Gå til indhold

Socialpædagogerne mener

Forslag: Merituddan vores erfarne kolleger

Målet er højere kvalitet – og vejen dertil er at hæve andelen af uddannet personale på det sociale område; et såkaldt uddannelsesløft gennem meritpædagoguddannelse.

4. oktober 2021

Artikel
benny_2_farve_1128x600.jpg

Forfattere: Benny Andersen og forbundsformand

Uddannelsesniveauet på de sociale tilbud i Danmark er alt for lavt, og området står over for store udfordringer med at kunne rekruttere kvalificeret socialpædagogisk personale. Kun omkring halvdelen af medarbejderne har en socialpædagogisk uddannelse, og andelen af ufaglærte er alt for højt til at sikre den faglige kvalitet i indsatserne til de mest udsatte børn, unge og voksne og til mennesker med handicap. Den hyppigste årsag til, at socialtilsynene lukker sociale døgntilbud, er mangel på faglighed.

Det skal vi kunne gøre bedre i et velfærdssamfund. Både for borgernes skyld, men også for socialpædagogernes. Derfor har vi et helt konkret forslag til, hvordan vi får mere kvalitet ind i de indsatser, borgerne får. Og det får vi ved at merituddanne mange af de engagerede og erfarne ufaglærte medarbejdere, der i forvejen findes på området.

På den måde kan andelen af socialpædagoger på de socialpædagogiske tilbud øges med 10 procentpoint frem mod 2030. Og er det så ikke rasende dyrt? Nej. Udgiften på finansloven vil i gennemsnit være 140 mio. kr. pr. år frem til 2027. Og sætter vi det lange lys på, så vil vores forslag faktisk forbedre de offentlige finanser ved at vi får et øget arbejdsudbud på 500 personer.

Udover at kigge på mulighederne for om- og videreuddannelse, er pædagoguddannelsen også nøglen til at sikre rette faglighed på botilbuddene. Ca. 40 pct. af de studerende, der dimitterer fra pædagoguddannelsen, arbejder som socialpædagoger. Der er behov for at højne kvaliteten af pædagoguddannelsen, dels med en styrket social- og specialpædagogisk specialisering, dels ved at øge timetallet, indføre fagstruktur og ved en bedre kobling af teori og praksis.

Et andet håndtag, vi kan skrue på, det er, at vi holder fast i, at på socialpædagogiske arbejdspladser, der skal de ansatte være socialpædagoger. Derfor siger vi, at det SKAL være en forudsætning for overhovedet at kunne blive godkendt til at drive opholdssteder og døgnstilbud for børn og unge og botilbud til voksne. Samtidig mener vi, at ansættelse af andre fagligheder skal ske på baggrund af en konkret faglig vurdering.

Vi går forrest nu med vores konkrete løsning på et stort problem, og vi holder fanen højt. For vi ved, at faglighed forandrer liv.

Højere kvalitet gennem uddannelsesløft på det sociale område: Socialpædagogernes forslag til at hæve andelen af uddannet personale på det sociale område (pdf)

Bliv medlem