Gå til indhold

Familieplejer

3 nyvalgte familieplejere: Sådan vil vi arbejde i kredsene

I syv af Socialpædagogernes ti kredse sidder der nu en familieplejer i bestyrelsen. Her fortæller tre af dem, hvad de vil bruge posten til

12. november 2021

Artikel
Tre nyvalgte familieplejere.png
Arbejdet for synlighed og familieplejeres løn- og arbejdsvilkår er noget af det, der ligger tre af de nyvalgte familieplejere i forbundets kredsbestyrelser mest på sinde.

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Privat

Anne Mette Nielsen, kredsbestyrelsesmedlem og formand for familieplejenetværket i Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland:

Jeg har allerede siddet to år i kredsbestyrelsen og blev genvalgt for at fortsætte mit arbejde med at forbedre plejefamiliernes vilkår.

Fx har jeg sammen med blandt andre formanden for Socialpædagogerne Midt- og Vestjylland, Peter Sandkvist, haft to møder med kommuner, der måske vil ændre honoreringsmodellen for familieplejere. Jeg mener, at der skal være landsdækkende aftaler for familieplejernes aflønning, men indtil vi får det igennem, gælder det om at få så gode lokale aftaler som muligt.

På møderne fortalte jeg, hvor meget det betyder for plejefamilien, at der ro på den økonomiske del. Jeg har også skrevet læserbreve om plejefamiliernes vilkår, hvor jeg har underskrevet mig som medlem af kredsbestyrelsen. Det giver en styrke, at jeg på den måde har et netværk bag mig.

Da Herning Kommune ville sætte plejefamilier ned i vederlag, overværede jeg også et byrådsmøde og delte en brochure ud, hvor jeg havde beskrevet plejefamiliernes arbejde. Og det var faktisk med til at sikre mere reelle forhandlinger, så plejefamilierne ikke bare blev sat ned pr. automatik.

Ann Erbs, kredsbestyrelsesmedlem i Socialpædagogerne Storstrøm:

Ærlig talt: Det ville ikke være særlig godt, hvis en kredsbestyrelse udelukkende bestod af familieplejere. Eller udelukkende bestod af medarbejdere fra psykiatrien. Målet må være, at kredsbestyrelsen repræsenterer alle medlemmerne så bredt som muligt, så alle kan se sig selv i kredsens arbejde. Og da familieplejer Mårten Mårtensen stoppede i kredsbestyrelsen, fordi han i stedet er blevet ansat i kredsen, tænkte jeg, at der helst skulle vælges en anden familieplejer ind – og det blev så mig.

Jeg vil bl.a. gerne sætte fokus på de meget specielle vilkår, vi familieplejere lever med, fordi vi jo ikke har en overenskomst. Der er helt enormt store forskelle mellem kommunerne, og når det gælder sådan noget som penge til at holde ferie sammen med barnet, kan du få mellem 0 og måske 6.000 kr. afhængigt af, om du arbejder for den ene eller den anden kommune. Og det synes jeg, er helt forkert.

Der bør være nogle bindende regler, der gælder for alle i stedet for som nu, hvor der bare er vejledninger. For med en vejledning kan kommunen jo bare sige: Nå! Men den vejledning følger vi ikke.

Kristian Lisemose, kredsbestyrelsesmedlem i Kreds Nordsjælland

For mig er det vigtigste kodeord: Synlighed. Socialpædagogerne skal blive mere synlige for plejefamilierne, og plejefamilierne skal blive mere synlige for Socialpædagogerne – og i det hele taget i omverdenen.

Jeg er helt nystartet, så jeg ved ikke præcis, hvad der skal gøres for at skabe mere synlighed, men vi skal i hvert fald sikre, at alle plejefamilier kender Socialpædagogerne og ved, hvad de får ud af at være medlem. Jeg har selv haft rigtig stor glæde af Socialpædagogerne, som jeg fx har haft med som bisidder til vanskelige møder med kommunerne – den mulighed skal andre familieplejere også kende.

Det er også vigtigt, at de andre i kredsbestyrelsen får større viden om os familieplejere – og de virker heldigvis meget interesserede. Jeg tænker også, at der er meget, vi kan samarbejde, sparre og videndele om. Fx hvordan vi får større opbakning til vores aktiviteter – og hvordan vi laver nogle rigtig gode arrangementer, der både er for familieplejere og andre medlemmer af Socialpædagogerne.

Bliv medlem