Gå til indhold

Whistleblower

Leder: Vi skal stille os konstruktivt kritisk til hinanden

Som leder lytter Anne Mette Mortensen gerne til kritik fra medarbejderne – men stiller samtidig krav til, at de selv er klar til at gå i direkte dialog med kollegerne. Her uddyber hun, hvorfor hun mener, det er mere konstruktivt at gå til sin ledelse med kritik end at gå til myndighederne anonymt

28. september 2021

Artikel
Hviske_rettet_1128x600.png

Forfatter: Malene Dreyer

Foto: Solveig Agerbak

Hvordan ser du på, at medarbejderne rejser kritik af forholdene på arbejdspladsen,
fx af den faglige kvalitet? Er kritik illoyalt, eller er det kærkomment?

Det kommer an på, hvor man leverer sin kritik. Alle har brug for kritik eller feedback. Det har vi også brug for som ledere. Vi har brug for at vide både, når vi gør det rigtigt – og det modsatte. Uanset om det gælder arbejdsmiljøet eller det faglige arbejde.

Er kritikken velbegrundet, så er lederen det helt rigtige sted at komme af med det til. Det er jo vores ansvar at lede og fordele arbejdet, og alting er prioriteringer. Det er jo ikke sådan, at hvis vi sparer penge, så får jeg mere i løn. Jeg har kun interesse i, at vi har den bedst mulige kvalitet, så hvis ikke det hænger sammen, skal vi have kigget på opgaverne. Det kan være svært, når der skal prioriteres. Men det kloge er jo altid at spørge medarbejderne, hvad de mener. Måske er der nogle forhold, jeg ikke er bekendt med, så medarbejderne er nødt til at klæde mig på.

Samtidig har jeg også en forpligtelse til at lede opad. Det tænker jeg, at jeg ville gøre, hvis jeg stod i en situation, hvor jeg ikke kan stå på mål for kvaliteten på vores tilbud.

Hvordan vil du helst have, at dine medarbejdere står frem, hvis de har noget på hjerte om kritiske forhold?

Jeg har en forventning om, at vi står på mål for hinanden. Det betyder, at hvis du som medarbejder ser en adfærd hos en kollega, der fx tangerer forråelse, så har du en forpligtelse til at sige det til den kollega. Hvis en medarbejder kommer til mig om en kollega, så er standard­svaret fra min side: ’Hvad sagde hun til det, da du sagde det til hende?’ Hvis vedkommende så svarer: ’Jeg har ikke sagt det til hende’, er mit svar: ’Så har du en opgave.’ Jeg hjælper gerne med forslag til, hvordan man kan sige det til personen, så man holder det på egen banehalvdel, så det går på fagligheden og ikke det personlige.

Hvad gør du, hvis medarbejdere rejser kritik af det, du har ansvar for som leder?

Så beder jeg vedkommende om at uddybe problemet og sætte eksempler på. Jeg spørger ind og lytter til, hvad vedkommende fortæller. Jeg er meget interesseret i intentionen med kritikken. Man får ikke nødvendigvis ret, men man får altid muligheden for at tage en dialog omkring det.

Kritik skal være fagligt underbygget. Og så er det altid kærkomment, hvis man har tænkt i løsninger. For så er der større chance for at finde en løsning.

Nogle socialpædagoger oplever, at lederen beder dem blande sig uden om eller holde mund, hvis de fx mener, at en borger er fejlplaceret på tilbuddet. Hvad gør man så?

Så synes jeg, man som medarbejder skal sige: ’Er det rigtigt forstået, at du som leder beder mig om ikke at ytre mig?’ Spørg ind til forståelsen. Man kan måske have en oplevelse, som ikke svarer til hensigten.

Hvis man er gået til sin egen leder flere gange og ikke oplever, at der bliver lyttet, så har man en forpligtelse til at gå til chefen i næste led. Men man har også en forpligtelse til at sige til egen leder, at ’nu har jeg sagt det her nogle gange, og jeg oplever ikke, at der bliver lyttet. Så nu går jeg videre.’ Med det har man som leder en chance for at ændre noget.

Vi har en forpligtelse til at bære kritik videre i de systemer, vi har: lederkæden eller MED-udvalg, ligesom man også kan gå til sin TR eller fagforeningen. Det er meget mere konstruktivt og udviklende end at vælge en metode som whistleblowerordningen.

Anne Mette Mortensen er leder hos Fagcenter for Socialpsykiatri i Aalborg.

Ytringsfrihed

Læs mere om ytringsfrihed og dine rettigheder, hvis du som medarbejder vil ytre dig kritisk: ytringsfrihed

Podcast

Hvordan kan vi forebygge forråelse?
I denne podcast kan du blive klogere på, hvordan man kan arbejde med at forebygge forråelse - til gavn for både medarbejdere og borgere

Forråelse - del 2: Hvordan kan vi forebygge forråelse?

Bliv medlem