Gå til indhold

OK21

Lønstigning på vej

Et stort flertal stemte ’ja’ til overenskomsterne på det offentlige område. Derfor er der ekstra lønkroner på vej.

26. april 2021

Artikel
pung.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Når du som offentligt ansat modtager din lønseddel for maj måned, vil du kunne se, at der er gået flere penge ind på lønkontoen, end der plejer. Det skyldes, at du får udbetalt den første lønstigning i den nye overenskomstaftale.  

Aftalen indebærer, at kommunalt ansatte pr. 1 april 2021 får 1 pct. mere i løn i generelle lønstigninger, regionalt ansatte får 0,75 pct., mens de statsansatte stiger med 0,8 pct.

Maj-lønnen vil være lidt ekstra høj, fordi du får udbetalt for både april og maj, da det ikke er muligt at nå at få reguleringen med i april-lønnen.

I OK21 er det aftalt, at medlemmerne over en 3-årig periode skal have i alt godt 5 pct. i lønstigning (for de kommunalt ansatte 5,79 pct. og for de regionalt ansatte 5,29 pct.) Lønstigningerne falder i 6 rater, som du kan se herunder.

Kommunerne:

Stigninger i pct.

 01.04.21

 01.10.21

 01.04.22

 01.10.22

 01.04.23

 01.10.23

 I alt

Generelle lønstigninger

 1,00

 1,01    1,90  0,30  0,81  5,02

Reguleringsordning

   -0,21    0,30    0,18  0,27

Organisationsmidler

     0,50        0,50

I alt

 1,00  0,80  0,50  2,20  0,30  0,99  5,79

Regionerne:

Stigninger i pct.

 01.04.21

 01.10.21

 01.04.22  01.10.22  01.04.23  01.10.23  I alt

Generelle lønstigninger

 0,75  1,37    1,35  0,77  0,78  5,02

Reguleringsordning

   -0,71    0,35    0,17  -0,19

Organisationsmidler 

   

 0,45

       0,45

I alt

 0,75  0,66  0,45  1,70  0,77  0,95  5,28


Statsansatte: Se Informationspjece om OK21

Forskellen på det kommunale, statslige og regionale område skyldes, at der er forskel på reguleringsordningen, så regnskabet for, hvordan lønningerne ligger i fht. det private arbejdsmarked er lidt forskellig på de to områder.

Du kan se de opdaterede lønsatser her: https://sl.dk/faa-svar/loen/loensatser

Bliv medlem