Gå til indhold

Samarbejde

Her stempler man ikke ud af samarbejdet

På Karriereværkstedet i Vejle har de arbejdet med at integrere et nyt fælles sprog for at rette op på en skidt samarbejdskultur. Faste metoder og retningslinjer for bl.a. feedback har styrket samarbejdet – og givet et stærkere fagligt fokus

22. november 2021

Artikel
SL-Karrierevaerkstedet-04_1128x600.jpg
Leder Mette Cecilie Gade (tv) og de to socialpædagoger Christoffer Maarbjerg Steengaard og Christina Frederiksen oplever alle, at det daglige samarbejde glider lettere, når man bruger de samme ord og begreber.

Forfatter: Louise Graa Christensen

Foto: Søren Kjeldgaard

Da Mette Cecilie Gade, der er afdelingsleder på Karriereværkstedet, som er en beskyttet beskæftigelse på handicap- og psykiatriområdet i Vejle, i 2018 tiltrådte som ny leder, havde hun en oplevelse af, at hun trådte ind på en arbejdsplads med store brister i samarbejdet. Personalet mistrivedes, og de manglede retning og arbejdsglæde:

– Medarbejderne talte ikke samme sprog og savnede rammer og et fælles mindset. Man var lidt sin egen lykkes smed på arbejdspladsen, og det tog al energi ud af hverdagen. Selvom der var masser af gode hensigter bag adfærden, så druknede de lidt, fortæller Mette Cecilie Gade.

Vejle Kommune havde dengang netop vedtaget en indsats på kommunens handicapområde, hvor målet var at implementere et fælles sprog for medarbejdere og ledere i sektoren. Der var allerede sat gang i et forløb med konsulent René Jensen fra firmaet De-tre, og i den forbindelse stiftede Mette Cecilie Gade bekendtskab med en række forskellige konkrete metoder til at styrke samarbejdet på arbejdspladsen.

– Jeg blev hurtigt ret begejstret for de metoder, vi skulle arbejde med, fordi det gav os alle nogle helt konkrete værktøjer til at komme i gang med det gode samarbejde. Nogle metaforer og begreber, som tilbyder et lettilgængeligt fælles sprog på arbejdspladsen, som gør det komplekse simpelt. Som leder er det smart, at man kan bruge metaforer, der gør det tydeligt, hvilken samarbejdskultur man ønsker at skabe, siger hun.

Gør feedback nemmere

De metoder, som de har valgt at implementere på Karriereværkstedet, er samlet og beskrevet i en ny bog, ’Ræk mig lige samarbejdet – Tak! – om at være ansat til mere end din faglighed’. Det gælder fx metaforen ’stemplet’, som Mette Cecilie Gade er ret glad for:

– Stemplet handler om, at vi så at sige alle stempler ind, når vi går på arbejde. Førhen var kulturen mere, at man lige skulle hente en kop kaffe og sniksnakke lidt med kollegaen, inden man var klar – men i dag kan jeg ved at sige ’godmorgen, nu stempler vi lige ind’ sende et signal, som alle forstår: Nu er vi på arbejde, og vi er mentalt klar på kerneopgaven og vores samarbejde. Det er blevet et fælles mindset, som er med til at styrke vores faglighed, fortæller hun og tilføjer, at metoden også bruges, når man til møder har et stempel, der går på tur.

Det samme gælder en anden metafor, som Mette Cecilie Gade har været konsekvent med at indføre: gryden. Her placerer man en gryde midt på bordet, og så lægger man hver især sedler med emner i gryden – og idégenererer på dem.

– Det er en rigtig god metode, når vi arbejder med sparring og idégenerering, fordi man sikrer, at man får alles stemme med, og at ingen får mulighed for at putte sig. Begge metoder illustrerer, at vi alle skal bidrage til det gode samarbejde, og gør det nemmere at være konsekvente om, at det hos os er et krav, at man byder ind på et professionelt fagligt samarbejde. Man kan ganske enkelt ikke stemple ud af samarbejdet, siger Mette Cecilie Gade.

Et fælles mindset, samme sprog og tydelige rammer – og så metoder og værktøjer, der er lette at gå til – det er opskriften på et styrket samarbejde på Karriereværkstedet.

Jeg blev hurtigt ret begejstret for de metoder, vi skulle arbejde med, fordi det gav os alle nogle helt konkrete værktøjer til at komme i gang med det gode samarbejde.

Mette Cecilie Gade, leder Karriereværkstedet

Har løftet arbejdsglæden

Christoffer Maarbjerg Stengaard, der er socialpædagog og arbejdsmiljørepræsentant på Karriereværkstedet, nikker genkendende til, at arbejdsmiljøet tidligere led under manglende samarbejdsevner. Men han oplever, at det fælles sprog, som han og kollegerne har taget til sig i forbindelse med arbejdet med at skabe et bedre samarbejde, har øget arbejdsglæden:

– Det har været meget nemt at forstå. Metaforerne gør, at man kan tale sammen uden at føle, at det er en personlig kritik, hvis nogen undrer sig over ens praksis. Vi oplever, at det har skabt fællesskab i personaleflokken, og at der er blevet gjort op med en usund kultur på en konstruktiv måde, fordi Mette har vist vejen med et fælles sprog, siger han.

Den opfattelse deler hans kollega socialpædagog Christina Frederiksen, som også melder om højnet faglighed:

– Vi tør byde ind med meget mere, fordi vores idéer bliver anerkendt og får et fagligt fokus frem for et personligt. Samtidig er vi bevidste om, at man ikke behøver at kunne lide alle, men at man skal kunne få det til at fungere og forstå, at ingen har dårlige hensigter, siger hun.

Tydelige kridtstreger

Som en del af det fælles sprog gør Mette Cecilie Gade meget ud af at ’tegne kridtstreger’ – en metafor for rammesætning, der handler om, at man laver aftaler, der tydeligt angiver en forventning. Så da hun tog fat som ny leder på Karriereværkstedet, startede hun med at deltage i driften på gulvet for at vise vejen med det nye fælles sprog.

– Jeg tegnede meget tydelige kridtstreger op for alt. Tingene gik gennem mig, så jeg kunne adfærdskorrigere og guide med udgangspunkt i de metaforer, vi havde valgt at arbejde ud fra. Og jeg kiggede både faglighed og samarbejde efter i sømmene, siger hun og understreger, at der ikke var tale om ’kæft, trit og retning’.

– Det hele foregik med en anerkendende tilgang og med blik for, at ingen er forkerte. Hørte jeg nogen sige, at en borger eller en kollega var træls, spurgte jeg nysgerrigt til det med henblik på at få perspektiver og faglighed på. Stille og roligt kom der dynamik, glimt i øjnene og en sund samarbejdskultur med høj faglighed, forklarer Mette Cecilie Gade, som påpeger, at faglighed hele vejen har været kodeordet.

– For at skabe en god samarbejdskultur har vi arbejdet rigtig meget med at komme væk fra synsninger, egne normer og værdier. Alle de metaforer, vi bruger – kridtstreger, gryden, stemplet osv. – er med til at skabe tydelige rammer og sætte faglighed på dagsordenen.

Som leder er hun glad for den tydelighed, der ligger i at arbejde med de konkrete metaforer:

– Det er så simpelt, at det virker. Når jeg taler om kridtstreger, ja, så ved man som medarbejder, hvor på banen man er, og hvilken rolle man spiller. Det er billeder og metaforer, som alle nu kender – og vi kan måle effekten direkte på vores måltal, der fortæller, at vi både har højnet arbejdsglæden og den faglige stolthed ved at få et fælles fagligt sprog og nogle faste rammer at samarbejde ud fra.

Karriereværkstedet er den beskyttede beskæftigelse på handicap- og psykiatriområdet med afdelinger i Vejle og Give.
Socialpædagog og TR Christoffer Maarbjerg Stengaard (th.) oplever, at projektet med at skabe et fælles sprog har været med til at gøre op med en usund kultur på en konstruktiv måde.
– Det giver god mening at bruge metaforer, der er lette at forstå for alle. Det er så simpelt, at det virker, siger leder Mette Cecilie Gade.

Vi tør byde ind med meget mere, fordi vores idéer bliver anerkendt og får et fagligt fokus frem for et personligt.

Christina Frederiksen, socialpædagog Karriereværkstedet
Bliv medlem