Gå til indhold

FOTOREPORTAGE

Hjælp til at overskue dagligdagen

I Brønderslev Kommune hjælper det Socialpædagogiske Støtteteam borgere med handicap, psykiatriske problemstillinger eller misbrugsproblemer med at blive bedre til at mestre deres eget liv. Udgangspunktet er, at borgerne er eksperter i deres eget liv

2. februar 2021

Artikel
_DSC9623_1128x600.jpg
Gåture fylder mere og mere for det Socialpædagogiske Støtteteam i Brønderslev Kommune. Dels fordi medarbejderne ikke må komme i borgernes hjem lige nu pga. COVID-19, og dels fordi støtte­teamet har stort fokus på sundhed. – Vi kan sagtens snakke om det, som fylder, imens vi går, og samtidig holder borgerne sig i gang og bliver trænet i at komme ud ad døren. Flere borgere har diabetes, og mange har også et ønske om at tabe sig, siger socialpædagog Ellen Rasmussen (th.).

Forfatter: Malene Skov Jensen

Foto: Tao Lytzen

Mange borgere har svært ved at overskue dagligdagen og har bl.a. brug for hjælp til at få struktur på de praktiske gøremål som fx rengøring og indkøb. – Det er ikke vores opgave at hjælpe borgerne med at udføre opgaverne i praksis – vi hjælper dem til selv at gøre det. For målet er, at borgerne får så selvstændigt et liv som muligt, forklarer socialpædagog Ellen Rasmussen.
Det Socialpædagogiske Støtteteam tager i mindre grad hjem til borgerne. I stedet mødes borgerne med medarbejderne på deres kontor – det er mest effektivt og sparer tid til kørsel. Støtten foregår også i højere grad over telefonen eller online. – Men jeg synes, at det bliver sværere at udvikle borgerne, hvis det kun skal foregå virtuelt eller over telefonen. Jeg tror på relationen og mener, at den opstår i mødet med borgeren, siger socialpædagog Ellen Rasmussen.
For nogle borgere fylder økonomi meget, og der kan være gæld, der skal følges op på. Så hjælper socialpædagoger som Ellen Rasmussen dem med at gennemskue deres egen økonomi og få overblik ved fx at opstille et budget. – Jeg ringer gerne rundt til kreditorerne, for så bliver de lidt mere medgørlige. Der kan fx også være fejl i boligstøtten, eller måske er man blevet snydt og har afleveret sine kortoplysninger til de forkerte. Jeg har på et tidspunkt sparet en borger for 130.000 kr. på halvandet år.
For socialpædagog Ellen Rasmussen er det vigtigt at lytte til borgernes ønsker for deres liv. Hvad kan øge deres livskvalitet, og hvilke mål vil de gerne nå? – Vi taler meget om, hvad der virker og ikke virker for dem, hvilke bump der kan være på vejen til deres mål, og hvordan de håndterer dem. For mig handler det om at få borgerne til at reflektere og give dem redskaber, så de kan handle, uden at vi er der, siger hun.
Brønderslev Kommune har stor succes med at give den socialpædagogiske støtte i et gruppeforløb for borgere med lettere psykiske eller sociale udfordringer. – Forløbet varer tre til seks måneder, og vi oplever, at borgerne vokser helt vildt. Jeg tror, at det gør en stor forskel at være en del af et fællesskab med ligesindede og opleve, at man ikke er den eneste, der tumler med noget, siger socialpædagog Karina Sondrup Olsen, der er tovholder for forløbet.
Det Socialpædagogiske Støtteteams antal onlinekontakter over fx Teams er øget under COVID-19, og det skal være en mere naturlig kontaktform fremover, har Brønderslev Kommune besluttet. – Vi har øvet os rigtig meget i at give onlinestøtte, og jeg oplever, at det giver mening, fordi det er effektivt. Vi skal ikke bruge tid på kørsel, og derudover træner det borgernes selvstændighed, siger Karina Sondrup Olsen.
Karina Sondrup Olsen er vild med underviserrollen i gruppe­forløbene, hvor deltagerne bl.a. øver sociale færdigheder som at starte en samtale, være i den og afslutte den. – Det gør en stor forskel, at borgerne aktivt har valgt at komme ud af isolationen og være en del af gruppeforløbet. De er motiverede og vil gerne gøre noget godt for dem selv, siger hun. I gruppen taler de om bl.a. negative tanker, søvn, stress, selvværd og selvtillid.

Social­pædagogisk Støtteteam

Det Socialpædagogiske Støtteteam i Brønderslev Kommune giver støtte til omkring 180 borgere efter § 85, § 82a og § 82b i service­loven. Målet er at støtte borgerne i at vedligeholde, udvikle og mestre deres eget liv med udgangspunkt i den enkeltes drømme og med fokus på ligeværdighed og samarbejde.

Det Socialpædagogiske Støtteteam har 14 medarbejdere, hvoraf cirka halvdelen er socialpædagoger. Støtteteamet er netop blevet beskåret med tre medarbejdere, bl.a. fordi brugen af den virtuelle støtte er blevet opprioriteret. Herved forventer kommunen at opnå en årlig besparelse på 1,3 mio. kr.

Bliv medlem