Gå til indhold

Ligeløn

Formand: Lønkomité er alletiders chance

Nu starter arbejdet med at kulegrave ligelønsproblematikken. Regeringen har nedsat en lønstrukturkomité, hvor arbejdsmarkedets parter sammen skal belyse lønstrukturerne på det offentlige område

8. oktober 2021

Artikel
Benny_6_HIGH_Farve_1128x600.jpg

Forfatter: Malene Dreyer

Det næste skridt i arbejdet for ligeløn er nu en realitet. Regeringen har nedsat en lønstrukturkomité, som i løbet af det næste års tid skal undersøge lønforholdene på det offentlige område. Komitéen skal tilvejebringe et fælles grundlag for parternes videre drøftelser, hedder det i kommissoriet.

Kort sagt har komitéen fået tre opgaver: Den skal analysere lønstrukturerne og lønudviklingen i den offentlige sektor. Den skal belyse effekter og konsekvenser af eventuelle ændrede lønstrukturer. Og den skal belyse mulighederne for at udvikle løndannelsen indenfor rammerne af den danske aftalemodel på det offentlige område.

Socialpædagogernes formand Benny Andersen er rigtig godt tilfreds med, at arbejdet nu kan komme i gang:

– Afgørende bliver, at komitéen kommer med anbefalinger, der gør, at vi kan påbegynde arbejdet med at rette op på lønnen for socialpædagoger og andre med en mellemlang videregående uddannelse. Og det bliver også afgørende, at der følger penge med, sådan at vi som overenskomstparterne kan lave aftalerne.  Jeg kommer til at deltage i arbejdet og vil gøre alt for, at der kommer løsninger, der kan mærkes ude hos medlemmerne.

Hør Benny Andersens kommentar til komitéen på facebook

Samlet fagbevægelse bag
Benny Andersen hæfter sig særligt ved, at komitéen - ligesom ved trepartsforhandlinger - samler de tre relevante parter i sagen.

– I modsætning til tidligere med lønkommissionen, så er der nu en bred erkendelse af problemet hos regeringen, arbejdsgivere og hele fagbevægelsen. En komité med deltagelse af både lønmodtagere, arbejdsgivere og regeringen er simpelthen en enestående mulighed for at få gjort op med den historiske uretfærdighed, som Tjenestemandsreformen var skyld i, siger Benny Andersen.

Han forventer, at lønkomitéens arbejde går skridtet videre end lønkommissionen fra 2008 og kommer med direkte anbefalinger til løsninger, samt at anbefalingerne desuden følges op af finansiering.

– Denne gang skal der handling bag. Vi forventer, at lønstrukturkomitéen kommer med konkrete anbefaleringer til, hvordan der bliver rettet op på fortidens synder. Og vi forventer også, at der følger penge med komiteéens anbefalinger. Og anbefalingerne skal følges op af konkrete løsninger, som overenskomstparterne – os og arbejdsgiverne – aftaler.

Fokus på uddannelsesniveau
For Socialpædagogerne er det særligt vigtigt, at lønstrukturkomitéen har fokus på at se på løn i forhold til uddannelsesniveau. Lønkommissionens konklusioner pegede i sin tid bl.a. på, at de største lønforskelle var blandt de kvindedominerede personalegrupper med en mellemlang videregående uddannelse.

Socialpædagogerne får indflydelse på komitéens arbejde dels via FH’s forretningsudvalg, som Benny Andersen er en del af og dels via en baggrundsgruppe, hvor forbundsformanden også sidder med. Baggrundsgruppen bliver det sted, hvor komitéens arbejde følges, og der indhentes indstillinger.

Det forventes, at komitéen fremlægger sine konklusion med udgangen af 2022.

Lønkommissionen (2010)

Efter overenskomstforhandlingerne i 2008 nedsatte den daværende regering en Lønkommission. Den blev sat til at undersøge løn- og arbejdsvilkår for de offentligt ansatte. Kommissionen skulle belyse og dokumentere de faktiske forhold men ikke komme med anbefalinger.

Redegørelsen fra kommissionen kom i 2010 og viste bl.a., at kvindedominerede faggrupper som pædagoger, socialpædagoger og sygeplejersker ligger lønmæssigt lavt i sammenligning med andre grupper med tilsvarende uddannelseslængde. Særligt skævt var lønfordelingen set i forhold til mandedominerede faggrupper med mellemlang videregående uddannelse som fx  bygningskonstruktører og diplomingeniører.

Lønstrukturkomitéens sammensætning

Komitéen bliver ledet af professor Torben M. Andersen. Komitéen består herudover af følgende eksperter og repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter.

Ekspertmedlemmer i Lønstrukturkomiteen:

Mona Larsen (seniorforsker, VIVE)
Mette Ejrnæs (professor i økonomi, Københavns Universitet)
Lisbeth Pedersen (forsknings- og analysechef, VIVE)
Astrid Würtz Rasmussen (lektor i økonomi, Aarhus Universitet)
Lars Andersen (direktør og cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd)
Henrik Bach Mortensen (vicepræsident ALDE)

Medlemmer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter:

Lizette Risgaard (formand Fagbevægelsens Hovedorganisation)
Rita Bundgaard (sektorformand HK Stat)
Mona Striib (forbundsformand FOA)
Grete Christensen (formand Dansk Sygeplejeråd)
Claus Jensen (formand Dansk Metal)
Lars Qvistgaard (formand Akademikerne)
Jacob Holbraad (administrerende direktør Dansk Arbejdsgiverforening)
Signe Friberg Nielsen (direktør Medarbejder- og Kompetencestyrelsen)
Michael Ziegler (formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg)
Anders Kühnau (formand for Regionernes Lønnings- og Takstnævn)

Bliv medlem