Gå til indhold

tegnsprogstolke

Statens lønpres tvinger medlemmer ud på ureguleret arbejdsmarked

I over 20 år har Johanne Smerlov været ansat som tegnsprogstolk, men fremover skal hun være selvstændigt erhvervsdrivende, hvis hun vil fortsætte. Hendes arbejdsgiver CFD Tolkebooking lukker, fordi myndighedernes nye takster er så lave, at de ikke kan matche en overenskomstmæssig løn.

17. november 2021

Artikel
tolke.gif

Forfatter: Malene Dreyer

Som de fleste af Socialpædagogernes medlemmer har tegnsprogstolk Johanne Smerlov ret til løn under sygdom og barsel, betalt ferie og pension plus en række andre ansættelsesmæssige rettigheder takket være overenskomsten. Men kun lidt endnu, for hendes arbejdsgiver CFD er nødt til at lukke Johanne Smerlovs arbejdsplads. Årsagen er, at myndighederne nu sætter taksten for tolkebistand så lavt, at det ikke længere kan lade sig gøre at have ansatte på en overenskomstmæssig løn.

Det efterlader Johanne og hendes kolleger med valget mellem at få job hos et firma uden overenskomst eller at gå selvstændig. Et valg hun bestemt ikke ønskede sig tvunget til at tage.

-Vi bliver presset ud i at være selvstændige uden sikkerhed for noget som helst. Hvis jeg bliver syg igen - jeg har tidligere været væk et halvt år på grund af brystkræft - så har jeg kun mig selv. Jeg har hverken noget sikkerhedsnet, en ledelse der tager et ansvar for at styre mine opgaver under mit fravær eller en TR eller AMR, som kan støtte mig.

Frygter for arbejdsmiljøet
Hos CFD Tolkebooking er det med stort vemod at de til februar må dreje nøglen om efter mere end 40 år som central organisation på området. Men økonomien kan ganske enkelt ikke hænge sammen, når taksterne er sat så lavt, som det er tilfælde i det nye udbud, forklarer områdechef i CFD Sussi Wilson om lukningen.

-De senere år har der været et voldsomt pres på priserne. Som en større arbejdsplads med overenskomst og ordnede forhold får vi sværere og sværere ved at hamle op med ikke-organiserede og enmandsfirmaer. Vi har erkendt, at vi ikke længere med rimelighed kan udfylde en plads på området med de vilkår, vi producerer under, siger Sussi Wilson.

Det får konsekvenser. Særligt er Sussi Wilson bekymret for tolkenes fremtidige arbejdsmiljø i et ureguleret jobmarked.

-Min største bekymring er: ’Hvem skal passe på tolkenes arbejdsmiljø?’ Når man ikke længere får en fast månedsløn, kan man føle, at man bliver nødt til at slå til, når der er opgaver – også selv om dagen bliver for lang og man derved driver rovdrift på sig selv.

Sussi Wilson frygter også, at begreber som et rummeligt arbejdsmarked nu går fløjten på tolkeområdet.

-Vi har gjort en stor indsats for, at man også kan være tolk, selvom man har særlige behov, fx i en fleksstilling. Det kan bekymre mig, hvis det bliver et marked, hvor kun de stærke overlever og de sårbare grupper vil vælte, når vi forsvinder.

-Det er forrykt, at vi har fået et system i Danmark, hvor det offentlige udbud er med til at presse prisen så meget, at man ikke kan få det til at løbe rundt på overenskomstaftalte vilkår.

Michel Kikkenborg faglig sekretær hos Socialpædagogerne Storkøbenhavn

Udsigt til lønnedgang på 25 pct.
Det er udtryk for en helt forkert tendens, når statens prisniveau er så lavt, at man ikke kan leve op til overenskomsten, mener Michel Kikkenborg faglig sekretær hos Socialpædagogerne Storkøbenhavn og ansvarlig for området.

-Det er forrykt, at vi har fået et system i Danmark, hvor det offentlige udbud er med til at presse prisen så meget, at man ikke kan få det til at løbe rundt på overenskomstaftalte vilkår. Det er udtryk for New Public Management af værste skuffe: Man kan spare x antal kr. uden at kigge på vilkårene og uden at forholde sig til sit ansvar.

Socialpædagogerne har haft overenskomst med CFD i mere end 30 år. Med lukningen af Tolkebooking forsvinder den sidste overenskomstdækkede tolkevirksomhed i Danmark.

-Medarbejderne ville skulle gå 25 pct. ned i løn, hvis de skulle forsætte på de nye vilkår. Det offentlige presser os ud i at have daglejervilkår for tolkene. Det det er vel ikke det, vi forventer af et velfærdssamfund. Særligt her under corona har vi set fx på pressemøder i tv, hvordan tegnsprogstolkene er helt nødvendige. Nu bliver belønningen, at staten presser prisen i bund.

Fagligheden forsvinder
Når CFD Tolkebooking forsvinder, risikerer en betydelig del af fagligheden at forsvinde med dem. De har været garanten for høj faglighed og specialisering i kraft af bl.a. efteruddannelse og muligheden for faglig og kollegial sparring, mener både forbundet, medlemmet og arbejdsgiveren.

- Jeg kan frygte, at det bliver sværere for tolkene at holde sig ajour med efteruddannelse og faglighed, siger Sussi Wilson.

Johanne Smerlov er ærgerlig over at miste den tryghed og faglighed der er i at arbejde under ordnede forhold. Udover den personlige tryghed er der også princippet i, at man som lønmodtagere står sammen solidarisk og dermed har et stærkt fællesskab som løfter dem, der har behovet.

-Jeg går ind for det ordnede arbejdsmarked, hvor jeg er med til at bære at mine unge kolleger når de fx skal på barselsorlov og være en del af et fællesskab der giver sparring til de nyuddannede, så de bliver ordentligt klædt på til jobbet.

Samtidig kommer de administrative opgaver til at overskygge tolkearbejdet, mener Johanne Smerlov:

-Hvis jeg skal tolke fremover, skal jeg etablere en enkeltmandsvirksomhed, hvor jeg selv skal stå for det administrative. Have styr på afregningsskabeloner hos 98 kommuner med hver deres praksis, EAN-numre for forskellige hospitalsafdelinger mv. Det bliver et stort administrativt arbejde, der ikke har noget med tolkning at gøre.

Mangel på tolke
Hun kommer også til at savne den indsats, Socialpædagogerne har bidraget med til tolkene. Bl.a. da man tilbage i 90’erne opdagede mange slidskader blandt medlemmerne og satte hårdt ind i fht. at regulere antallet af daglige tolketimer og timer uden pauser, krav om to tolke på opgaven mv.

-Vi er taknemmelige for, at SL tog os ind, og triste over at skulle slutte samarbejdet med en organisation, der stadig husker, at det handler om mennesker, siger Johanne Smerlov.

Mange af de tolke, der nu bliver opsagt med CFD Tolkebookings lukning, forlader feltet helt, fortæller Michel Kikkenborg, og ligesom Sussi Wilson ser han en risiko for, at der fremover vil komme til at mangle tolke. Allerede nu mærker man nogle steder i landet, at det er blevet sværere at få tolke, lyder det fra medlemmer i feltet.

-Der er en reel risiko for, at den her prispolitik kommer dårligt tilbage i forhold til det offentlige. Staten har brug for et felt, hvor der måske ikke er nok kvalificeret arbejdskraft i fremtiden, siger Michel Kikkenborg.

finansiering

Tegnsprogtolkebistand finansieres med offentlige midler. Kommunerne betaler for arbejdsmarkedstolkene, Socialstyrelsen betaler for udgifter til tolkning til fx til fx speciallæge, optiker, bank, kirke o.lign. Området er konkurrenceudsat. Socialstyrelsen og Styrelsen for uddannelsesområdet (STUK) står for udbuddet og definerer takstniveauet i en rammeaftale, som leverandørerne kan byde ind på.

Historien

Med lukningen af CFD Tolkebooking slutter et kapitel. I 1984 startede tolkeuddannelsen. Før det var der ingen særlige krav til, hvem man ansatte som tolke, ingen fagidentitet, professionsetik. Med tolkeuddannelsen opstod en profession, hvor man begyndte at forholde sig til etik, sin egen rolle – at man ikke personlig hjælper, men sprogligt redskab. Det gav et fagligt løft for hele området, fortæller Sussi Wilson.

Bliv medlem