Gå til indhold

Fotoreportage

Her skal man kunne være sig selv

Nye venskaber, indhold i fritiden og en accept af den person, man nu engang er. Sådan skal udbyttet gerne være for de børn, der kommer på fritidstilbuddet Sommerfuglen - et udvidet fritidstilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune til børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser

28. oktober 2021

Artikel
Sommerfuglen_Ringkøbing_2_1128x600.jpg
Sommerfuglen arbejder med begreberne vertikale og horisontale relationer. De vertikale relationer er fx mellem en voksen og et barn, mens de horisontale er mellem to jævnbyrdige og jævnaldrende. Socialpædagogerne arbejder målrettet på at styrke de horisontale relationer, så de fx trækker sig lidt tilbage, når børnene selv får en god kontakt – som her, hvor Casper bliver tiltrukket af latteren fra sofaen, hvor socialpædagog Lisbeth Bloch Mathiesen (tv.) og Maria finder sjove frisurer til påklædningsdukkerne på iPad’en.

Forfatter: Maria Rørbæk

Foto: Astrid Dalum

Det er meget forskelligt, hvor meget det enkelte barn er visiteret til at bruge Sommerfuglen. Nogle kommer hver anden weekend og flere døgn i løbet af ugen. Andre kommer fx kun en enkelt dag om måneden. På hverdage bliver børnene, der alle har fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, hentet på skolen. Det er forskelligt, om de tager hjem efter aftensmaden eller overnatter og bliver afleveret i skole næste morgen.
Der er mange socialpædagogiske overvejelser i forbindelse med spil. Casper elsker at lave sjov, så taberen bliver drillet lidt – både når det er ham selv og en af de voksne. I hans tilfælde går socialpædagogerne med på spøgen, og det kan være en god erfaring at lære, at livet går videre trods små nederlag som et tabt kortspil. Andre børn har mere behov for succesoplevelser, og så gælder det måske om at lade dem vinde.
Det kan være vidt forskelligt, hvad der motiverer til at deltage i en aktivitet som bål i haven. En vil gerne lægge brænde op og få gang i ilden. En anden har fokus på fællesskabet med de andre børn. Og en tredje er måske allermest motiveret ved udsigten til at få en sød skumfidus i munden. – For os gælder det om at være opmærksomme på, hvad der motiverer det enkelte barn, siger socialpædagog Lisbeth Bloch Mathiesen.
Medarbejderne på Sommerfuglen gør meget ud af at følge med børnenes idéer. Her udviklede stenmalingen sig til et juleprojekt – med julemusik og julenisser, selvom det var midt i september. Det, syntes drengene, var rigtig sjovt.
Socialpædagogerne på Sommerfuglen arbejder meget med at skabe rum i rummet og lave mindre opdelinger, så en gruppe børn som her kan være med i haven, samtidig med at de er afskærmet i et telt. På den måde er der mulighed for at trække sig lidt uden at trække sig helt væk. Eller, som de siger på Sommerfuglen: at være perifert deltagende.

Sommerfugle i vinden

Sommerfuglen er et udvidet fritidstilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune til børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Det er oprettet efter § 84 i serviceloven, der forpligter kommunerne til at tilbyde aflastning til forældre med handicappede børn. Sommerfuglen har også et ferietilbud med plads til 12 børn ad gangen i alderen 6 til 18 år.

På Sommerfuglen har medarbejderne fokus på børnenes behov. Da tilbuddet officielt blev indviet i efteråret 2019, lød det i åbningstalen:

’Vi ser børnene som sommerfugle i vinden, hvor nogle flyver højere end andre, men alle flyver så godt, de kan. Vi ser dem alle hver især som forskellige, specielle og vidunderlige. Vores mål her på Sommerfuglen er at hjælpe dem alle med at udbrede deres vinger, give dem gode oplevelser med på vejen og lyst og mod på at flyve videre ud i livet.’

Når børnene er ankommet, bliver dagens program tydeliggjort. I dag er det nok med en fælles besked på tavlen i køkkenet. Andre dage har nogle af børnene brug for et meget mere udførligt program med piktogrammer. Der skal altid sættes tid af til en ’hjernepause’, hvor børnene finder ro på deres eget værelse.
Når man er ny på Sommerfuglen, får man altid lov til at bestemme, hvad der skal serveres den første dag. Senere kan man også på børnemøderne få indflydelse på menuen. – På Sommerfuglen er det et succes­kriterie, hvis børnene får mod på at svare os lidt igen og fx sige, at de hellere vil have noget andet med i madpakken. Vi vil gerne udvikle deres selvbestemmelse, siger socialpædagog Lisbeth Bloch Mathiesen.
Selvom flere børn på skift bruger det samme værelse, så én fx kommer hver tirsdag, mens en anden kommer hver onsdag, føler børnene, at det er deres eget værelse. Først når de er taget af sted, bliver deres personlige ting pakket væk – og stilles frem igen, næste gang de ankommer. Nogle børn har brug for, at alt er genskabt på nøjagtig samme måde som sidst, så socialpædagogerne bruger fx billeddokumentation til at sætte bamsen tilbage på samme plads.
Børnene på Sommerfuglen har vidt forskellige diagnoser som fx synshandicap, nedsat hørelse, autisme og udviklingshæmning. Der bliver selvfølgelig taget hensyn til det enkelte barns handicap, men fokus er på personlighed og interesser, og ofte kan børn med vidt forskellige handicaps udvikle fine venskaber. De lærer også at tage hensyn til hinandens forskelligheder. Her er det socialpædagogen Lisbeth Bloch Mathiesen, der får en svingom med Marie til tonerne fra en spille-bamse.
Bliv medlem