Gå til indhold

Dagpenge

Socialpædagogerne og FH: Brems udhulingen af dagpengene

Udhulingen af dagpengene skal stoppes, og dagpengesatsen bør hæves for størstedelen af a-kassemedlemmerne i begyndelsen af deres ledighed, mener Socialpædagogerne og FH. Det er opbakningen til dagpengesystemet, der er på spil, siger a-kasseformand

26. marts 2021

Artikel
Dagpengeforslag.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Foto: Colourbox

Hvis en gennemsnitlig lønmodtager mistede jobbet i midten af 1990’erne, modtog vedkommende en dagpengesats, der dækkede 57 pct. af personens tidligere løn. Mister man jobbet i dag modtager, man kun 47 pct. Det svarer til et kontant tab på over 4000 kroner om måneden.

Det gradvist voksende gab mellem løn og dagpenge vil Socialpædagogerne og de øvrige fagforbund i Fagbevægelsens Hovedorganisation, FH, nu sætte en stopper for. Med forslaget ’Mere tryghed til lønmodtagerne’, opfordrer FH derfor politikerne til at stoppe en prop i den vedvarende udhuling af dagpengene.  

Samtidig foreslår FH, at a-kassemedlemmer med en vis beskæftigelses- og medlemsanciennitet kan få en forhøjet dagpengesats de første tre måneder af deres ledighed.

Dagpengesystemet på spil

Hos Socialpædagogerne handler det ifølge formand for Socialpædagogernes A-kasse og forbundskasserer Michael Madsen om at sikre den enkelte lønmodtager bedre vilkår i tilfælde af arbejdsløshed:

– Gabet mellem løn og dagpenge fører til, at den enkelte bliver hårdere ramt på privatøkonomien i dag end man gjorde for bare 10 år siden. Det er sig selv uretfærdigt, når man loyalt har betalt til en a-kasse.

Men der er mere på spil end det, tilføjer han:

– Med udhulingen af dagpengene risikerer vi også, at flere lønmodtagere får svært ved at se fidusen i at betale til en a-kasse, de alligevel ikke føler sig ordentligt forsikret gennem, og i stedet vælger en privat forsikringsløsning. Den tendens ser vi allerede, og hvis den tager fart, risikerer vi i værste fald, at opbakningen til dagpengesystemet begynder at smuldre.

Tilsvarende viser FH’s egen opgørelse, at opbakningen til dagpengesystemet er faldet i de seneste årtier. Mens 84 pct. af arbejdsstyrken var medlem af en a-kasse i midten af 90’erne gælder det for 78 pct. i dag – et medlemsfald på ca. 150.000 lønmodtagere.

Dagpengene er ikke fulgt med lønudviklingen. 'Det skyldes, at dagpengene løbende er blevet reguleret med en lavere sats end stigningen i bruttolønnen på arbejdsmarkedet', skriver FH.

Vigtig sag - også for socialpædagoger

Men spiller udhulingen af dagpengene overhovedet nogen rolle for socialpædagoger, når man som ledigt medlem af Socialpædagogernes A-kasse kan få en lønforsikring, der sikrer medlemmet 80 pct. af den tidligere løn?

Det gør det i allerhøjeste grad, mener Michael Madsen:

– For hvis udhulingen af dagpengene fortsætter, kan det true vores lønforsikring. Med den nuværende dagpengesats og medlemmernes lave ledighed har vi råd til at supplere dagpengene med et beløb, der sikrer medlemmet 80 pct. af den tidligere løn. Men hvis dagpengene falder yderligere, og vi oplever stigende ledighed blandt medlemmerne, er det klart, at lønforsikringen kan blive belastet.

Hvis FH til gengæld kommer igennem med forslaget om at forhøje dagpengesatsen de første tre måneder for medlemmer, der har været i beskæftigelse i to af de sidste tre år, styrker det omvendt lønforsikringen, tilføjer a-kasseformanden:

– For så vil det koste a-kassen mindre, hver gang vi sikrer et medlem de 80 pct. af den tidligere løn.

Styrker det fleksible arbejdsmarked

Derudover er der et vigtigt signal i, at Socialpædagogerne solidarisk bakker op om forslaget i fællesskab med de andre fagforbund. For sikringen af dagpengene er selve fundamentet for det fleksible arbejdsmarked:

– Den arbejdsmarkedsmodel, som vi er stolte af i Danmark, handler bl.a. om fleksibilitet for arbejdsgiver og arbejdstager. Det er let for arbejdsgivere at hyre og fyre. Og det er trygt for lønmodtagerne at skifte job, fordi de med dagpengene som sikkerhedsnet tør tage en chance. Det skaber et arbejdsmarked, som er i stand til at omstille sig. Det er også det, vi kæmper for at bevare med det her forslag.

Læs FH's forslag 'Mere Tryghed til Lønmodtagerne'

Forslag: Så meget bør dagpengene stige for nyledige

FH foreslår, at a-kassemedlemmer, der sammenlagt har været beskæftiget to år ud af de seneste tre år, og som har været medlem af en a-kasse i de seneste to år, får op til 2.000 kr. mere om måneden de første tre måneder af medlemmets ledighed.

A-kassemedlemmer der har tilsvarende beskæftigelsesgrad og fire års medlemskab af en a-kasse bag sig, bør få op til 4.000 kr. mere om måneden i de første tre måneder af ledighedsforløbet.

Kilde: 'Mere Tryghed til Lønmodtagerne', FH.  

Bliv medlem