Gå til indhold

Ligeløn

Trepartsforhandlinger skal skabe ligeløn

Socialpædagogerne går sammen med ni fagforbund om appel til Christiansborg: Lad os finde fælles løsninger på ligelønsproblemet i trepartsforhandlinger. Det er på høje tid, siger Benny Andersen

28. april 2021

Artikel
rm_benny-andersenb.jpg (1)

Forfatter: Malene Dreyer

Sammen med ni øvrige fagforbund i Forhandlingsfællesskabet har Socialpædagogerne sendt en opfordring til Folketingspolitikerne om at invitere de relevante parter til en trepartsforhandling for at få løst problemet med ligeløn.

Hos Socialpædagogerne noterer forbundsformand Benny Andersen sig med glæde, at ligeløn får mere opmærksomhed end tidligere, for forbundet har i årevis haft fokus på problemet. Sammen med en række andre forbund har Socialpædagogerne kæmpet ihærdigt for at skabe opmærksomhed omkring det lønefterslæb, de traditionelle kvindefag stadig slås med, fordi politikerne i 1969 placerede socialpædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere m.fl. nederst i hierarkiet, da lønnen for de offentligt ansatte faggrupper skulle fordeles.

Dengang lovede politikerne, at lønindplaceringen løbende skulle tages op til revision, men det er aldrig sket.

-Det er på høje tid at gøre op med den uretfærdige uligeløn, som rammer vores faggrupper. Det er et helt forældet tankesæt, der ligger bag lønhierarkiet, nemlig, at fordi det var kvinder, der primært var ansat i de her fag, så behøvede de ikke tjene en ”rigtig” løn ligesom mænd, men kunne nøjes med en form for lommepenge, da deres løn jo bare var et supplement til deres mands indkomst, siger Benny Andersen og fortsætter:

-Det er politikerne, som har skabt problemet og derfor er det også deres ansvar at medvirke til at løse det. Der er brug for politisk vilje til at afsætte en betydelig pulje penge til at løse problemet. Vel og mærke en pulje, som ikke betales af de øvrige offentligt ansatte.

I forbindelse med OK21 aftalte fagforbundene i Forhandlingsfællesskabet, at man efter overenskomstforløbet ville rette fælles henvendelse til Christiansborg, som det nu er sket. Fagforbundene foreslår at finde løsninger i samarbejde og peger derpå på trepartsforhandlinger, hvor politikerne og arbejdsmarkedets parter sætter sig sammen og finder løsninger på et fælles problem.

-Trepartsforhandlinger er en veletableret del af den danske model. I det regi har vi tidligere fundet løsninger på store samfundsmæssige udfordringer som fx arbejdsmarkedspensionerne, så det er vejen frem til at løse ligelønsproblemerne, siger Benny Andersen.

I maj skal politikerne på Christiansborg tage stilling til et borgerforslag om at ophæve tjenestemandsreformen fra 1969 og skabe ligestilling i lønforholdet mellem offentlige. Socialpædagogerne er enig i, at der skal rettes op på den ulige løn, men mener samtidig, at metoden er den forkerte vej at gå i denne sammenhæng:

-Det er godt at se, der er så stor folkelig opbakning til ligeløn, men vi skal ikke have politikerne til at beslutte, hvordan den fremtidige løn skal se ud. Hvis vi går ind på det spor, begraver vi den danske model. Men politikerne skal tage deres ansvar på sig og skabe rammerne for, at vi sammen med arbejdsgiverne kan rette op på uretfærdighederne fra tjenestemandsreformen.

- Det er derfor, at en trepartsaftale er den rigtige vej. Vi skal stå sammen og danne fælles front i fagbevægelsen og så skal vi have både politikere og arbejdsgivere med i et forpligtende samarbejde med os om at finde løsninger, der kan løfte de grupper, der har et dokumenteret lønefterslæb, siger Benny Andersen.

Læs pressemeddelelsen: Politisk vilje og trepartsforhandlinger skal bane vejen for mere ligeløn

De har skrevet under

Appellen til Christiansborg-politikerne er skrevet under af Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg:

  • Benny Andersen, Socialpædagogerne
  • Mona Striib, FOA
  • Lene Roed, HK Kommunal
  • Gordon Ørskov Madsen, LC
  • Grethe Christensen, DSR
  • Elisa Rimpler, BUPL
  • Lars Qvistgaard, Akademikerne
  • Lydia Callesen, 3F
  • Thomas Enghausen, FOA
  • Martina Jürs, dbio
Bliv medlem