Gå til indhold

Coronavirus

Myndighederne har lyttet efter kritik af vaccinekø

Socialpædagoger på dag- og aktivitetsområdet og bostøttemedarbejdere var helt uforstående, da det blev meldt ud, at de ikke var en del af gruppe 4 i vaccinekøen, da de kunne holde afstand. Forbundet har bragt kritikken videre, og myndighederne har lyttet

1. marts 2021

Artikel
vaccination-beskaaret.gif

Forfatter: Lea Holtze

Foto: Colourbox

’Vanvittigt at os på paragraf 103 og 104 ikke bliver tilgodeset. Vi har ikke en kinamands chance for at overholde afstandskravene. Udover det varetager vi en borgergruppe, der har svært ved at efterkomme krav om f.eks. ekstra god håndhygiejne.’

Sådan skrev en socialpædagog – blandt mange andre – på forbundets Facebookvæg, da det tilbage i januar blev meldt ud, at Sundhedsstyrelsen ikke medtog ansatte i aktivitets- og samværstilbud samt den beskyttede beskæftigelse og bostøttemedarbejdere i vaccinegruppe 4, der gav hurtigere adgang til coronavaccine.

Begrundelsen var, at de – i modsætning til nogle ansatte på botilbud – ’har mulighed for at holde afstand i udførelsen af deres opgaver’. Men nu er der godt nyt til ham og alle andre på området.

Det er helt nødvendigt – og åbenlyst for enhver – at socialpædagoger, der arbejder så tæt på borgerne, også skal være en del af vaccinemålgruppe 4.

Benny Andersen, formand for Socialpædagogerne

For siden har forbundet gjort en massiv indsats for at forklare sundhedsmyndighederne, at det langt fra er givet, at bostøttemedarbejdere, personale på § 103- og 104-tilbud eller på STU kan holde afstand. Og både KL og Socialministeriet har nu bekræftet, at medarbejdere, der varetager opgaver med voksne borgere, som kræver tæt fysisk kontakt ved pleje, behandlings- eller omsorgsopgaver, er omfattet af vaccinemålgruppe 4.

Det er helt nødvendigt

Det glæder forbundsformand Benny Andersen, at sundhedsmyndighederne har lyttet.

– Vi har den adgang til politikere og myndigheder, der skal til for, at vi kan give den viden videre, og det er der blevet lyttet til. Det glæder mig. Det er helt nødvendigt – og åbenlyst for enhver – at socialpædagoger, der arbejder så tæt på borgerne, også skal være en del af vaccinemålgruppe 4. Og jeg ved, at det giver en tryghed, der betyder rigtig meget, siger han.

Om man arbejder inden for den ene eller den anden paragraf er ikke afgørende – ifølge sundhedsmyndighederne er personale omfattet, hvis de varetager opgaver, der kræver tæt fysisk kontakt ved pleje, behandlings- eller omsorgsopgaver, fx i forbindelse med hjælp til personlig pleje. Opgaver, som ikke kræver tæt fysisk kontakt, men som indimellem sker inden for to meters afstand, fx rengøring mens en beboer er til stede, er i udgangspunktet ikke omfattet.

Lokal, faglig vurdering

Der skal dog være helt særlige årsager til at være omfattet af gruppe 4, og at kriterierne skal tolkes restriktivt. Det er op til kommunerne og den lokale ledelse for den konkrete arbejdsfunktion at vurdere, hvorvidt personalet er omfattet.

– Jeg har fuld tillid til, at der er den nødvendige faglighed derude til at vurdere det på den rigtige måde, siger Benny Andersen.

Myndighederne har samtidig indskærpet, at Sundhedsstyrelsen ikke anser arbejde med børn som en væsentlig risikofaktor, og derfor er socialpædagoger, lærere, psykologer mv., der arbejder med børn, i udgangspunktet ikke omfattet af vaccinemålgruppe 4, med mindre de arbejder med børn i helt særlig øget risiko for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med ny corona.

Gruppe 4 prioriteres som udgangspunkt efter tre kriterier:

  • Hvor udsat en medarbejder er for smitte med ny coronavirus. Smitterisikoen er fx høj ved tæt kontakt med helt uvisiterede patienter eller patienter med mistænkt eller bekræftet COVID-19, medium ved tæt kontakt med visiterede patienter, lav når der kan holdes afstand og ikke relevant, når der ikke er patientkontakt.
  • Konsekvenserne, hvis den ansatte smitter sin patient/klient. Risikoen er fx høj, hvis den ansatte har tæt kontakt med personer i særligt øget risiko, men lav, hvis den ansatte alene har kontakt med personer, som ikke kan forventes at blive særligt syge ved smitte, fx unge og raske.
  • Konsekvenser for arbejdsfunktionen, hvis den ansatte smittes og har fravær. Risikoen er fx høj, hvis den ansatte har en særligt specialiseret funktion og ikke umiddelbart kan erstattes.

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Læs mere om afgræsning og visitation af vaccinemålgruppe 4 på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Bliv medlem