Gå til indhold

Sofa

Vi har en neuropædagogisk tilgang til måltidet

Når socialpædagogen Lars og ergoterapeuten Ninasofie sætter sig til bords med borgerne på Blindecenter Bredegaard, har de har hver deres faglige tilgang og blik på måltidet. Men ud fra et fælles sprog i neuropædagogikken samarbejder de om at skabe det bedste måltid

29. oktober 2021

Artikel
Sofa_Ninasofie_Lars_2_HIGH_1128x600.jpg

Forfatter: Tina Løvbom Petersen

Foto: Ricky John Molloy

Ninasofie Rasmussen, ergoterapeut på Blindecenter Bredegaard, hvor hun også er klinisk underviser for de studerende.

Lars Kongsø, socialpædagog på Blindecenter Bredegaard, hvor han bl.a. arbejder med musik og pædagogik.


 

Ninasofie

Mange af de vanskeligheder, man har i sit liv, kommer ofte til udtryk ved måltidet, fx en fysisk funktionsnedsættelse. Og har du en trist dag, vil det også kunne mærkes, når du sætter dig til bords, at der er et eller andet galt

Lars

Vi bruger måltidet som en mulighed for at opnå og vedligeholde sociale færdigheder. Det skal gerne være en god oplevelse, hvor man føler sig socialt inkluderet, når man spiser sammen. Og så er måltidet med til at sætte en struktur på dagen.

Podcast om det gode måltid

I Socialpædagogernes podcast 'Det gode måltid' kan du høre socialpædagog Lars Kongshøj og ergoterapeut Ninasofie Rasmussen fortælle, hvordan de arbejder neuropædgogisk, når de sætter sig til bords med borgerne på Blindecenter Bredegaard.

I podcasten bliver du klogere på centrale begreber indenfor både socialpædagogikken og ergoterapien, hører om det neuropædagogiske firkløver, og får inspiration til, hvordan man kan lære af hinandens fagligheder til gavn for borgeren.

Lyt til podcasten 'Det gode måltid'

Ninasofie

Vi arbejder tæt sammen, vi sidder ved det samme bord – men vi har forskellige fagligheder, hvilket kommer frem, når det handler om vores syn på det gode måltid.

Lars

Det handler om at lave et miljø, hvor der er ro, stemning og trivsel. Vi går meget op i, hvem der sidder med hvem, så man kan have det hyggeligt, mens man sidder og spiser. Men vi går lige så meget op i, hvad den enkelte magter både socialt og sundhedsfagligt.

Ninasofie

Jeg er fx meget opmærksom på borgerens udgangsposition. Det kan være, om fødderne er i gulvet, om spændingen i kroppen er tilpas, og om borgeren sidder godt og har den rette støtte til at synke.

Lars

Forståelsen af, hvad der egentlig foregår, når hele det her synkeapparat går i gang, er jo ikke med i min uddannelse. Og den viden har jeg også brug for, når jeg på en kvalificeret måde vil indgå i en faglig snak om det at spise. 

Ninasofie

Det er også vigtigt at kunne spise sin mad trygt og sikkert. Har man først haft nogle dårlige oplevelser med at få noget galt i halsen, kan det føre til, at man måske helt holder op med at spise bestemte ting. Det giver nogle trætte mennesker, som ikke får det optimale ud af deres dag, fordi de ikke er blevet ordentligt ernæret. 

Lars

Vi havde en borger, som elskede æbler og den sprøde lyd ved at tage en bid af æblet. Det var en stor sanseoplevelse for ham. Men han var en af dem, der fik gentagne lungebetændelser, fordi han ikke kunne synke ordentligt. Så vi måtte tage æblerne helt fra ham. Her traf jeg en beslutning på hans vegne, som forringede hans livskvalitet og hans mulighed for at få det æble, som han gerne ville have.

Ninasofie

Jeg er altid bevidst om det ansvar, jeg står med, når jeg skal fratage nogen muligheden for at spise nogle bestemte ting. Masser af undersøgelser viser jo, at livskvaliteten forringes, når vi overgår til fx blendet mad.

Lars

Det handler jo om livskvaliteten og om retten til selvbestemmelse sat over for omsorgspligten. Når vi har med borgere at gøre, som ikke selv kan sige fra – ja, så har vi jo at gøre med en magtanvendelse. Den slags etiske overvejelser er jo ikke noget, man skal køre på synsninger, men noget, man skal tage en faglig drøftelse om.

Ninasofie

Magtanvendelser og selvbestemmelse har ikke fyldt særlig meget hos mig før. Men jeg er da blevet mere opmærksom på, at hvis jeg griber ind, så er det jo en magtanvendelse, og så rører jeg jo ved selvbestemmelsesretten. Det kræver mod.

Vi bruger måltidet til at træne borgernes sociale færdigheder

Har du en særlig relation til en borger, kollega, din leder eller en anden i dit arbejdsliv, som du gerne vil fortælle om, så skriv til: nyhedsrum@sl.dk

Bliv medlem