Gå til indhold

psykiatri

KL, FOA og Socialpædagogerne: Sådan styrker vi indsatsen til mennesker med svære psykiske vanskeligheder

Socialpsykiatrien skal prioriteres i forhandlingerne om en tiårsplan for psykiatrien. Det mener KL, FOA og Socialpædagogerne, som lancerer 8 konkrete bud på, hvad der skal til for at løfte indsatsen på det socialpsykiatriske område

10. november 2021

Artikel
psykiatri.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Socialpædagogerne

Der skal gøres noget nu, og der skal gøres noget på den lange bane. Det har mennesker med svære psykiske problemstillinger hårdt brug for. Det er tre centrale spillere på området - KL, FOA og Socialpædagogerne - enige om. Sammen lancerer de nu 8 konkrete initiativer, som kan styrke indsatsen over for de mest udsatte psykiatribrugere.

-Dem, vi taler om her, er nogle af de allermest sårbare borgere i vores samfund. Ud over svære psykiske udfordringer, har mange generelt dårligere helbred og kortere levealder end andre. Den ulighed i sundhed skal vi have gjort op med. Derfor skal vi have løftet den tidlige opsporing og sundhedsfaglige behandling, så de borgere får opfyldt deres ret og behov for behandling. Samme løft bør ske i forhold til at styrke medicinsikkerheden, så vi får bugt med de udfordringer, som vi desværre ved, der er med at håndtere den ofte højpotente medicin, svært psykisk syge ofte skal have på daglig basis. Alt andet er uetisk og uforsvarligt,” siger formand for Social- og Sundhed i FOA Torben Hollmann.

Flere hænder og bedre kompetencer
Når politikerne inden længe tager hul på forhandlingerne om en tiårsplan for psykiatrien, må den del af området, der ligger i socialpsykiatrien, ikke overses, understreger organisationerne, som er enige om, at der er behov for et massivt løft af den socialpsykiatriske indsats.

-Vi har brug for, at Christiansborg får vedtaget en ambitiøs psykiatriplan, der løfter socialpsykiatrien, så vi kan følge med i kommunerne, når borgerne bliver hurtigere udskrevet. Vi ved i dag, at man kan komme sig eller få et langt bedre liv, hvis der er tilstrækkelig adgang til hjælp og støtte, som tager afsæt i den enkeltes liv, håb og drømme. Men det forudsætter, at der oprustes i den kommunale indsats med bl.a. flere hænder, øgede kompetencer og mere fleksibel adgang til behandlingspsykiatrisk ekspertise og rådgivning. Det kræver et betydeligt økonomisk løft til kernedriften og ikke en masse statslige projekter og rejsehold,” siger Ulrik Wilbek, formand for KL’s Socialudvalg.

Igennem en årrække er den behandlingspsykiatriske indsats til den enkelte borger blevet mindre, uden at der fra nationalt hold er blevet skruet tilstrækkelig op for ressourcerne til socialpsykiatriske indsats i kommunerne. Det skal der rettes op på bl.a. i form af flere medarbejdere med de rette faglige kompetencer.

-Det er afgørende, at vi med den kommende psykiatriplan får styrket socialpsykiatrien, så mennesker med psykiske lidelser kan leve en så normal tilværelse som muligt.  I dag er det desværre sådan, at mange ikke får den sociale støtte de har behov for at kunne komme sig. Vi skal sikre indsatser af høj kvalitet og med de bedste muligheder for at leve et meningsfuldt hverdagsliv for det enkelte menneske. Derfor skal vi først og fremmest have tilbud med tilstrækkelige ressourcer og de rette faglige kompetencer, siger Forbundsformand for Socialpædagogerne, Benny Andersen.

Konkrete bud på løsninger
Sammen præsenterer FOA, KL og Socialpædagogerne 8 konkrete bud på, hvordan socialpsykiatrien styrkes. Nogle af buddene lyder:

  1. Kapaciteten i socialpsykiatrien skal løftes. De seneste års stigende pres på psykiatrien er ikke blevet fulgt at tilsvarende stigning i kapaciteten på området, der derfor der halter langt bagefter behovet.

  2. Faglig og tværfaglig oprustning. Der er et væsentligt behov for flere medarbejdere, tilstrækkeligt kvalificeret personale og en tværfaglig sammensætning, der matcher den enkeltes behov for støtte og behandling i socialpsykiatrien.

  3. Tilbud til dobbeltbelastede. Der mangler botilbudspladser til de mest udsatte borgere med både fx psykiske problemstillinger og et misbrug.

  4. Styrket medicinsikkerhed. Medarbejderne på botilbuddet skal rustes bedre til at løfte opgaven med sikker medicinhåndtering. Medicinhåndteringsprojektet ’I sikre hænder’ bør udbredes til langt flere botilbud.

Se alle de 8 initiativer her: Fælles opfordring: Indsatsen til mennesker med svære psykiske problemstillinger skal styrkes

Bliv medlem