Gå til indhold

Socialpædagogerne mener

Nyt politisk udspil baner vej for bedre forhold for familieplejere

Regeringens udspil 'Børnene Først' indeholder bl.a. planer for rekruttering og fastholdelse af familieplejere. Og det vækker stor glæde hos forbundsnæstformand Verne Pedersen, Socialpædagogerne

3. februar 2021

Artikel
rm_verneb.jpg

Foto: Ricky John Molloy

Sidste uge lancerede regeringen – med social- og ældreminister Astrid Krag i spidsen – et samlet udspil, som skal være rammen for det børneliv, udsatte børn skal have i Danmark. Og det er med Verne Pedersens ord 'både ambitiøst og meget velkomment'.
 
– Regeringen har med udspillet sat børnene i centrum. Det er deres liv, og derfor skal de i langt højere grad involveres og spørges. Og samtidig er den overordnede tankegang, at samfundet i langt højere grad skal forebygge mistrivsel – og ikke anbringelser, siger hun og fremhæver, at netop ideen med at sætte ind med de rette tilbud på det rette tidspunkt kan redde mange børns barndom, hvilket samtidig også er i tråd med det anbringelsesudspil, Socialpædagogerne selv lancerede sidste år.
 
I regeringsudspillet er der lagt op til en ambitiøs reform af hele plejefamilieområdet, og der er fokus på at styrke rådgivningen og støtten omkring det barn, som skal anbringes uden for hjemmet. Og her hæfter Verne Pedersen sig ved udspillets fokus på at rekruttere og fastholde plejefamilier.  
 
– Der er virkelig muligheder for, at vi kan løse nogle af de udfordringer, vi har på området i dag – bl.a. rekrutteringsvanskeligheder og det, at man som familieplejer står meget alene med opgaven, siger hun og henviser til, at der lægges op til, at det faglige set-up omkring familieplejen skal styrkes. Og en af de muligheder, Socialpædagogerne gerne så foldes ud, er at samle faggruppen i stærke vidensmiljøer fx tilknyttet den lokale døgninstitution, hvor der så vil være adgang til rådgivning og sparring døgnet rundt.
 
– Jeg blev glad for at læse, at familieplejedele også er tænkt så aktivt ind. For hvis vi styrker det faglige set-up, vil det bestemt blive mere attraktivt at være familieplejer, og det vil styrke både kvalitet og stabilitet i anbringelserne.
 
– Vi skylder simpelthen både børnene og familieplejerne, at de får gode rammer og vilkår, så de kan forsætte deres vigtige arbejde med at give tryghed og stabilitet, siger Verne Pedersen og lover, at Socialpædagogerne vil holde politikerne oppe på alle deres ambitiøse og visionære ideer og udspil på området.
Bliv medlem