Gå til indhold

Podcast

Fokus på kernen i tværfaglig ledelse

Hvordan leder man medarbejdere med en anden faglig baggrund end ens egen? I en ny podcast fra Socialpædagogerne fortæller to socialpædagogiske ledere, hvordan de leder flere fagligheder - og en forsker giver sit bud på kernen i tværfaglig ledelse

9. marts 2021

Artikel

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Kasper Løftgaard

De står begge to i spidsen for arbejdspladser, hvor der er både socialpædagogisk og sundhedsfagligt personale. Og de har begge to masser af erfaring med, hvordan man bedst får løst kerneopgaven med afsæt i, hvad de forskellige fagligheder kan byde ind med.

I en ny podcast produceret af Socialpædagogerne fortæller Jane Svejgård Pedersen, forstander på botilbuddet Blomsterhusene og Tina Pensdorf, forstander i Helhedstilbuddet Blindenetværket i Gentofte om, hvordan de arbejder med ledelse af forskellige fagligheder:

– Det her med, at man får forskellige fagligheder og forskellige faglige perspektiver til at spille med, det er fantastisk godt. Det er jo egentlig ret banalt. Det handler om et godt arbejdsmiljø - og om at samarbejde. Og det handler om at bruge alle disse faglige forskelligheder til at kvalificere det, vi laver, så vi opnår det bedst mulige for borgeren, lyder det fx fra Tina Pensdorff i podcasten, hvor hun suppleres af lederkollegaen Jane Svejgård Pedersen:

– Vi arbejder i vores organisation med, at man er leder af sit eget fag og leder af sin egen opgave, når man går på arbejde. Og vi bruger hinandens kompetencer på kryds og tværs ud fra en fælles erkendelse af, at det jo ikke nytter noget, at vi hver især går og løser opgaver, som der måske er en ved siden af, som faktisk kunne løse meget bedre, siger hun.

Lyt til Socialpædagogernes podcast for ledere

Husk at være nysgerrig

Også Søren Voxted, lektor og forsker i offentlig ledelse og fagledelse på Syddansk Universitet, kommer i podcasten med sit bud på, hvad tværfaglig ledelse er:

–  Det handler om, at man får skabt en fælles faglighed – og der er det vigtigt at sige, at vi ikke arbejder på tværs af professioner, siger han og pointerer, at faglig ledelse i høj grad handler om dialog.

– Hvis man som leder vil forstå en anden faggruppes bidrag, så tror jeg, det er vigtigt at iagttage, være i dialog – og være nysgerrig. Faglige ledere er jo ikke faglige orakler. En faglig leder er mere en, der sætter faglige standarder. Og det forudsætter dialog, hvor man fx spørger: ’Når du siger, at det her er løsningen, gider du så ikke forklare mig hvorfor, det er løsningen?’, siger Søren Voxted.

Du kan lytte dig klogere og få gode råd målrettet socialpædagogiske ledere i podcasten om tværfaglig ledelse på sl.dk/fagligtfokus

Podcast om faglig ledelse

Hvordan udøver man professionsfaglig ledelse? Kan faglig ledelse stå alene? Og hvordan kan du bruge din baggrund som socialpædagog, når du skal lede andre indenfor socialpædagogikken?

I en ny podcast fra Socialpædagogerne kan du høre, hvordan to socialpædagogiske ledere griber faglig ledelse an. Du får også en forskers bud på, hvorfor der lige nu er fokus på faglig ledelse – og om der også vil være det fremover.

Lyt til Socialpædagogernes podcast til ledere

Bliv medlem