Gå til indhold

Kontrakt

Nyt job? Det skal du tjekke før du underskriver kontrakten

Når du efter en veloverstået jobsamtale på en privat arbejdsplads får stukket en ansættelseskontakt i hånden til underskrivelse, er der en række ting, du bør være opmærksom på. Læs om de vigtigste punkter her, og hvordan Socialpædagogerne kan hjælpe dig

6. oktober 2021

Artikel
Kontraktguide.gif

Foto: Colourbox

Noget af det første, mange kigger efter, når de får stukket en ansættelseskontrakt i hånden, er lønnen. Men er man ikke opmærksom på eller vidende om indholdet i kontrakten, risikerer man at skrive under på vilkår, man måske ikke havde regnet med – særligt hvis du søger job på private arbejdspladser uden overenskomst. For her er noget af det vigtigste i en kontrakt ofte alt det, der ikke står, og listen over potentielle faldgruber, der kan have betydning for dine ansættelsesvilkår er lang. Her får du fem eksempler på, hvad du bør kigge særligt grundigt efter i din kontrakt, og hvordan Socialpædagogerne kan hjælpe dig, før du skriver under.

Generelt bør du som privatansat socialpædagog aldrig skrive under på en ansættelseskontrakt, før du har kontaktet din lokale kreds. 

Sæt kontrakten på dagsordenen til ansættelsessamtalen

Som medlem af Socialpædagogerne kan du allerede under ansættelsessamtalen med fordel bede om et udkast til en ansættelseskontrakt og begrunde det med, at du gerne vil vende den med din fagforening. Så får du fra starten et praj om, hvorvidt din måske kommende arbejdsgiver er med på at samarbejde med fagforeningen eller ej.

Har din nye arbejdsplads overenskomst? 

Hvis arbejdsgiveren har indgået overenskomst med Socialpædagogerne, vil det fremgå af kontrakten. Det er vigtigt, at du ved, om du er omfattet af overenskomst eller ej. For som ansat på en overenskomstdækket arbejdsplads er du sikret nogle basale rettigheder i dit ansættelsesforhold, der fx garanterer dig et opsigelsesvarsel i op til seks måneder, sikrer regulering i forhold til arbejdstid, giver mulighed for lønforhandling og løn under sygdom. Disse forhold kan du som ansat uden overenskomstdækning ikke tage for givet.

Nogle arbejdspladser uden overenskomst har specificeret disse forhold i kontrakten i stedet. Andre har end ikke taget stilling til det i kontrakten. Som medlem af Socialpædagogerne kan du også få hjælp fra kredsen til at opklare overenskomstspørgsmålet, og kredsen kan rådgive dig, hvis det viser sig, at der ikke er nogen overenskomst.

FÅ ET PRØVEMEDLEMSKAB FOR KUN 99 KR. PR. MÅNED I TRE MÅNEDER

Vær obs på det, der ikke står

Det kan være svært at vide, hvad man skal se efter i en ansættelseskontrakt, hvis ikke man ved, hvad der bør fremgå. Hvis ikke din arbejdsgiver har indgået overenskomst, bør kontrakten fx specificere, om du har ret til seks ugers ferie, barnets første og anden sygedag, ret til omsorgsdage og løn under sygdom og mulighed for afspadsering. Som medlem hos Socialpædagogerne kan du få kredsen til at foretage dette opklaringsarbejde, før du skriver under ved at sende kontrakten til gennemsyn.

Hvad er din løn udgjort af?

Selvom din løn umiddelbart kan se højere ud end ved dine tidligere ansættelser, bør du alligevel undersøge, hvad din løn egentlig er udgjort af. For på private arbejdspladser er det ingen selvfølge, at en vis procentdel af lønnen udbetales til din pensionsopsparing. I de tilfælde skal du selv manuelt trække noget fra og lægge til side til dit seniorliv. Hvis det er tilfældet, bør du gøre op med dig selv, om du er villig til at indgå i en ansættelse uden pensionsordning, og hvor meget af din løn du i så fald kan undvære til fordel for pension. Pensionsspørgsmålet kan Socialpædagogerne også hjælpe dig med som medlem.

Hvad står der om arbejdstid?

Selvom du som fuldtidsansat normalt vil have en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer, er der intet til hinder for, at du i perioder arbejder mere per uge og i andre perioder mindre. Men du bør undersøge, om arbejdspladsen yder betaling for overarbejdstid. Tilsvarende bør du finde ud af, hvad lønnen indeholder i forhold til arbejdstid. Dækker den fx særydelser? Altså betaling for weekend-, helligdage-, aften-, og natarbejde?  

Det vigtigste råd:

Som medlem bør du altid ringe til din lokale kreds hos Socialpædagogerne og få tjekket din kontrakt, før du skriver under.

Bliv medlem