Gå til indhold

Nekrolog

Mindeord for Kai Knudsen

1. februar 2021

Artikel

Pensioneret forstander Kai Knudsen, en vellidt og kendt leder indenfor socialpædagogikkens verden i Danmark, er død.

Kai Knudsen sov stille ind om aftenen d. 8. december 2020, 80 år gammel. Han boede ved sin død i Slagelse, sammen med sin hustru Karen, som han havde været gift med i 55 år.

Kai Knudsen, var en markant og farverig personlighed, og en bredt anerkendt dygtig og visionær leder. Ligesom han var kendt for sin humor, og for sin store fysiske størrelse.

Knudsen var oprindeligt uddannet som maskinarbejder på Alliancen i Slagelse. Efter et ophold på Grønland, i forlængelse af aftjent værnepligt på Flyvestation Skrydstrup, blev han ansat som faglærer på Flakkebjerg Ungdomshjem. Her blev den unge Knudsen for alvor tændt på arbejdet med mennesker, og tændt på arbejdet med socialpædagogik og med socialpædagogiske indsatser.

En mangeårig karriere indenfor den socialpædagogiske branche begyndte på Flakkebjerg Ungdomshjem i starten af 1960´erne, og tog sit videre forløb på Den Sikrede Afdeling på Sølager i Hundested. Her blev Knudsen sidst i 1960´erne ansat som faglærer på smedeværkstedet, for herefter på opfordring fra Socialstyrelsen, og på foranledning af den legendariske inspektør Rhode fra Socialstyrelsen, at blive uddannet som socialpædagog på Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium.

Kort tid efter endt uddannelsesforløb, der blev Knudsen ansat som afdelingsleder på ”Spidsen” – Den Sikrede Afdeling på Sølager. Blev her en anerkendt leder, der både var driftssikker og faglig udviklende. Var en meget skarp, synlig og tydelig afdelingsleder, der gik foran som det gode eksempel på socialpædagog/leder.

Kai Knudsen brød grænser ned, da han ansatte den første kvindelige pædagog på ”Spidsen”. Det var usædvanligt dengang.

Ligesom han brød grænser ved at lave en vifte af pædagogiske projekter på ”Spidsen”, som tændte medarbejdere. Var vellidt, og meget respekteret, af både medarbejdere og af de kriminelle unge.

Herefter gik turen til Københavns Amts Ungdomscenter (KAUC), hvor Kai Knudsen fik sin første forstanderstilling. KAUC arbejdede med forebyggelse og med behandlingstilgange til narkotikamisbrug, og havde sin politiske forankring hos Københavns Amtsråd.

Kai Knudsen udbyggede og udviklede KAUC igennem en visionær, innovativ, modig og udviklende ledelsesstil.

Nye afdelinger, og en produktions- og værkstedsenhed, blev etableret i København og på Sjælland. Familieplejeforhold blev etableret på Fyn og i Jylland.

I 1983 blev Kai Knudsen headhuntet til forstanderopgaven på Behandlingscentret i Næstved, hvor der skulle være lederskift, og hvor der var brug for en driftssikker leder, og brug for en ny ledelsestilgang af institutionen.

På Behandlingscentret iværksatte han en reorganisering. Han udlagde økonomi og kompetence til boafdelingerne, og han udviklede viften af tilbud for fritidsaktiviteter til de udviklingshæmmede. Han var sammen med forstander Gert Starup fra Svaneparken, én af foregangsfolkene bagved ”Det kan nytte” tilgangen i det socialpædagogiske arbejde med udviklingshæmmede. Endvidere forestod Kai Knudsen udflytninger af boafdelinger fra Behandlingscentret, ud til lokalsamfundet i Næstved og omegn.

Sidst i 1980´erne, hvor der havde været en noget turbulent tid på institutionen Kofoedsminde, blev Kai Knudsen bedt om fra politisk side, at varetage en dobbeltrolle. Den betød, at han skulle varetage forstanderfunktionen for både Behandlingscentret i Næstved, og for Kofoedsminde i Rødbyhavn.

Kofoedsminde er en landsdækkende specialinstitution for voksne, domsanbragte udviklingshæmmede.

I nogle år kørte Kai Knudsen mange kilometer mellem Rødbyhavn og Næstved, således at han kunne varetage sin forstanderfunktion på begge institutioner.

Afviklede Behandlingscentret i Næstved. Stabiliserede og udviklede Kofoedsminde samtidig.

Kai Knudsen valgte at lade sig pensionere i en forholdsvis ung alder, fordi det blev muligt. Han fortrød aldrig dette.

Pensionisttilværelsen gik med fordybelse i flere interesser, herunder slægtsforskning, litteratur, historie, havearbejde og politik. Det blev også til en stor rejseaktivitet til udlandet, sammen med familie og gode venner.

Ved sin død, efterlader Kai Knudsen sig sin hustru Karen, og deres to fælles sønner, Flemming og Thomas.

Æret være hans minde.

Bliv medlem