Gå til indhold

Mit faglige fokus

Mit faglige fokus: 'Jeg går på opdagelse i børnenes livsverden'

Som socialpædagog på Kolding Sygehus bruger Rikke Engholm Lund bl.a. mentalisering til at hjælpe børn med funktionelle lidelser med at blive klogere på, hvad der gør det svært for dem at fungere normalt i dagligdagen

17. december 2021

Artikel
Sådan motiverer Jari til forandring og  Acceptér, at du ikke forstår alt.png

Forfatter: Ulla Abildtrup

Foto: Søren Kjeldgaard

Socialpædagogisk faglighed forandrer liv. Men hvordan bruger socialpædagoger deres faglighed i det daglige arbejde, og hvilke faglige refleksioner ligger der bag handlingerne? Det undersøger vi i portrætserien ’Mit faglige fokus’.

Rikke Engholm Lund

Uddannet socialpædagog, og har siden 2016 arbejdet på Kolding Sygehus’ Børne og Ungeafdeling. Har også arbejdet med børn med vidtgående fysiske og psykiske handicap og infantil autisme i en SFO og på to specialskoler.

Hvad er dit faglige fokus?

Jeg arbejder med børn og unge med en funktionel lidelse, som betyder, at de oplever kropslige symptomer, som påvirker deres evne til at fungere normalt. Børnene har for eksempel ondt i hovedet og kan ikke gå i skole, men hovedpinen skyldes ikke en fysisk sygdom.

Mit faglige fokus er at finde ud af, hvad der kan have udløst eksempelvis hovedpinen. Jeg taler med barnet og forældrene om, at vi arbejder ud fra en bio-psyko-social forståelsesramme. Her kigger man på hele barnets liv, og hvad der kan være af udløsende og vedligeholdende symptomer som mobning, skilsmisse, dødsfald i familien. Samtidig arbejder vi på at identificere barnets og omgivelsernes ressourcer, og ser på, om der er belastninger, som kan minimeres, og ressourcer, der kan øges.

Jeg tager udgangspunkt i gradueret genoptræning af barnet, og mit fokus er at skabe flere positive oplevelser med kroppen, hvor barnet får mere overskud og energi. Forældrene kan have brug for hjælp til at støtte barnet i processen.

Hvorfor er det fokus vigtigt at have i dit arbejde?

Når vi, gennem samtaler med barnet og forældrene, bliver klogere på baggrunden for den funktionelle lidelse, har jeg som socialpædagog forskellige måder at hjælpe på. Hvis barnet får ondt i maven eller hovedet, når det skal i skole, er jeg nysgerrig på, hvad det handler om. Er barnet bekymret eller har faglige udfordringer, er det vigtig viden at få frem. Sammen med forældrene og barnets egen skole laver vi en plan for tilbagevenden til egen skole. Her hjælper det ofte med pauser og kortere skoledage i en periode, så dagen opleves mere overskuelig. Den samme tilgang bruges i forhold til barnets fritid.

Beskriv en situation fra din hverdag, hvor din faglighed gjorde en forskel:

Vi fik en dreng på afdelingen, som havde været en meget dygtig sportsudøver. Pludselig kunne han ikke gå. Han havde ingen kræfter, var svimmel og skidt tilpas og kom gående støttet af sin mor. Drengen var blevet undersøgt, men fejlede ikke noget fysisk.

Jeg brugte mentaliseringsredskabet 'Hvad fylder i dit hoved', hvor jeg tegnede en hjerne, og bad ham fortælle, hvad han ofte tænkte på. Jeg arbejdede også med Følelseskompasset og talte med ham om, hvor i kroppen han mærkede glæde, angst, tristhed osv. Jeg gik på opdagelse i drengens livsverden for at identificere, hvad der havde været med til at udløse symptomerne.

Hvorfor greb du situationen an, som du gjorde?

Ved at lave en tidslinje med drengen, viste det sig, at han havde mange ting med i bagagen. Han var blevet mobbet i skolen og havde oplevet voldsomme ting i sit liv. Han havde altså været i en alarmtilstand, og det reagerede hans krop på. Sammen med mine kollegaer i det tværfaglige team støttede jeg ham til at komme i gang med sin sport igen, så han oplevede mere glæde og en styrket krop. Det allerstørste arbejde bestod i at hjælpe ham til en større forståelse af, hvordan kroppen kan blive påvirket, når man overbelastes, og hvad der kan hjælpe, så man får det godt igen.

Hvilke faglige redskaber eller viden kan du ikke undvære i dit arbejde?

Jeg har været på et mentaliseringskursus, som jeg bruger rigtig meget. Det handler 'at have sindet på sinde' og arbejde med at kunne se sig selv udefra, og andre indefra. Det er en meget positiv og nysgerrig tilgang, hvor man er ydmyg overfor andres oplevelsesverden og adfærd. Hvis jeg for eksempel taler med nogle forældre, som gør noget uhensigtsmæssigt, må jeg prøve at forstå, hvad deres grunde og behov er, og hvordan jeg kan hjælpe dem bedst. Samtidig skal jeg være opmærksom på min egen adfærd og tanker.

 

Hvad er DIT faglige fokus? Har du eller en kollega et fagligt fokus, som vi skal fortælle om? Så send endelig en mail med en kort beskrivelse til redaktør Frederikke Halling Hastrup på frh@sl.dk

Bliv medlem