Gå til indhold

Arbejdstid

Opsigelse endte med godtgørelse på 114.000 kr. til Morten

Arbejdstiderne på Morten Carl Krügers tidligere arbejdsplads gik langt udover lovgivningens rammer. Det førte til, at han med hjælp fra Socialpædagogerne fik 114.000 kroner i godtgørelse, da han blev opsagt

5. oktober 2021

Artikel
MortenCarlKrüger0004.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Morten Carl Krüger var egentlig glad for sit arbejde på et privat opholdssted for børn og unge i den sydlige del af Sønderjylland. Men da han selv bor i Silkeborg, havde han langt til arbejde og fik tilrettelagt sin vagtplan således, at han arbejdede én uge og havde fri den følgende. Det var en løsning, han havde det fint med, da den tog hensyn til hans logistiske udfordringer.

Men hans arbejdsuger kom ofte op på langt over 100 timer:

– Sådan en arbejdsuge er hård. Man er godt brugt og træt, når man nærmer sig slutningen på ugen, og jeg var sådan set også godt klar over, at det ikke var efter reglerne, men jeg havde jo selv sagt ja til ordningen, siger Morten Carl Krüger i dag.

Lovgivning førte til opsigelse

Da opholdsstedet i sensommeren 2020 fik en ny leder, blev der dog sat spørgsmålstegn ved Morten Carl Krügers arbejdsplan, erindrer han. Efter lederen havde været på informationskursus med Arbejdstilsynet, fik Morten Carl Krüger at vide, at hans arbejdsplan overskred reglerne om hviletid ift. arbejdsmiljøloven.

Reglerne betød, at Morten Carl Krüger ikke ville kunne indfri sin nye arbejdsplan, da han både havde langt til arbejde og var afhængig af offentlig transport. Samtidig var han ikke villig til at flytte nærmere arbejdspladsen og ’blive gammel i Sønderjylland’. Derfor endte de nye regler med at lede til en opsigelse.

Et gedigent pres

Opsigelsen forøgede det ’gedigne pres’, Morten Carl Krüger befandt sig i. For sideløbende med sin usikre arbejdssituation oplevede han store menneskelige og økonomiske udfordringer. Desuden betød opsigelsen, at han på grund af sin alder lige akkurat ikke var i stand til at opnå fuld efterlønssats.

Men han gjorde op med sig selv, at han var i sin gode ret til at søge hjælp hos sin fagforening, Socialpædagogerne:

– Jeg var jo udmærket godt klar over, at jeg i min ansættelse havde arbejdet under forhold, der slet ikke levede op til lovgivningen. Derfor sagde jeg til mig selv, ’Hvis lederen vil følge reglerne, må jeg gøre det samme’.

Da faglig konsulent Torben Simonsen Lund fra Socialpædagogerne Sydjylland gik ind i sagen, stod det da også klart, at der var en række problematiske og ulovlige forhold ved Morten Carl Krügers nu tidligere ansættelse.

I løbet af foråret og sommeren 2020 havde han i sine arbejdsuger arbejdet mellem 90 og 120 timer. Regnede man hans friuger med, havde han i en otte ugers periode i gennemsnit arbejdet 66 timer om ugen.

Det strider imod EU’s arbejdstidsdirektiv om 48-timers reglen, der fastslår, at arbejdstiden højst må ligge på 48 timer om ugen i gennemsnit. Samtidig overskred Morten Carl Krügers vagtplan reglen om et ugentligt fridøgn, da han konsekvent havde arbejdet syv dage i træk.

Klar afgørelse

En måned efter Socialpædagogernes første henvendelse til opholdsstedet lå afgørelsen fast. Det private opholdssted skulle betale i alt 114.000 kr. til Morten Carl Krüger. De 50.000 som godtgørelse for overtrædelse af EU’s arbejdstidsdirektiv vedrørende 48-timers reglen, og de 64.000 som en fratrædelsesgodtgørelse.

Var det private opholdssted ikke gået med på forliget, kunne omkostningerne faktisk været blevet langt højere for dem, fortæller faglig konsulent Torben Simonsen Lund:

– Hvis sagen var endt i byretten, var kravet fra Socialpædagogernes side endt med flere hundredetusind kroner, for så havde vi inkorporeret de faktiske timetal, Morten Carl Krüger havde arbejdet, som var langt højere, end hvad han fik betaling for.

– Men som det er i retssager, ved man selvfølgelig ikke på forhånd, hvordan sagen ender. Mens Socialpædagogerne anså samtlige timer som reelt arbejde, anså arbejdsgiverne dele af timerne i arbejdsplanen som fritid.

Begge parter var derfor enige om at indgå et forlig, fortæller Torben Simonsen Lund.

Mødt med omsorg og rummelighed

Når Morten Carl Krüger i dag ser tilbage på forløbet, er han glad for den hjælp, han fik fra Socialpædagogerne:  

– Fagligt greb Socialpædagogerne sagen helt rigtigt an. Det er ingen hemmelighed, at det var en sag, jeg havde det svært med, men jeg blev mødt med en meget stor omsorg, og jeg følte virkelig, at jeg blev rummet og hørt. Derfor kan jeg kun opfordre andre, også privatansatte, til at bruge deres fagforening, hvis de står i en lignende situation.

– Og her er det selvfølgelig fuldkommen afgørende, at man melder sig en rigtig fagforening, der kan tegne overenskomst for ens fagområde, tilføjer Morten Carl Krüger.

Selvom beløbet faldt på et tørt sted, er det dog ikke pengene, det handler om for ham.

– Det er arbejdsgivers ansvar at overholde reglerne, derfor bør de også stilles til ansvar, når det ikke sker.

Få et prøvemedlemskab for kun 99 kr. pr. måned i tre måneder

Bliv medlem