Gå til indhold

Dilemma

Må man takke ja til en privat invitation?

Hvad bør man svare, hvis man modtager en privat invitation fra et barn eller en borger, der ønsker ens deltagelse til fx en konfirmation eller en rund fødselsdag? Simon Nysum og Charlotte Søgaard Wollesen er uenige om svaret

28. september 2021

Artikel
Dilemma_web_#09_2021.jpg

Forfatter: Jakob Ravn Brinck

Foto: Ole Joern / Red Star, Michael Bo Rasmussen / Baghuset

JA

Simon Nysum er afdelingsleder på Altinget, et privat opholdssted for unge i Farsø

Jeg ville se det som en ære at modtage en invitation til en mærkedag fra en af de unge, jeg arbejder med. Det vil være udtryk for tillid. Og et udtryk for, at mit arbejde har båret frugt. Mange socialpædagoger arbejder jo med børn eller borgere, der nærer stor mistillid til fagprofessionelle, og det er hårdt arbejde at blive anset som en betydningsfuld brik i deres liv. Når dette er lykkedes, er min motivation helt sikkert til stede for at deltage. Jeg vil vise dem den respekt at takke ja til invitationen, da jeg ved, det vil have en kæmpe betydning. Nogle vil påstå, at man blander det professionelle og det private ved at deltage. Men en dygtig socialpædagog kan sagtens træde ind i et privat rum til fx en familiefest og være professionel og personlig – uden at blive privat. Du skal bare have borgerens sind på sinde og kun dele de ting om dig selv, som er godt for borgerne og deres pårørende. Hvis de så har svært ved at finde den grænse, sætter du den for dem. Det er jo for pokker det, du er uddannet til, og som du forhåbentlig også gør til daglig.

Private invitationer er en ære

  • En anerkendelse af din faglige indsats
  • Du kan sagtens være personlig uden at blive privat

NEJ

Charlotte Søgaard Wollesen er socialpædagog ved Mobilteamet Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland, Ungdomspsykiatrisk Dag- og Døgnafsnit, Esbjerg

Fik jeg en privat invitation fra et af de børn, jeg arbejder med, ville jeg være nødt til at sige pænt ’tak, men nej tak’. For jeg kan ikke argumentere fagligt for at deltage i et privat arrangement hos et barn, jeg har en faglig, professionel relation til. Som socialpædagoger er vi nødt til at være os vores fagprofessionelle relation til børn og borgere bevidst – og tage ansvar for den. Det gør vi ikke, hvis vi i vores fritid træder ind i deres private rum til fx en rund fødselsdag. Du kommer derimod til at udviske grænserne mellem faglig og privat, og så risikerer du at skabe en glidebane. For hvad gør du med den næste invitation fra barnet? Og hvad siger du, hvis et andet barn nu også vil invitere dig til noget privat? Ved din deltagelse risikerer du at sætte nogle forventninger i gang hos børn eller borgere, der ikke nødvendigvis kan sætte grænser, som du kan. Så vil du værne om din egen faglige og professionelle indsats, må du trække en streg i sandet fra starten.

Udvisker grænserne

  • Deltagelse i private arrangementer kan ikke begrundes fagligt
  • Risikerer at skabe en glidebane

Læs mere om etik og værdier i socialpædagogisk arbejde på sl.dk.

Står du i et fagligt dilemma?

Så skriv til os på nyhedsrum@sl.dk

Bliv medlem