Gå til indhold

Guide

Sådan håndterer du seksualitet

Alle har ret til et seksualliv. Men vejen til at hjælpe borgeren derhen er ofte brolagt med usikre pårørende, tabuer og svære etiske valg. Her får du en guide til, hvordan du håndterer de mest almindelige problematikker omkring seksualitet i det social­pædagogiske arbejde

30. marts 2021

Artikel
Guide seksualitet.png

Forfatter: Sara Marie Dynesen

Foto: Michael Drost-Hansen

Grænse­overskridende adfærd

Oplever du grænseoverskridende adfærd fra en borger som fx uønsket berøring eller kommentarer, er det vigtigt, at du handler på det med det samme. Sig tydeligt fra, og gør det klart for borgeren, at du ikke accepterer det, han eller hun gør. Ønsker I på arbejdspladsen at forebygge grænseoverskridende adfærd, kan det være en hjælp at tale med borgeren om grænser: Hvem må man røre ved og hvornår? Hvad føles rart, og i hvilke situationer skal man sige nej?

Tabuer

For at bryde tabuer i personalegruppen skal man skabe en åben og konstruktiv dialog. Der skal være rum til at stille spørgsmål og tale om bekymringer på møderne. Det er vigtigt at acceptere, at alle er forskellige, og at være nysgerrig på, hvad ens kolleger oplever. En seksualpolitik kan være nyttig, da den hjælper med at sætte en retning for, hvordan og hvorfor I arbejder med seksualitet.

Etik og moral

I arbejdet med seksualitet er det vigtigt at være bevidst om, at ens egen etik og moral ikke nødvendigvis er de samme som alle andres. Det, der er moralsk korrekt for dig, er det ikke nødvendigvis for en udviklingshæmmet på et botilbud. Derfor bør du være påpasselig med at bruge din egen moral som rettesnor for, hvad der er rigtigt og forkert. Samtidig er det vigtigt at mærke efter, om opgaven føles rigtig, og at stole på sin mavefornemmelse. Hvis noget føles forkert, så er det forkert.

Lige rettigheder og muligheder

Hav altid borgernes rettigheder for øje.
Socialpædagoger, der er ansat under service­loven, skal hjælpe mennesker, der ikke har
mulighed for at udleve deres seksualitet. Det gælder også, hvis borgeren ønsker at besøge en prostitueret – eller gerne vil købe hjælpemidler og visuelt materiale.

Pårørende

Pårørende kan have en tendens til at benægte, at deres børn er seksuelle væsner. Men forældre skal have en forståelse for, at deres børn er ved at udvikle sig til voksne mennesker. Hvis I ikke føler jer rustet til opgaven på arbejdspladsen, kan et oplæg med en seksualvejleder for forældre bane vejen til en god dialog. Mange botilbud og skoler har desuden en seksualpolitik, der gør det klart for forældre, at seksualitet er noget, man er opmærksom på. 

Kilder: Mette Ankjær, socialpædagog og seksualvejleder, Mai Mortensen, socialpædagog og seksualvejleder, og Kim Steimle Rasmussen, socialpædagog og fagleder på seksualvejlederuddannelsen

Nu kommer bogen om seksualitet og udviklingshandicap

Center for Oligofrenipsykiatri og Forlaget Oligo udgiver bogen ”Seksualitet og Udviklingshandicap”. Udgivelsen fejres med en bogkonference d. 25. august 2021 i Aarhus. Alle deltagere får en bog med hjem og mulighed for at møde bogens forfattere, høre spændende oplæg og netværke med en række interessefæller.

Medlemmer af SL får 10% rabat. Læs mere og tilmeld dig her

Bliv medlem