store blå opslagstavle ved indgangen til huset er fyldt. Tilmelding til sommerhustur. Tilbud om cykelreparation. Frokostordning. Åbningstider for 'Råd og vejledning'. Og også omkring tavlen er der aktivitet. Nogle er på vej på arbejde i pakkeriet eller på husets bageri, mens andre gør klar til eftermiddagens krea-værksted, hvor der produceres på livet løs.

Vi er i aktivitetscentret 'Det Blå Hus' i Brønderslev. I huset kommer der mellem 50-75 borgere. Enten fordi de skal på arbejde, skal være med til noget socialt i ungegruppen – eller de skal omkring værestedet, der er åbent helt frem til kl. 21 fredag aften inkl. fællesspisning.

Andre kommer, fordi de er ansat på stedet – og det er blandt andre Ellen Rasmussen, Tina Hansen og Yvonne Hagbard, som er tre ud af de i alt fire socialpædagoger blandt de ansatte.

Adgang til fællesskaber

Alle navigerer med lethed og smil i det store parcelhus med de mange afdelinger og mennesker med fx angst, skizofreni, bipolare lidelser og psykisk sårbare borgere med sociale problemstillinger. En skøn blanding af mennesker fra §103, STU og §104, som kan komme uden at være visiteret til værestedet.

– Sammen har de virkelig skabt noget her i huset, som giver mening, siger Yvonne Hagbard og understreger straks, at netop dét er socialpædagogernes fornemmeste opgave; nemlig at give mennesker adgang til fællesskab.

– Vores opgave her er bl.a. at lære borgerne at turde drømme. De skal lære, at de er eksperter i eget liv, og at de skal træffe selvstændige beslutninger. Og vejen dertil er at give dem plads i fællesskaber. For det giver ro, tryghed og selvtillid, siger hun.

Støtte i tilværelsen

En anden måde at give ro på er at sørge for støtte til andre dele af tilværelsen. Her står socialpædagog Ellen Rasmussen i spidsen for 'Råd og Vejledning', hvor de borgere, der har behov eller eksempelvis er udvisiteret fra paragraf 85, kan skrive sig op til vejledning. Her kan de tage regninger og myndighedspapirer med, og det vil også være her, man fx kan snakke om økonomi, vaccinationsbestillinger og ting, man ikke helt forstår, forklarer Ellen Rasmussen.

På stedet er der også ansat en sygeplejerske, ergoterapeut, kok, plejer og bager, og de arbejder på tværs i alle husets værksteder og tilbud. Men socialpædagogerne har et særligt succeskriterie for deres faglighed.

– Altså vi griner lidt af det, men vores opgave er at gøre os selv overflødige. Vi skal lære borgerne at mestre eget liv. Vi skal vise dem hverdagen og verden, som de selv skal tage og bevæge sig i, siger Yvonne Hagbard og forklarer, at der er vidt forskellige opgaver.

Faglighed i luften

For nogle borgere skal lære at tage bussen selv og lære at kommunikere følelser. Andre skal rustes til et flexjob, eller støttes i at finde indhold og kvalitet i livet.

– Og man bliver jo altså bare så glad, når det lykkes. For det gør det heldigvis tit, siger hun og nævner som eksempel, at den årlige sommerhustur ikke længere er drevet af de ansatte, men derimod planlægges og gennemføres af borgerne selv. Og så med invitationer til de ansatte om eftermiddagsbesøg.

For forbundsformand Benny Andersen mærkes den kultur og den stemning tydeligt, når man besøger arbejdspladsen.

– Det er virkelig dejligt at komme på arbejdspladsbesøg og se, hvor tydelig socialpædagogikken er her. Der er så meget faglighed i luften, og der er meget stemning af, at ting kan lade sig gøre. At man med faglighed kan støtte mennesker i at opfylde drømme og leve værdige liv, siger han.

Forbundsformand Benny Andersen blev budt velkommen med flag og sang i anledning af sin 60 års fødselsdag.
Bliv medlem