Gå til indhold

Ligeløn

Efter OK21: Ligeløn i fokus

Trods ligelønspuljen i OK21-aftalerne kan løngabet mellem traditionelle kvinde- og mandefag ikke udlignes alene ved OK-forhandlinger. Derfor har fagforeningerne aftalt at fastholde fokus på krav om ligeløn

17. marts 2021

Artikel
Ligestilling,-deltid.gif

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Løngabet mellem traditionelle mande- og kvindefag er en udfordring, der møder stor interesse både landspolitisk og internt i fagbevægelsen. Men selvom ligelønsspørgsmålet også er en del af resultatet ved de netop overståede overenskomstforhandlinger, løser det ikke problemet alene, mener Socialpædagogernes forbundsformand Benny Andersen:

– Ved OK-forhandlingerne er vi kommet igennem med en ligelønspulje, som modvirker noget af løngabet, men problemet kan ikke løses alene i overenskomstregi. Der er lønforskellen ganske enkelt for stor.

Derfor har medlemmerne af de offentligt ansattes forhandlingsudvalg, som Benny Andersen er en del af, givet hinanden håndslag på, at de skal diskutere problemet og have Folketinget til at samarbejde, fortæller han.

– For det er politikerne, der i sin tid har skabt skævheden, og derfor skal de også være med til at løse det i samarbejde med fagforbundene.

Løngab har rod i forældede kønsroller

Den politisk skabte skævhed, han henviser til, trækker tråde mere end 50 år tilbage i tiden til 1969, hvor tjenestemandsreformen rangordnede traditionelle mande- og kvindefag i et lønsystem, som stadig gælder den dag i dag. Reformen placerede de traditionelle kvindefag, som fx socialpædagoger, i bunden ud fra tanken om, at kvindens løn var et supplement til mandens, der dengang stadig blev set som familiens hovedforsøger. Trods hensigter om det modsatte er modellen ikke blevet revideret siden dengang.

– Det er åbenlyst uretfærdigt, at vi stadig har det lønefterslæb i dag, der jo baserer sig på datidens kønsroller. Derfor er det så vigtigt, at vi i Forhandlingsfællesskabet kommer med et samlet bud på en løsning. Ellers bliver det bare afvist på Christiansborg, siger Benny Andersen.

Læs også: Fagforbund: Det er på tide at gøre op med historisk lønefterslæb

Borgerforslag: Afskaf tjenestemandsreformen

Der er i det hele taget bredt fokus på kampen for ligeløn i disse dage. Den 8. marts, på Kvindernes Internationale Kampdag, stillede ti kvinder et borgerforslag, der vil have Folketinget til at ophæve tjenestemandsreformen fra 1969. Otte dage senere, den 16. marts, passerede forslaget grænsen på de 50.000 underskrifter, som sikrer det Christiansborgpolitikernes stillingtagen.

Læs også Uligeløn kalder på politisk handling 

Så stor er lønforskellen

At kvindefag stadig er lavtlønsfag, dokumenterede Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, i en rapport fra 2019, der undersøgte sammenhængen mellem løn og køn på arbejdsmarkedet.

Undersøgelsen viste, at i et fag, hvor tre ud af fire ansatte er kvinder, er gennemsnitslønnen 27.000 pr. måned, mens et fag, hvor tre ud af fire er mænd, har en gennemsnitsløn på 30.000 kr.

Forskerne udregnede, at hvis andelen af kvinder er ti procentpoint højere i et fag, så vil lønnen være 3,9 pct. lavere. Sammenhængen gælder også, når man tager højde for forskelle i uddannelse fra fag til fag og det generelle løngab mellem mænd og kvinder.

Kilde: Rapporten ’Er kvindefag stadig lavtlønsfag?’, VIVE 2019.

Bliv medlem