Gå til indhold

en god start

Tillidsrepræsentanten skal invitere ind i fællesskabet

For Malene Kær Gundersen, der er tillidsrepræsentant på døgninstitutionen Viften i Vodskov, spiller man som tillidsrepræsentant en helt central rolle, når det kommer til at få studerende godt fra start i deres arbejdsliv

7. oktober 2021

Artikel

Forfatter: Louise Graa Christensen

Hvordan læser man egentlig en vagtplan og holder styr på tillæg, fridage og afspadsering? Og hvad er de præcise regler og rammer for medicinering og fastholdelse? Det er nogle af de spørgsmål, Malene Kær Gundersen hjælper studerende i praktik på døgninstitutionen Viften i Vodskov, med at finde svar på. Viften er en døgninstitution for børn og unge inden for autismespektret i Aalborg kommune.

- Det at komme godt fra start som studerende er rigtig vigtigt, og det indbefatter at lære en masse regler og rammer at kende. Hvis de står alene med det, kan det ende med, at de får en masse unødige frustrationer, så derfor skal man som tillidsrepræsentant gøre reglerne forståelige, siger Malene Kær Gundersen.

En tillidsrepræsentant er ikke farlig
Én ting er at sætte de studerende grundigt ind i reglerne. Noget andet – og måske endnu vigtigere – er at tage godt imod dem fra første færd.

- Når man møder den unge første gang, er sådan noget som at tage sig tid til at sige ordentligt goddag, smile og se dem i øjnene, rigtig vigtigt. De skal vide fra start, at det ikke er farligt at gå til tillidsrepræsentanten med deres undren, siger Malene Kær Gundersen.

For når den studerende kommer til tillidsrepræsentanten skal der, udover de praktiske spørgsmål, også være plads til faglig undren.

- Oftest er det sådan, at det først er, når de studerende får teorien med sig ud i hverdagen, at de dannes. Derfor er det vigtigt, at man tager sig tid til at lære dem op og tager deres undren alvorligt, også selvom man skal svare på de samme spørgsmål mange gange. Og det kræver, at man ser de studerende som et aktiv, siger Malene Kær Gundersen.

Se de studerende som en gave
Netop det, at de studerende faktisk er en gave for arbejdspladsen, kan godt være nødvendigt at huske sig selv på som tillidsrepræsentant, for det kræver en indsats. Men de studerendes tilstedeværekse kan komme både en selv og arbejdspladsen til gode, når der kommer dygtige og dedikerede socialpædagoger ud af det, siger Malene Kær Gundersen. Dels står man tilbage med højt kvalificerede kandidater til jobåbninger på ens egen arbejdsplads, og dels skaber man et godt renommé for arbejdspladsen udadtil, når man udklækker skarpe socialpædagoger.

- Vi får studerende ud i den anden ende, som er dygtige til vores særområde og rigtig godt fagligt funderede. Dem vil vi gerne holde på, og hos os har vi temmelig mange socialpædagoger, som også er uddannede her. På den måde får vi selv gevinsten af det, vi har brugt krudt på, for så kan de tackle udfordringerne og varetage deres job til perfektion fra dag 1.

- De studerende skal vide, at vi er lige. At vi andre ikke er bedre end dem, og at de ikke skal skifte flere bleer eller gå mere ud med skraldet end andre medarbejdere.

Tillid er centralt
Når man som tillidsrepræsentant gerne vil videreformidle regler og rammer på en god måde og give sig tid til de studerendes spørgsmål, kræver det tid. Men den udfordring bliver man nødt til at få til at gå op, mener Malene Kær Gundersen.

- Det er vigtigt at tage sig tid til at tale med dem løbende. Det kan være, at man kan få nogle vagter til at overlappe eller tage en kop kaffe sammen, når man har pause. For ved at investere tid i den studerende, skaber man også den tillidsrelation, som er helt central.

For på den måde kan man også lære de studerende at være en del af en arbejdsplads:

- Mange studerende skal faktisk lære, hvad det vil sige at have et arbejde. Måske har de tidligere stået alene i en bager, men nu skal de være en del af en arbejdsplads, hvor der er forventninger til dem. Det er helt centralt at vise dem, at de er vigtige, siger Malene Kær Gundersen.

Vigtige brikker i puslespillet
At få de studerende til at forstå, at de er vigtige brikker i det puslespil, der skal gå op for at få en velfungerende arbejdsplads, er en af de fornemmeste opgaver, man har som både medarbejder og tillidsrepræsentant, mener Malene Kær Gundersen. For når de studerende ved, at de er vigtige, føler de et ansvar og en pligt, men de får også en følelse af at være en uundværlig del af holdet. Og det giver fællesskabsfølelse.

- Som tillidsrepræsentant skal man invitere ind i fællesskabet - det er en fuldstændig afgørende opgave. For ligesom alle andre mennesker, har de studerende brug for at vide, at de er en del af et fællesskab, og vi skal stå sammen for at løse opgaverne, hvis vi skal give borgerne det bedste liv, siger Malene Kær Gundersen.

Vær det gode eksempel
For at de studerende skal føle sig som en del af arbejdsfællesskabet, skal man møde dem i øjenhøjde.

- De studerende skal vide, at vi er lige. At vi andre ikke er bedre end dem, og at de ikke skal skifte flere bleer eller gå mere ud med skraldet end andre medarbejdere. Det forsøger jeg at vise dem, og i det hele taget lægger jeg vægt på at være det gode eksempel i de ting, jeg gør, siger Malene Kær Gundersen.

- Som tillidsrepræsentant har jeg en særlig forpligtigelse til at have styr på mit fagstof. Hvis de studerende ikke ser teorierne udført i praksis, bliver man ikke taget alvorligt. Så selvom de skal vide, at vi er ligestillede, skal de også vide, at man står til rådighed med den viden, man måske har indsamlet gennem mange år i faget.

Guide

Få gode tips til hvordan du tager imod studerende i TR-portalen: Mikrolæring

Bliv medlem